Onderzoeker in het kader van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar voedingsallergiedetectie (50%)

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Het onderzoeksteam voedselallergenen doet praktijkgericht onderzoek naar detectie van voedselallergieën en -allergenen en wil duurzame oplossingen aanbieden voor allergie-gerelateerde uitdagingen.

De gouden standaard bij het vaststellen van een voedingsallergie is zonder twijfel de double-blind placebo gecontroleerde voedselallergietest (DBPCFC) maar wordt, ondanks zijn hoge betrouwbaarheid, maar weinig gebruikt. De onderzoeksgroep is op zoek naar een medewerker die de verdere ontwikkeling en standaardisatie van de DBPCFC mee uitwerkt als eerste stap richting een brede uitrol.  

Referentie 2021-CO-23
Solliciteren kan tot en met 28 juni '21

Jouw taakinhoud

 • Als onderzoeker geef je het onderzoek naar de ontwikkeling van een double-blind placebo gecontroleerde voedingsallergietest vorm.
 • Je bent verantwoordelijk voor de praktische proefopzet (met onder meer het bereiden van voeding) en data-analyse. Hierbij wordt zowel in de keuken als in het labo geëxperimenteerd.
 • Je organiseert smaakpanels die onafhankelijk de kwaliteit en organoleptische eigenschappen van de matrix evalueren.
 • Je begeleidt studenten die intern stage lopen op het project.
 • Je bent bereid om onderzoeksresultaten mee te dissemineren, zowel schriftelijk als mondeling, en dit bij een breed publiek en bij professionals.
 • Je denkt mee na over/schrijft mee aan toekomstige onderzoeksprojecten.
 • Afhankelijk van jouw profiel en interesses kan de onderzoeksopdracht worden uitgebreid met een beperkte onderwijsopdracht binnen de opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie. 

Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma in de Biomedische laboratoriumtechnologie, Voedings- en dieetkunde, Chemie of aanverwant diploma. Ook net afgestudeerde sollicitanten komen in aanmerking.
 • Je bent vertrouwd met wetenschappelijke proefopzet en hebt interesse in voedingsallergieën.
 • Je vindt het een leuke uitdaging om studenten te begeleiden in hun leerproces.
 • Ervaring met productontwikkeling, kennis van voedingsmiddelen en wetenschappelijk onderzoek wordt gezien als een pluspunt.
 • Je werk zelfstandig, kritisch en pro-actief.
 • Je bent een teamspeler en kan vlot contacten leggen met (potentiële) partners.
 • Je gelooft in de visie van Odisee en wil graag mee in ons verhaal stappen.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een contractuele aanstelling voor 50% als onderzoeker voor bepaalde duur als bediende-onderzoeker met ingang van 01/09/2021 tot en met 31/08/2022. 
 • Eventueel verlengbaar na gunstige evaluatie (onderzoeksopdracht loopt t.e.m. 31/08/2023).
 • Inschaling in weddeschaal 316 (bachelor). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Afhankelijk van jouw profiel en interesses kan de onderzoeksopdracht worden uitgebreid met een beperkte onderwijsopdracht binnen de opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie. 
 • Beschikbaarheid voor de hogeschool overeenkomstig de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een voltijdse betrekking), in verhouding tot het percentage van de opdracht.
 • De opdracht wordt bij aanvang op de Technologiecampus Gent uitgeoefend, maar verplaatsingen i.f.v. vergaderingen behoren eveneens tot de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ...
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview met voorafgaande opdracht op maandag 5/07/2021.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Mathias De Mesmaeker, promotor onderzoek voedselallergenen, via e-mail mathias.demesmaeker@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 09 331 65 15 of via e-mail caroline.verdoodt@odisee.be.

 

 

Odisee Meneer Vacature