ICTO medewerker - Expert in de educatieve technologie

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’. 

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Als expert in de educatieve technologie, maak je deel uit van het ICTO-team.  ICTO staat voor “ICT in Onderwijs” en vormt de brug tussen het Onderwijs- en het ICT-beleid van de hogeschool. Als ICTO medewerker ben je in staat om onderwijskundige vragen om te zetten naar doeltreffende technologische toepassingen.  

Referentie 2023-CO-10
Solliciteren kan tot en met 23 maart '23

Jouw taakinhoud

Je ondersteunt studenten, docenten en medewerkers van diverse diensten bij de opmaak en het gebruik van educatieve technologieën.  Je volgt de recente ICTO-ontwikkelingen op de voet op en tracht deze te implementeren – in samenspraak met de betrokken opleiding(en) - ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. Om de implementatie te faciliteren hanteer je een projectmatige manier van werken en sta je in voor de ondersteuning en professionalisering van en de communicatie naar alle stakeholders. 

 • Je analyseert ICTO-behoeften, adviesverzoeken en projectaanvragen en anticipeert op probleemstellingen zodat concrete acties of projecten aansluiten bij de gestelde behoeften.
 • Je volgt vernieuwingen en recente ontwikkelingen relevant voor het ICTO-vakgebied op de voet op, om zo de eigen expertise verder uit te bouwen.
 • Je zoekt naar opportuniteiten en formuleert beleidsadviezen op het vlak van ICT in Onderwijs.
 • Je staat in voor de opvolging en evaluatie van ICTO-projecten.  Je inventariseert knelpunten en formuleert (bijkomende) adviezen; je past nieuwe regelgeving toe in dossiers of projecten; je analyseert en verwerkt nieuwe of bijkomende informatie of inzichten; je bewaakt deadlines; je overlegt en toetst meningen met collega’s, bewaakt en zorgt voor bijsturing.
 • Je staat in voor advies, opleiding en coaching van studenten, docenten en dienstmedewerkers om een optimale instellingsbrede implementatie en gebruik van ICTO-toepassingen te bewerkstelligen.
 • Je werkt de nodige handleidingen of het nodige opleidingsmateriaal uit met het oog op het versterken van de zelfredzaamheid van de student in de onderwijsleersituatie of van docenten/dienstmedewerkers in het correcte gebruik van bestaande ICTO-toepassingen. 
 • Uitgebreide expertise in het Microsoft 365 platform strekt tot aanbeveling.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Ervaring in de onderwijssector en/of lerarenopleiding vormen een belangrijk pluspunt.  
 • Je hebt een aantoonbare interesse in en affiniteit met technologie.  Indien je reeds ervaring hebt met onderwijstechnologie en digitale onderwijsplatformen vormt dit zeker een pluspunt.
 • Je kan projectmatig werken.  Je hebt oog voor alle fasen van je project; van opstart en analyse tot borging van je project.  
 • Je kan zelfstandig werken en neemt eigenaarschap op.  Tegelijk kan je vlot in teamverband werken en heb je oog voor diverse stakeholders. 
 • Je bent een echte ‘problemsolver’.  Je maakt een juiste analyse van de behoeften en geeft hier het juiste gevolg aan.  
 • Je hebt een klantgerichte houding.
 • Je bent stressbestendig en kan een hoog werktempo aan.  
 • Je bent Nederlandstalig met een zeer goede kennis van Engels.  Je kan in beide talen vlot mondeling en schriftelijk communiceren.  Je schriftelijke vaardigheden zet je in bij de opmaak van beleidsteksten en bij het opstellen van handleidingen of instructies.  Je mondelinge vaardigheden komen goed van pas indien je een presentatie dient te geven voor een groep.
 • Je bent bereid je blijvend te professionaliseren in specifieke thema’s van onderwijsontwikkeling en (educatieve) technologieën.  

Ons aanbod

 • Je komt terecht in een hecht en gedreven team.
 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming. 
 • Een contract van onbepaalde duur als bediende. Overstap naar een statutaire aanstelling is mogelijk.
 • Verloning overeenkomstig graad A (weddeschaal A11 of A21) naargelang de voorgelegde relevante ervaring. 
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een deeltijdse tewerkstelling a rato van 80%.  Een voltijdse tewerkstelling bedraagt 38 uren/week.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel, Aalst of Gent (afhankelijk van je woonplaats), in combinatie met thuiswerk.  Verplaatsingen naar andere campussen behoren tot de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon­werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, connectiviteitsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief.  De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview en/of praktijkrelevante opdracht.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Frederik De Schrijver, Manager ICT in Onderwijs en Bibliotheken via e-mail frederik.deschrijver@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst via greet.dhaese@odisee.be.

3 personen aan tafel