Onderzoeker voor het Center for Sustainable Entrepreneurship

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Het Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) is een onderzoeksgroep verbonden aan de cluster Bedrijfskunde binnen Odisee. We onderzoeken duurzaam ondernemerschap, voornamelijk binnen familiebedrijven en kmo’s, en detecteren hiervoor nieuwe trends en uitdagingen in de economie of maatschappij. Vier onderzoekslijnen staan hierbij centraal, namelijk duurzame bedrijfsvoering, het inspelen op trends zoals digitalisering en circulaire transitie, competentie-ontwikkeling en socio-economische duurzaamheid. We doen dit samen met een enthousiast en divers team dat een verscheidenheid aan expertises borgt. 

Voor onze onderzoekslijn “duurzaam ondernemerschap” zijn we op zoek naar een duurzame versterking van ons team. 

 

Referentie 2023-CO-13
Solliciteren kan tot en met 17 april '23

Jouw taakinhoud

 • Je verricht kwaliteitsvol praktijkgericht onderzoek naar duurzaam ondernemen. We zijn vooral op zoek naar versterking van onze onderzoekslijn “duurzame bedrijfsvoering”, waaronder duurzame bedrijfsmodellen, duurzaam ondernemen en duurzaam consumeren.  
 • Je bent als (toekomstig) expert het aanspreekpunt voor bedrijven en verzorgt on-the-shelf advies dat aansluit bij jouw expertise en hun vragen.
 • Samen met je collega’s sta je in voor het actief verspreiden van je onderzoek naar een breed publiek:
  • je rapporteert over je onderzoeksbevindingen en zorgt (mee) voor het publiceren ervan in diverse vakbladen en academische journals;
  • je vertaalt je onderzoek naar kennis en tools die kunnen ingezet worden voor bedrijven. CenSE richt zich vooral op KMO’s en familiebedrijven;
  • je vertaalt je onderzoek naar kennis en tools die kunnen ingezet worden voor studenten in de cluster Bedrijfskunde;
  • je verzorgt presentaties, workshops en Master Classes over je onderzoek voor een wetenschappelijk publiek en voor het werkveld.
 • Je beschikt over of bouwt een netwerk op in functie van je onderzoek en het versterken van het onderzoekscentrum.
 • Je schrijft, samen met collega’s, onderzoeksvoorstellen uit om financiering te verwerven.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma of een doctoraat. Aantoonbare ervaring met academisch en/of praktijkgericht onderzoek met een link naar duurzaamheid wordt ook in overweging genomen. 
 • Je hebt ervaring in (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek of bent bereid je erin te verdiepen.
 • Je hebt ervaring met of bent bereid je bij te scholen in kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je bent vertrouwd met duurzaam ondernemen, bij voorkeur met een focus op familiebedrijven, of je bent bereid je erin te verdiepen.
 • Expertise in het domein van familiebedrijven en/of kmo’s is een plus.
 • Je legt vlot contacten met partners in het werkveld (bedrijfsleven, overheden, onderwijs).
 • Je kan goed organiseren en kan veel ballen tegelijk in de lucht houden.
 • Je bent analytisch ingesteld en houdt van veel autonomie.
 • Dankzij je proactieve houding speel je handig in op opportuniteiten.
 • Je bent een teamplayer en werkt verbindend.
 • Je hebt een gedegen talenkennis, met name in gesproken en geschreven Nederlands en Engels. Kennis van het Frans is een pluspunt.
 • Je bent een enthousiasmerende spreker of schrijft vlot voor een breed publiek.

Ons aanbod

 • Een professioneel en divers team waar verbinding een basiswaarde is.  
 • De mogelijkheid tot professionele en persoonlijke ontwikkeling met veel autonomie in je werkuitvoering.
 • De kans om samen met CenSE-collega’s je onderzoekslijn mee vorm te geven.
 • De kans om eigen onderzoekstopics die aansluiten bij de CenSE-onderzoekslijnen uit te bouwen.
 • De kans om bij te dragen aan onderwijs in de cluster Bedrijfskunde.
 • Bij CenSE zijn we fan van jobcrafting. We zoeken dus samen met jou naar een jobinvulling die het beste aansluit bij jouw profiel.
 • Inschaling in weddeschaal 502 (master). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Een voltijdse contractuele aanstelling als bediende gedurende één jaar. Het contract kan ingaan van zodra je beschikbaar bent.
 • De aanstelling kan verlengd worden na gunstige evaluatie.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • De opdracht wordt voornamelijk uitgeoefend op campus Brussel en campus Aalst in combinatie met thuiswerk.
 • Verplaatsingen naar andere campussen behoren tot de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KULeuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerden worden uitgenodigd voor een competentiegericht interview.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Bart Henssen: bart.henssen@odisee.be of via telefoon: 0470/90.17.57.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst: liesbeth.deryckere@odisee.be.

3 personen aan tafel