Opleidingshoofd bachelor Toegepaste Informatica en Opleidingshoofd graduaat Programmeren en graduaat Systeem-en netwerkbeheer

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’. 

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

De cluster Bedrijfskunde aan Odisee biedt 4 professionele bacheloropleidingen aan en 5 graduaatsopleidingen en dit op twee campussen: campus Aalst en campus Brussel. Naast de 3 Nederlandstalige bacheloropleidingen Bachelor Toegepaste informatica, Bachelor Bedrijfsmanagement en Bachelor Organisatie en Management, bieden we ook een Engelstalige bacheloropleiding aan: Bachelor of Business Management. De 5 graduaatsopleidingen zijn: Graduaat Programmeren, Graduaat Systeem- en Netwerkbeheer, Graduaat Accounting Administration, Graduaat Marketing en communicatiesupport en Graduaat Sales Support (vanaf september 2022). Naast onderwijs zetten we sterk in op het ontwikkelen van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening o.a. via het onderzoekscentrum Cense.

Deel je onze ambitie en wil je meewerken aan een open en innovatieve onderwijsgemeenschap? Ben je ervan overtuigd dat jouw sterktes en potentieel een meerwaarde kunnen betekenen voor onze opleidingen in het domein DIGITAL?   Om onze vernieuwde en unieke opleidingsaanpak mee uit te rollen, zoeken wij twee opleidingshoofden: een opleidingshoofd voor de bachelor Toegepaste Informatica (campus Brussel) en een opleidingshoofd voor de graduaatsopleidingen Programmeren en Systeem- en netwerkbeheer (campus Brussel en campus Aalst).

Omdat we op zoek zijn naar twee opleidingshoofden hebben we de mogelijkheid om in te spelen op de talenten van kandidaten, zodat een sterke samenwerking tussen beide opleidingshoofden mogelijk is.  M.a.w. afhankelijk van de geselecteerde kandidaten, kunnen we kleur en invulling geven aan deze functies.

Belangrijk voor beide functies: je hebt een ruime expertise binnen het domein DIGITAL en je hebt ervaring met onderwijskundige processen of hebt er alleszins interesse voor en wil je hierin verdiepen en bijleren.

Referentie 2022-STAT-09
Solliciteren kan tot en met 15 augustus '22

Jouw taakinhoud

We bieden jou een mooie uitdaging op verschillende gebieden: samen met jouw team opleidingsprogramma’s vormgeven, leidinggeven aan en coachen van docenten, studenten begeleiden, samenwerkingen met het werkveld en projecten en onderzoek opvolgen en uitbouwen, ...

Volgende taken maken alvast deel uit van je rol als opleidingshoofd:

 • je bent het gezicht van de opleiding: je fungeert als contactpersoon voor jouw team, studenten en externe stakeholders en vertegenwoordigt de opleiding op verschillende fora;
 • je neemt de dagelijkse leiding op van de opleidingen (plannen, coördineren, bijsturen, opvolgen, evalueren,…);
 • je coacht een team van enthousiaste collega’s die instaan voor onderwijs, dienstverlening en onderzoek;
 • je staat mee in voor de kwaliteit van de opleiding;
 • je werkt actief aan participatie van studenten en werkveld in de opleiding;
 • je werkt samen met andere opleidingshoofden uit de cluster Bedrijfskunde mee aan de uitbouw van deze cluster;
 • je staat in voor de vertaling van het instellingsbeleid naar de opleiding;
 • je werkt in co-creatie over de clusters heen voor de hogeschool als geheel.

Naast het takenpakket als opleidingshoofd, is er ook ruimte voor andere taken (onderwijs of maatschappelijke dienstverlening). We vertrekken vanuit aanwezige expertise, talenten en competenties van kandidaten en zoeken dus naar een taakinvulling die passend is bij het profiel van de kandidaat en de noden van de opleidingen.

Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van een relevant master- of bachelordiploma en combineert dit met ervaring in het hoger onderwijs of werkveld .
 • Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring binnen IT, bij voorkeur in een coördinerende rol.
 • Je hebt van nature een breed interesseveld en bent in staat om verschillende inhoudelijke domeinen te verbinden.
 • Je bent in staat leiding te geven, te coachen en samen met een dynamisch team verder te bouwen aan de visie van de opleiding.
 • Je bouwt mee aan een goede teamwerking en hebt hierbij een transparante, oplossingsgerichte en communicatieve attitude.
 • Je bent een gedreven organisator. Ervaring met proces- en/of projectmanagement is een pluspunt.
 • Je staat open voor onderwijsinnovatie en zet jouw team aan tot verandering en experiment.
 • Je houdt ervan om zowel intern als extern actief te netwerken.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Statutaire aanstelling als (praktijk)lector (weddeschaal 316 of weddeschaal 502) aangevuld met een mandaatvergoeding tot barema A31. Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel.
 • Verplaatsingen naar andere campussen behoren tot de opdracht.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, connectiviteitsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

 

 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview en/of didactische proef. Vervolgens worden de best gerangschikte kandidaten uitgenodigd voor deelname aan een extern assessment en een afsluitend gesprek met de selectiecommissie.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Jo Praet (via mail: jo.praet@odisee.be of telefonisch: bezorg ons dan jouw gegevens via mail, dan nemen we contact met jou).

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst via e-mail jacqueline.antoniopereirabravo@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten van 11 juli tot en met 15 augustus.

 

3 personen aan tafel