Projectmedewerker 'Circulaire bouwknopen blijven leven'

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Onderzoekskern DUBiT verricht praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt tot het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Hierbij vormen de milieu-impact (LCA) en de kost (LCC) binnen de volledige levenscyclus van het gebouw, de leidraden bij het ontwikkelen van toepassingsgerichte oplossingen gerelateerd aan de gebouwschil. In alle projecten streven we naar samenwerking met andere onderzoeksgroepen verbonden aan zowel hogescholen als universiteiten, bedrijven, eindgebruikers en andere relevante stakeholders.

Referentie 2021-CO-25
Solliciteren kan tot en met 22 juni '21

Jouw taakinhoud

De onderzoeksgroep DUBiT, binnen de opleiding Bouw, is op zoek naar een projectmedewerker die het onderzoeksteam kan versterken met betrekking tot de uitvoering van het onderzoeksproject ‘Circulaire bouwknopen blijven leven’.

 • Je staat in voor het uitvoeren van het project: 
  • het opstellen, verspreiden en analyseren van enquêtes;
  • de studie, analyse en selectie van geschikte afwegingskaders omtrent milieu-impact en losmaakbaarheid met betrekking tot bouwknopen;
  • het analyseren van cases waarbij circulaire bouwknopen (prototypes) centraal staan;
  • het opstellen van een observatiewijzer, het analyseren van de uitvoeringsstappen en het omzetten van deze inlichtingen in best-practices;
  • het in kaart brengen van het financiële aspect omtrent losmaakbaarheid aan de hand van cases, 'maximale restwaarde van het materiaal en maximale reductie van arbeidsuren bij demontage';
  • het optimaliseren van de prototype circulaire bouwknopen: het omzetten in detailplannen, het opstellen van stappenplannen omtrent montage & demontage, het verzamelen van aandachtspunten bij de uitvoering, …
  • het bepalen van de vormgeving en inhoud omtrent de educatief onderbouwde website en het aftoetsen bij de partners en het werkveld;
  • het zorgen voor bouwtechnische ondersteuning bij de realisatie van de 3D bouwknopen. De animaties zelf worden door een externe partij uitgevoerd;
  • het proefdraaien en opleveren van de website;
  • het verspreiden van de onderzoeksresultaten, het organiseren en uitvoeren van Webinars, het integreren van de resultaten in de opleidingsonderdelen van de Hogeschool, het opmaken van publicaties en deze binnen het werkveld verspreiden, …;
  • het uitvoeren van ondersteunende administratieve taken, het bieden van ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen, studiedagen, …
 • Je rapporteert samen met de projectcoördinator over de projectvoortgang;
 • Je neemt een actieve rol op voor de disseminatie van de project(-deel-)resultaten;
 • Je begeleidt studenten die meewerken aan dit onderzoeksproject;
 • Je neemt deel aan vergaderingen van het onderzoeksteam en (wanneer relevant) van de verwante opleidingen;
 • Je werkt mee aan de verdere uitbouw van het onderzoek en de dienstverlening van de onderzoeksgroep DUBiT;
 • Je biedt ondersteuning aan het docentenkorps bij de begeleiding van studenten- en/of stageprojecten. 

Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma gerelateerd aan bouw, of gelijkwaardig.
 • Je kan vlot werken met tekensoftware in 2D en bij voorkeur ook 3D.
 • Je bent gefascineerd door duurzame evoluties in de bouwwereld en circulariteit in het bijzonder.
 • Je hebt een uitgebreide praktijkgerichte technische kennis omtrent de gebouwschil.
 • Je werkt resultaats- en oplossingsgericht.
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en kan zelfstandig werken.
 • Je bent bereid om je nieuwe technieken en technologieën eigen te maken.
 • Je bent communicatief vaardig en kan professioneel externe bedrijven contacteren.
 • Je hebt interesse voor het begeleiden, ondersteunen en coachen van studenten.

Ons aanbod

 • De kans om je te verdiepen in onderwerpen en technologieën binnen het circulaire gedachtegoed in de bouwwereld en gesteund te worden in het aanbrengen van nieuwe onderwerpen. 
 • De kans om resultaten te presenteren op beurzen of congressen, en op die manier in contact te komen met nationale en internationale onderzoekers en bedrijven. 
 • Een voltijdse aanstelling als bediende met ingang van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022 (een latere startdatum is mogelijk in onderling overleg).
 • Eventueel verlengbaar na gunstige evaluatie. 
 • Inschaling in weddeschaal 316 (bachelor) of weddeschaal 502 (master). 
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen. 
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • Je werkt hoofdzakelijk op de campus in Aalst, en verplaatst je occasioneel naar bedrijven en werven.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, .... 
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview op 28 juni 2021.

   

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Filip Van Langenhove, via e-mail filip.vanlangenhove@odisee.be, of via telefoon 0474 42 49 02.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, via e-mail liesbeth.deryckere@odisee.be, of via telefoon 02 210 13 13.

 

Odisee Meneer Vacature