Projectmedewerker Impulsproject Circulair bouwen (50%)

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

De onderzoekskern DUBiT verricht praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt tot het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Hierbij vormen de milieu-impact (LCA) en de kost (LCC) binnen de volledige levenscyclus van het gebouw, de leidraden bij het ontwikkelen van toepassingsgerichte oplossingen gerelateerd aan de gebouwschil. In alle projecten streven we naar samenwerking met andere onderzoeksgroepen verbonden aan zowel hogescholen als universiteiten, bedrijven, eindgebruikers en andere relevante stakeholders.

Het doel van de impulsfinanciering is enerzijds om bestaande onderzoeksresultaten aan de hand van praktijkgerichte opleidingen te valoriseren en anderzijds via de nieuwe onderzoekslijn ‘Circulair bouwen’ een raamwerk te creëren voor toekomstige onderzoeksprojecten. 

Referentie 2021-CO-29
Solliciteren kan tot en met 24 juni '21

Jouw taakinhoud

De onderzoeksgroep DUBiT, binnen de opleiding Bouw, is op zoek naar een projectmedewerker die het onderzoeksteam kan versterken met betrekking tot de uitvoering van het Impulsproject ‘Circulair bouwen’.

 • Je staat in voor het uitvoeren van het project: 
  • het opstellen, verspreiden en analyseren van enquêtes;
  • het uitdiepen van de theoretische kennis omtrent circulair bouwen en van de milieu-impact in het bijzonder;
  • het uitdiepen van de praktijkgerichte vertaalslag van de kennis, aan de hand van de inventarisatie van beschikbare tools, met als doel een afwegingskader omtrent inzetbaarheid te creëren, volgens verschillende circulaire parameters (LCA, milieu-kost, losmaakbaarheid, …);
  • het inventariseren van de huidige kennis binnen het werkveld;
  • het capteren van de noden binnen het werkveld om praktijkgericht aan de slag te gaan met circulair bouwen;
  • het uitbouwen van ons netwerk en bijhorend onze zichtbaarheid versterken aan de hand van het inrichten van praktijkgerichte opleidingen omtrent onderzoeksresultaten (focus op de ‘betononderzoeken’ en ‘gebouwschilonderzoeken’: 'Circulaire Unit', 'EPB-aanvaarde bouwknopen' en ‘To bio or not to bio’). Deze zijn gericht op het werkveld, sectororganisaties, opleidingscentra, …;
  • het aanvragen en uitvoeren van nieuwe onderzoeksprojecten binnen de onderzoekslijn ‘Circulair bouwen’, samen met andere onderzoekers binnen de onderzoekskern.
 • Je rapporteert samen met de projectcoördinator over de projectvoortgang;
 • Je neemt een actieve rol op voor de disseminatie van de project(-deel-)resultaten;
 • Je neemt deel aan vergaderingen van het onderzoeksteam en (wanneer relevant) van de verwante opleidingen; 
 • Je werkt mee aan de verdere uitbouw van het onderzoek en de dienstverlening van de onderzoeksgroep DUBiT.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma gerelateerd aan bouw, of gelijkwaardig.
 • Je bent gefascineerd door duurzame evoluties in de bouwwereld en circulariteit in het bijzonder.
 • Je hebt een uitgebreide praktijkgerichte technische kennis omtrent de gebouwschil.
 • Je werkt resultaats- en oplossingsgericht.
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en kan zelfstandig werken.
 • Je krijg energie van opleidingen vormgeven en uitvoeren.
 • Je bent bereid om je nieuwe technieken en technologieën eigen te maken.
 • Je bent communicatief vaardig en kan professioneel externe bedrijven en netwerken contacteren.
 • Je hebt interesse voor het begeleiden, ondersteunen en coachen van collega’s.
 • Je vindt het een meerwaarde om co-creatief met het werkveld aan de slag te kunnen gaan.

Ons aanbod

 • De kans om je te verdiepen in onderwerpen en technologieën binnen het circulaire gedachtegoed in de bouwwereld en gesteund te worden in het aanbrengen van nieuwe onderwerpen. 
 • De kans om resultaten te presenteren op beurzen of congressen, en op die manier in contact te komen met nationale en internationale onderzoekers en bedrijven. 
 • Een aanstelling van 50% als bediende-onderzoeker met ingang van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022 (een latere startdatum is mogelijk in onderling overleg).
 • Eventueel verlengbaar na gunstige evaluatie. 
 • De omvang van de opdracht is bespreekbaar. Een combinatie van deze vacature met een bijkomende openstaande vacature als onderzoeker, (praktijk)lector of gastprofessor is eveneens mogelijk om tot een deeltijds of voltijds geheel te komen. Vermeld dit gerust in je motivatiebrief indien je hier interesse voor hebt. Wij luisteren naar jouw mogelijkheden en wensen.
 • Inschaling in weddeschaal 316 (bachelor) of weddeschaal 502 (master). 
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen. 
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • Je werkt hoofdzakelijk op de campus in Aalst en verplaatst je occasioneel naar bedrijven en werven.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, .... 
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview op 28 juni 2021.

   

   

   

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Filip Van Langenhove, via e-mail filip.vanlangenhove@odisee.be, of via telefoon 0474 42 49 02.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, via e-mail liesbeth.deryckere@odisee.be, of via telefoon 02 210 13 13.

Odisee Meneer Vacature