Senior onderzoeker duurzaam ondernemen

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Het Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) is een onderzoeksgroep verbonden aan de cluster Bedrijfskunde binnen Odisee. We onderzoeken duurzaam ondernemerschap, voornamelijk binnen familiebedrijven en KMO's, en detecteren hiervoor nieuwe trends en uitdagingen in de economie of maatschappij. Vier speerpunten staan hierbij centraal, nl. duurzame bedrijfsvoering, het inspelen op trends zoals digitalisering en circulaire transitie, competentie-ontwikkeling en socio-economische duurzaamheid. We doen dit samen met een enthousiast en divers team dat een verscheidenheid aan expertises borgt.

Voor ons onderzoek naar duurzaam en circulair ondernemen zijn we op zoek naar een versterking van ons team.

Referentie 2021-CO-33
Solliciteren kan tot en met 16 augustus '21

Jouw taakinhoud

Als senior onderzoeker verricht je kwaliteitsvol onderzoek naar duurzaam ondernemen:

 • je bent een aanspreekpunt voor bedrijven en verzorgt on-the-shelf advies dat aansluit bij jouw expertise en hun vragen;
 • je hebt een stevige aantoonbare basis in kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksmethoden;
 • je biedt methodologische ondersteuning aan collega’s;
 • je schrijft (mee aan) onderzoeksvoorstellen om onderzoeksgelden aan te trekken;
 • je staat in voor het dissemineren van je onderzoek naar een breed publiek van zowel peers als bedrijven en organisaties als burgers;
 • je rapporteert over je onderzoeksbevindingen en zorgt voor het publiceren ervan in academische en praktijkgerichte vakbladen;
 • je vertaalt je onderzoek naar output die voor onze studenten kan ingezet worden;
 • je verzorgt presentaties over je onderzoek voor een wetenschappelijk publiek en voor het werkveld;
 • je bouwt een netwerk op in functie van je onderzoek en het versterken van het onderzoekscentrum;
 • je werkt actief mee aan de uitbouw van het onderzoekscentrum.

 

Jouw profiel

 • Je beschikt over een master of doctoraat, bij voorkeur in een economische richting, zoals een doctoraat of een master in economische of toegepaste economische wetenschappen, of handelsingenieur. Andere relevante opleidingen met een link naar duurzaamheid worden ook in overweging genomen. 
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek. 
 • Je hebt een sterke methodologische kennis, zoals het opzetten en verzamelen van primaire data, en statistische en/of kwalitatieve dataverwerking en rapportering.
 • Je bent vertrouwd met duurzaam ondernemen of de thematiek van duurzaamheid (people – planet – profit).
 • Je hebt voeling met wat speelt binnen de bedrijfswereld omtrent de transitie naar duurzame bedrijfsvoering.
 • Je legt vlot contacten met de partners in het werkveld (bedrijfsleven, overheden, onderwijs).
 • Dankzij je proactieve houding speel je handig in op opportuniteiten. 
 • Je bent een teamplayer en werkt verbindend. 

 

Ons aanbod

 • Samenwerking in een professioneel en divers team waar verbondenheid een basiswaarde is.  
 • De mogelijkheid tot professionele en persoonlijke ontwikkeling.  
 • De ruimte om eigen onderzoek rond duurzaam ondernemen op te nemen of verder te zetten en om met het team een gezamenlijke onderzoeksagenda uit te bouwen.
 • Een voltijdse aanstelling als bediende met ingang van 16/09/2021 tot 15/09/2022. 
 • Eventueel verlengbaar na gunstige evaluatie.  
 • Inschaling in weddeschaal 502 (master). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.  
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week. 
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel en campus Aalst. 
 • Verplaatsingen naar andere campussen behoren tot de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

 

 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Bart Henssen, via e-mail bart.henssen@odisee.be, via telefoon 0470 90 17 57.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, via e-mail liesbeth.deryckere@odisee.be, via telefoon 02 210 13 13.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 10 juli 2021 t.e.m. 15 augustus 2021.

 

3 personen aan tafel