Projectleider Infrastructuur

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’. Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Als projectleider maak je deel uit van het team algemeen beheer en heb je de verantwoordelijkheid over de aan jou toegewezen projecten op het vlak van scope, planning, kosten en kwaliteit. Voor elke project ben je verantwoordelijk van A tot Z en rapporteer je frequent aan het projectteam. Je werkt nauw samen met interne partners (diensthoofden, opleidingshoofden, campusbeheerders, planners, technici,…) en externe partijen ( studiebureaus, aannemers,…). Dit om continu een optimale beschikbaarheid van de infrastructuur te garanderen op alle campussen (Brussel, Dilbeek, Schaarbeek, Gent, Aalst en Sint-Niklaas). Dit gaat van kleinschalige verbouwingen, vernieuwing technische installaties (HVAC, vernieuwing liften,…) tot het opvolgen van grote investeringsprojecten of nieuwbouwprojecten. Hierbij hou je rekening met de geldende voorschriften, vooropgestelde normen en budgetten, en de Wetgeving op Overheidsopdrachten.

Referentie 2022-CO-29
Solliciteren kan tot en met 21 augustus '22

Jouw taakinhoud

 • Je zorgt als projectleider voor het plannen, opvolgen en coördineren van de werken tot en met deoplevering.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projecten op procedureel, administratief en technisch vlak.
 • Je fungeert als SPOC van stakeholders en bent aanspreekpunt voor alle externe partijen in de rol van leidend ambtenaar.
 • Je stuurt studie– en controlebureaus aan.
 • Je staat in voor de voorbereiding van de contracten in functie van overheidsopdrachten.
 • Je selecteert ondernemingen en overlegt met hen.
 • Je staat in voor de planning en follow-up van de werken.
 • Je organiseert de opleveringen.
 • Je controleert de facturen en eindafrekeningen.
 • Je beheert de waarborgen, verzekeringen en betwistingen.
 • Je garandeert de optimale aanwending van het budget.

Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van een breed technisch georiënteerd masterdiploma (bijv. Industriële wetenschappen/burgerlijk ingenieur) en kan (een eerste) relevante ervaring voorleggen. Kandidaten met een bachelor diploma in een technische richting kunnen ook in aanmerking komen mits minimaal 10 jaar relevante ervaring.
 • Je bezit de nodige ervaring voor het uitwerken en opvolgen van bouwdossiers.
 • Je neemt initiatief en bent een doorzetter met oog voor detail.
 • Je beschikt over een sterk organisatietalent en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed onderhandelen en bent besluitvaardig.
 • Kennis van reglementeringen i.v.m. overheidsopdrachten is een pluspunt.
 • Je kan werken in een snel veranderende omgeving en mensen motiveren in dergelijke omgeving.
 • Je bent een teamplayer.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een jong team, in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een contract van onbepaalde duur als bediende voor een voltijdse tewerkstelling (38u/week). Overstap naar een statutaire aanstelling is mogelijk.
 • Verloning overeenkomstig graad A11- A21 (weddeschaal 585 of 587) naargelang de voorgelegde relevante ervaring. Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel of campus Gent, in combinatie met thuiswerk. Verplaatsingen naar andere campussen (Dilbeek, Aalst en Sint-Niklaas) behoren tot de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de volledige terugbetaling woonwerkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, connectiviteitsvergoeding, GSM abonnement, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling (tot 10 weken bij voltijdse tewerkstelling), ...
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek en/of praktijkrelevante proef.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Inge François, diensthoofd cel Patrimonium, inge.francois@odisee.be.

Overige inlichtingen kan je verkrijgen bij Kristien Staes, personeelsdienst, kristien.staes@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten van 11 juli tot en met 15 augustus.

3 personen aan tafel