Gastprofessor Wiskunde/STEM voor de Educatieve Bachelor Lager Onderwijs (40% a.i.)

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Referentie 2022-CO-25
Solliciteren kan tot en met 16 augustus '22

Jouw taakinhoud

Voor de educatieve bacheloropleiding Lager Onderwijs zijn we zoek naar een gastprofessor Wiskunde/STEM ad interim voor een aanstelling van 40%.

 Als lid van het onderwijzend team sta je in voor het uitvoeren van:

 • onderwijsopdracht i.v.m. wiskunde en STEM (leerinhouden en didactiek);
 • begeleiding en coaching van studenten in functie van stages en persoonlijke groei;
 • begeleiding van studenten bij het realiseren van bachelorproeven en projecten;
 • opleidingsondersteuning (examentoezichten, infodagen, …).

Jouw profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma Wiskunde met pedagogisch bekwaamheidsbewijs (educatieve master, master met daarna lerarenopleiding).
 • Ervaring binnen een Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs of Educatieve Bachelor Lager Onderwijs zijn pluspunten.
 • Aantoonbaar didactisch getalenteerd en competent wat betreft de didactiek van het basisonderwijs, i.h.b. wiskunde.
 • Je bent een open en dynamische teamspeler die anderzijds ook zelfstandig initiatief kan nemen en doordacht kan handelen.
 • Je hebt een onbevangen kijk op de leraar in opleiding.
 • Je kan je mondeling en schriftelijk zeer vlot uitdrukken in Standaardnederlands. 
 • Je kan je vlot verplaatsen i.f.v. stagebezoeken en vergaderingen. 
 • Je kan goed werken met PC-­toepassingen en online­applicaties.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een contractuele aanstelling ad interim ten belope van 40% met ingang van 16 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.
 • Inschaling in weddeschaal 502 (master). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KULeuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ...
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview en/of praktijkrelevante proef in de week van 22 augustus 2022. 

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Els Mertens, opleidingshoofd Educatieve Bachelor Kleuter- en Lager Onderwijs, via e-mail els.mertens@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen bij Agneta Huybrechts, personeelsadviseur, via e-mail agneta.huybrechts@odisee.be of 02 210 13 78.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli 2022 t.e.m. 15 augustus 2022.

3 personen aan tafel