Projectmedewerker voor de opleiding Chemie

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

De onderzoeksgroep BIT-O (Biochemical Innovation Team Odisee) verricht onderzoek naar chemische aspecten van de valorisatie van reststromen. Deze groep staat voor de ontwikkeling van praktijkgerichte, duurzame (bio)chemische toepassingen. Het onderzoek is nauw betrokken met de onderwijsactiviteiten in de opleiding Chemie. De onderzoeksprojecten vertrekken vanuit onze opgebouwde expertise in een technologisch hoogwaardig laboratorium. In alle projecten streven we naar samenwerking met andere onderzoeksgroepen verbonden aan zowel hogescholen als universiteiten, bedrijven, eindgebruikers en andere relevante stakeholders.

 

 

Referentie 2021-CO-19
Solliciteren kan tot en met 20 juni '21

Jouw taakinhoud

De onderzoeksgroep BIT-O, binnen de opleiding Chemie, is op zoek naar een projectmedewerker die het onderzoeksteam kan versterken.

 • Je komt terecht in een multidisciplinair onderzoeksteam waarin je samenwerkt aan een PWO-project dat focust op de implementatie van een natuurlijk extract om voedingsmiddelen te stabiliseren;
 • Je staat in voor het uitvoeren van het project: 

                - Bereiden van appelhoutextracten op zowel labo als pilootschaal;

                - Analyse van de samenstelling (Anti-oxidatief vermogen, polyfenolgehalte, Weende analyse) met behulp van instrumentele technieken;

                - Verwerken van chromatografische resultaten met de software Labsolutions;

                - Extract verwerken naar eenvoudig toepasbare vormen voor de levensmiddelenindustrie;

                - Bereiden van vetrijke levensmiddelen op pilootschaal;

                - Analyse van hun samenstelling (vocht, vet, eiwit);

                - Analyse van hun kwaliteitseigenschappen (textuur, reologische eigenschappen, kleur) met behulp van instrumentele technieken;

                - Invoeren van data in Excel;

                - Aankoop en voorraadbeheer van materialen en producten;

                - Ondersteunende administratieve taken: ondersteuning bij organisatie van vergaderingen, studiedag, …

 • Je rapporteert samen met de projectcoördinator over de projectvoortgang;
 • Je neemt een actieve rol op voor de disseminatie van de project(-deel-)resultaten;
 • Je begeleidt studenten die meewerken aan dit onderzoeksproject;
 • Je neemt deel aan vergaderingen van het onderzoeksteam en (wanneer relevant) de verwante opleidingen;
 • Je werkt mee aan de verdere uitbouw van het onderzoek en de dienstverlening van de onderzoeksgroep BIT-O;
 • Je krijgt de kans om je te verdiepen in onderwerpen en technologieën binnen levensmiddelentechnologie en je wordt gesteund in het aanbrengen van nieuwe onderwerpen;
 • Je biedt ondersteuning aan het docentenkorps bij de begeleiding van studenten- en/of stageprojecten;
 • Je werkt hoofdzakelijk op de campus in Gent, en verplaatst je occasioneel naar bedrijven.

 

Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma gerelateerd aan Biochemie of gelijkwaardig.
 • Kandidaten met beperkte ervaring worden ook aangemoedigd om te solliciteren.
 • Je hebt een degelijke achtergrond in extractietechnieken, vetoxidatie en chromatografische technieken met speciale aandacht voor HPLC.
 • Je bent gefascineerd door levensmiddelen, hun bereiding en hun eigenschappen.
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en kan zelfstandig werken.
 • Je bent bereid om je nieuwe technieken eigen te maken.
 • Je bent communicatief vaardig en kan professioneel externe bedrijven contacteren.
 • Je hebt interesse voor het begeleiden, ondersteunen en coachen van studenten.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs type B.

 

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Wij bieden je de kans om resultaten te presenteren op beurzen of congressen, je komt op die manier in contact met nationale en internationale onderzoekers en bedrijven.
 • Een deeltijdse aanstelling als contractuele bediende voor een periode van één jaar vanaf 1 september 2021, of een latere datum.
 • Eventueel verlengbaar na gunstige evaluatie. 
 • Inschaling in weddeschaal 316 (bachelor). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Deeltijdse tewerkstelling (80%) komt overeen met 30u24 per week.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Gent.
 • Occasionele verplaatsingen naar andere campussen behoren tot de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

 

 

 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview op 30 juni 2021.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Odisee Meneer Vacature