(Praktijk)Lector voor de afstudeerrichting Medische Laboratoriumtechnologie 80% (waarvan 20% a.i.)

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Referentie 2021-STAT-10
Solliciteren kan tot en met 22 juni '21

Jouw taakinhoud

 • Als docent sta je in voor het realiseren en uitvoeren van labolessen binnen de leerlijnen hematologie en moleculaire diagnostiek.
 • Je begeleidt studenten binnen de leerlijn wetenschappelijke vorming (statistiek en onderzoeksvaardigheden).
 • Je begeleidt studenten bij stages en bachelorproeven.
 • Je werkt mee aan onderzoeksprojecten.
 • Je participeert aan inhoudelijke overlegmomenten met het onderwijsteam Medische Laboratoriumtechnologie.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma of een diploma van professionele bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie.
 • Je hebt een grote expertise in hematologie en moleculaire diagnostiek.
 • Je hebt professionele ervaring in een medisch laboratorium.
 • Leservaring in het hoger onderwijs is een meerwaarde.
 • Je onderschrijft de missie van onze co-hogeschool.
 • Je beschikt over goede didactische kwaliteiten.
 • Je kunt studentgericht denken en handelen dankzij een groot inlevingsvermogen in de leefwereld van studenten met verscheidene profielen.
 • Je bent in staat om gestructureerd en met veel enthousiasme studenten te begeleiden in hun leren.
 • Je bent organisatievaardig.
 • Je neemt initiatief, ziet noden en speelt erop in.
 • Je bent resultaatgericht en je hanteert overleg om te komen tot oplossingen.
 • Je bent kwaliteitsbewust, durft dingen in vraag te stellen en je streeft voortdurend naar verbetering.
 • Je bent communicatief vaardig en een teamplayer.
 • Je staat open voor onderwijs- en vakgerichte bijscholingen.

 

 

 

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een aanstelling voor 60% als (praktijk)lector met ingang van 16/09/2021 voor onbepaalde duur en een vervanging voor 20% als (praktijk)lector of gastprofessor met ingang van 16/09/2021 tot en met 15/09/2022. 
 • Inschaling in weddeschaal 316 (bachelor) of weddeschaal 502 (master). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Beschikbaarheid voor de hogeschool overeenkomstig de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een voltijdse betrekking), in verhouding tot het percentage van de opdracht. 
 • De opdracht wordt bij aanvang op de Technologiecampus Gent uitgeoefend, maar verplaatsingen i.f.v. stagebezoeken en vergaderingen behoren eveneens tot de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview op 28 juni.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Jos Parmentier, opleidingshoofd BLT, via e-mail jos.parmentier@odisee.be .

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 09 331 65 15 of via e-mail caroline.verdoodt@odisee.be .

Odisee Meneer Vacature