Lector didactiek voor de opleiding verkorte educatieve bachelor en educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs (70% a.i.)

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

 

Referentie 2022-STAT-23
Solliciteren kan tot en met 10 augustus '22

Jouw taakinhoud

De verkorte educatieve bachelor is gericht op studenten die de opleiding combineren met werk of gezin en pas afgestudeerde bachelors die een jaar bijstuderen om het leraarsdiploma te behalen. De educatieve graduaatsopleiding leidt studenten met relevante ervaring op tot praktijkleraren. Beide lerarenopleidingen worden in een grotendeels gezamenlijk, doch gedifferentieerd traject aangeboden. Op campus Aalst hebben de studenten keuze uit verschillende trajecten en routes (avondtraject en afstandstraject, reeds werken in het onderwijs of niet,…). Werken binnen deze lerarenopleidingen betekent dus dat je houdt van een diverse klas en graag inzet op binnenklasdifferentiatie, flexibiliteit en inlevingsvermogen. Voor deze taak sta je uiteraard niet alleen. We geven de opleiding vorm vanuit een team op campus Aalst in nauwe samenwerking met de collega’s uit campus Brussel.

 • Je verzorgt opleidingsonderdelen binnen de didactische/onderwijskundige domeinen.
 • Een deel van de onderwijsopdracht is in afstandsonderwijs, een ander deel in het avondtraject. 
 • Als praktijkbegeleider begeleid je zowel studenten die stage lopen als studenten die reeds aan de slag zijn in het onderwijs.  Je begeleidt studenten die zich in verschillende fases van de opleiding kunnen bevinden.  
 • Uiteraard werk je ook intensief en graag samen in team: je neemt deel aan verschillende overlegmomenten zoals het opleidingsteam Aalst, de (campusoverschrijdende) vakgroep en thematische werkgroepen én participeert aan opleidingsondersteuning (bv. infodag, onthaalmomenten, …).

Jouw profiel

 • Je beschikt over een Master of Doctor in Gedragswetenschappen/Pedagogische Wetenschappen: pedagogiek en onderwijskunde, met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs-diploma van leraar.
 • Je hebt affiniteit met het brede profiel van leraar en bij voorkeur ervaring in het secundair onderwijs.
 • Je hebt voeling met volwassen zij-instromers en in het bijzonder het profiel van de studenten in de educatieve graduaatsopleiding.
 • Je hebt ervaring met afstandsonderwijs en/of blended learning.
 • Je bent aantoonbaar competent in één of meerdere van volgende thema’s: onderwijskundige thema’s waaronder lesontwerpen maken, co-teaching, differentiatie en UDL, praktijkonderzoek, onderzoekend leren, zelfgestuurd en coöperatief leren, competentiegericht leren, 21 eeuwse vaardigheden, didactiek van online lesgeven, identiteit in diversiteit….
 • Je bent bereid tot avondwerk.
 • Je bent een open en dynamische teamspeler, die anderzijds ook zelfstandig initiatief kan nemen en doordacht kan handelen.
 • Je kan je mondeling en schriftelijk zeer vlot uitdrukken in Standaardnederlands.
 • Je kan goed werken met PC-toepassingen en online-applicaties.
 • Je kan je vlot verplaatsen in functie van stagebezoeken.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.  
 • De kans om je binnen het opleidingsteam en de hogeschool (verder) te ontwikkelen tot lerarenopleider, door deelname aan relevante vergaderingen, door talrijke werkveldcontacten, door navormingskansen, door de uitbouw van een relevant netwerk.  
 • Een vervangingsopdracht als lector met ingang vanaf 16/09/2022 tot en met 30/06/2023 voor 70%.
 • Inschaling in weddeschaal 502 (master). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.  
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week. 
 • Avondwerk is van toepassing voor studenten die de opleiding in afstandsonderwijs opnemen.  
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Aalst. 
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, connectiviteitsvergoeding, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling,...
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview in de week van 16 of 23 augustus 2022.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Steffi De Cock, opleidingscoördinator verkorte educatieve bachelor en educatieve graduaatsopleiding SO, steffi.decock3@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, via e-mail dieuwke.derijck@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten van 11 juli 2022 tot en met 15 augustus 2022.

3 personen aan tafel