(Praktijk)lectoren voor diverse onderwijsopdrachten binnen de cluster Gezondheidszorg

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Referentie 2022-STAT-26
Solliciteren kan tot en met 13 augustus '22

Jouw taakinhoud

 • Je draait mee in een enthousiast en dynamisch team van docenten.
 • Als (praktijk)lector bouw je in co-creatie met het werkveld aan kwaliteitsvol onderwijs.
 • Je ondersteunt leerprocessen door middel van feedback en beoordelingen.
 • Als lid van het onderwijsteam neem je ook taken in het kader van opleidingsondersteuning op zoals o.a. vergaderingen/teamdagen, toezichten, infomomenten/sid-ins.

Jouw competenties en talenten bepalen in welke specifieke opdracht je wordt aangesteld. 

Een opsomming van de openstaande opdrachten vind je hier. 

Jouw profiel

 • Je bent gepassioneerd door lesgeven en coachen. 
 • Je bent flexibel inzetbaar in verschillende opleidingsonderdelen binnen je competentiedomein. 
 • Je stimuleert en ondersteunt studenten om zich te ontplooien en de gewenste competenties te behalen. 
 • Je zoekt naar oplossingen om resultaatgericht om te gaan met diversiteit binnen studentengroepen. 
 • Je bent authentiek, gedreven, flexibel en probleemoplossend.
 • Je hebt een growth mindset, je gelooft in de kracht van mensen en vertrekt vanuit vertrouwen.
 • Samen met je collega’s werk je aan de inhoud van het curriculum en de verdere uitbouw van de opleiding. 
 • Je bent een actieve netwerker en je onderhoudt een structurele interactie met het werkveld. 
 • Je kan zeer vlot ICT-toepassingen gebruiken in de uitvoering van je werk. 

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijs en onderzoekomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een statutaire aanstelling met ingang van het academiejaar 2022-2023.
 • Afhankelijk van de opdracht bieden we jou een aanstelling in bepaalde of onbepaalde duur, als (praktijk)lector (weddeschaal 316 of weddeschaal 502).
 • Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Beschikbaarheid voor de hogeschool overeenkomstig de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een voltijdse betrekking), in verhouding tot het percentage van de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woonwerkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, connectiviteitsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....
 • Selectieprocedure

  Hogeschool Odisee screent kandidaten op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview op 18 augustus (voor opdrachten 1, 2 en 5) of 19 augustus (voor opdrachten 3, 4, 6 en 7). 

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Karen Van Wassenhove, directeur cluster Gezondheidszorg , via e-mail karen.vanwassenhove@odisee.be  . 

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, via e-mail caroline.verdoodt@odisee.be.

 

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli t.e.m. 15 augustus. 

 

3 personen aan tafel