Praktijklector Oogzorg (50% a.i.)

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

De bacheloropleiding Oogzorg bestaat uit drie opleidingsfasen en is gevestigd op Campus Brussel-Terranova. Je maakt deel uit van het onderwijsteam Oogzorg. Je bent een netwerker die houdt van het opbouwen van duurzame partnerschappen met het (inter)nationale werkveld van de oogzorg.

Referentie 2022-STAT-22
Solliciteren kan tot en met 18 augustus '22

Jouw taakinhoud

 • Je draait mee in een enthousiast en dynamisch team van docenten.
 • Je staat in voor het begeleiden van stages en bachelorproeven.
 • Je coacht studenten talentgericht en vanuit een growth mindset.
 • Je legt vlot contacten met het werkveld en bouwt duurzame partnerschappen op.
 • Je houdt van internationale contexten en realiseert een netwerk voor internationale stages.
 • Je neemt taken op in het kader van opleidingsondersteuning zoals o.a. vergaderingen/teamdagen, toezichten, ambassadeurschap.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma in de Optiek en Optometrie.
 • Een bijkomend diploma in orthoptie is een troef.
 • Onderwijservaring is een pluspunt.
 • Je bent een netwerker, ook in internationale contexten.
 • Je kunt snel schakelen, bent zelfkritisch en staat open voor feedback.
 • Je bent flexibel en communicatievaardig.
 • Je bent sterk in coachen en enthousiasmeren.
 • Je haalt energie uit het werken in team.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een statutaire aanstelling ten belope van 50% als praktijklector met ingang van 16 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.
 • Inschaling in weddeschaal 316 (bachelor). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel (Terranova).
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KULeuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ...
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview en/of praktijkrelevante proef op 23 augustus 2022 (in de voormiddag).

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Isabelle Wellemans, opleidingshoofd bacheloropleiding Oogzorg, via e-mail isabelle.wellemans@odisee.be of 02 609 81 51.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen bij Agneta Huybrechts, personeelsadviseur, via e-mail agneta.huybrechts@odisee.be of 02 210 13 78. 

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli 2022 t.e.m. 15 augustus 2022.

3 personen aan tafel