(Praktijk)lector voor de opleidingen Bouw en/of Vastgoed (50%-70%)

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Binnen de cluster Technologie zijn we op zoek naar een (praktijk)lector die lid zal worden van de opleidingsteams Bouw en Vastgoed en van de onderzoekskern DUBiT. 

Referentie 2021-STAT-16
Solliciteren kan tot en met 30 juni '21

Jouw taakinhoud

Als (praktijk)lector verzorg je leeractiviteiten binnen de bouwtechnische en/of economische leerlijnen van de opleidingen Bouw en Vastgoed. 

 • Je staat in voor het ontwikkelen en/of actualiseren van werkvormen en bijhorend studie- en leermateriaal.
 • Je begeleidt studenten bij praktijkoefeningen, labowerk, projectwerk, stages, werkplekleren (duaal leren), werfbezoeken, bachelorproeven, … binnen de leerlijnen die aansluiten bij jouw talenten en expertise.
 • Je werkt mee aan onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening.
 • Je neemt actief deel aan overlegmomenten binnen de opleidingen Bouw en Vastgoed.
 • Je denkt mee na over de ontwikkeling en uitwerking van het onderwijsconcept van de opleiding(en), met nadruk op de autonomie- en talentontwikkeling, op het stimuleren van eigenaarschap van de student en op een actieve omgang met diversiteit. Je vindt het vanzelfsprekend dat dit gebeurt in co-creatie met het werkveld.

De functionele en inhoudelijke verdeling van de opdracht wordt in samenspraak bepaald na de aanwerving. 

Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma, of bent gelijkwaardig door ervaring. 
 • Je hebt ervaring met de uitvoering van bouwwerken in de bouw- en/of vastgoedsector.
 • Ervaring met opleiden is een meerwaarde.
 • Je onderschrijft de missie van de co-hogeschool met de kernbegrippen duurzaam, wendbaar, inclusief, co-creatief. 
 • Je bent vaardig met ICT.
 • Je werkt graag in team en kan je inschrijven in een ruimer geheel en daaraan op loyale wijze meebouwen. 
 • Je neemt initiatief, ziet noden en speelt erop in, bent resultaatgericht en hanteert overleg om tot oplossingen te komen. 
 • Je bent kwaliteitsbewust, durft dingen in vraag te stellen en streeft voortdurend naar verbetering. 
 • Je vindt het een voorrecht om jongeren te vormen, en wordt uitgedaagd door het begeleiden en coachen van studenten en projectgroepen. Je gaat met studenten in dialoog, in het bijzonder tijdens geïntegreerde projecten en werkveld gerelateerde leeractiviteiten. 
 • Je bent bereid om mee te werken aan de uitbouw van een autonomieversterkende, talentontwikkelende leeromgeving.
 • Je bent geïnteresseerd in het verkennen en toepassen van innoverende en activerende werkvormen. 
 • Je bent bereid tot levenslang leren en staat open voor pedagogische en vakgerichte bijscholing.
 • Je gelooft dat een aanpak in co-creatie met de bouw- en/of vastgoedsector een meerwaarde biedt voor de opleidingen.  

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving. 
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • De omvang van de opdracht is bespreekbaar. Op vraag van de kandidaat kan de opdracht in deelopdrachten gesplitst worden. Een combinatie van deze vacature met een deeltijdse vacature als onderzoeker is eveneens mogelijk om tot een deeltijds of voltijds geheel te komen. Vermeld dit gerust in je motivatiebrief indien je hier interesse voor hebt. Wij luisteren naar jouw mogelijkheden en wensen.
 • Afhankelijk van de opdracht bieden we een aanstelling als (praktijk)lector (weddeschaal 316 of weddeschaal 502) of als gastprofessor aan; van onbepaalde duur, bepaalde duur of ad interim. Dit eventueel in combinatie met een aanstelling als bediende-onderzoeker. 
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week. 
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Aalst.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ...
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview op 6 juli 2021.

   

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij:

 • Laetitia Gremonprez, opleidingshoofd van de opleiding Vastgoed, via e-mail Laetitia.gremonprez@odisee.be, via telefoon 0494 08 08 99.
 • Jos Van de Wielle, opleidingshoofd van de opleiding Bouw, via e-mail Jos.Vandewielle@odisee.be, via telefoon 0475 83 89 17.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, via e-mail liesbeth.deryckere@odisee.be, via telefoon 02 210 13 13.

 

Odisee Meneer Vacature