Senior Onderzoeker Psycho-sociaal welzijn en integratie van vluchtelingengezinnen (Refugee Families Well-being and Integration - REFUFAM)

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Op de Campus Schaarbeek wordt de opleiding Bachelor in de Gezinswetenschappen georganiseerd, alsook de activiteiten van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen. Het kenniscentrum voert wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek naar gezinsgerelateerde onderwerpen, in het bijzonder ook de leefsituatie van kwetsbare gezinnen in een bredere maatschappelijke context. Het kenniscentrum stelt de manier waarop de leefsituatie van gezinnen verbeterd kan worden centraal in haar projecten. 

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en het REFUFAM Consortium (CESSMIR, UGent; Kenniscentrum Gezinswetenschappen Odisee & de Université Catholique de Louvain, Métrolab) zoeken een gedreven senior of postdoctorale onderzoeker voor een interdisciplinair onderzoeksproject over gezinnen op de vlucht.  

Het REFUFAM project onderzoekt de impact van het Belgische migratie- en integratiebeleid op het welzijn en de integratietrajecten van vluchtelingengezinnen.

REFUFAM bestaat uit 3 onderdelen, elk opgebouwd uit een andere discipline: 

 • een juridisch-politieke pijler onderzoekt de institutionele inrichting van het asiel- en integratiebeleid in België; 
 • een psychosociale pijler bestudeert het mentale welzijn van vluchtelingen en hun familieleden;
 • een sociaalruimtelijke pijler documenteert de lokale integratietrajecten van vluchtelingen en hun gezinsleden. 

Vanuit deze interdisciplinaire aanpak wil REFUFAM wetenschappelijk bewijs aanleveren over de impact van overheidsbeleid en innovatieve ondersteuningspraktijken, op het welzijn en de integratietrajecten van vluchtelingen en hun gezinsleden. 

Het REFUFAM Consortium omvat promotoren verbonden aan de UGent (CESSMIR, Dep. Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Dep. Architectuur en Ruimtelijke Planning, Onderzoeksgroep Migratierecht), Odisee (Kenniscentrum Gezinswetenschappen) en de Université Catholique de Louvain (Métrolab). REFUFAM wordt gefinancierd door het onderzoeksprogramma BRAIN-be 2.0 (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) van BELSPO. 

Meer info over het REFUFAM-project: https://www.belspo.be/belspo/brain2-be/projects/reports/REFUFAM_StateOfArtReview_en.pdf

 

Referentie 2021-CO-17
Solliciteren kan tot en met 20 juni '21

Jouw taakinhoud

Je bent als senior of postdoctorale onderzoeker in het Kenniscentrum, onder begeleiding van Dirk Geldof, verantwoordelijk voor 2 takenpakketten. 

 • Je hoofdtaak is het onderzoek in de tweede pijler van het project: onderzoek naar het psycho-sociaal welzijn van vluchtelingengezinnen en de impact van beleidsmaatregelen doorheen het asieltraject hierop. 
 • In de tweede plaats neem je een leidende rol in de valorisatie van de resultaten van het gehele onderzoek en de vertaling naar beleidsmakers, mensen in het werkveld, vluchtelingengezinnen en al wie met vluchtelingen werkt.

Daarbij bouw je verder op en werk je samen met lopende onderzoeksprojecten binnen het Kenniscentrum Gezinswetenschappen rond gezinshereniging van vluchtelingen en rond visieontwikkeling op kinderen in asielopvang (AMIF-onderzoeksproject).

Jouw profiel

 • Je hebt een doctoraat of senior onderzoekservaring in de sociale wetenschappen (sociale pedagogiek, psychologie, sociologie, politicologie, antropologie, stadsstudies, rechten,… ) met ervaring in beleidsgericht onderzoek met maatschappelijke impact. 
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, Engels en Frans. Indien je één of meerdere extra talen spreekt, relevant in de context van vluchtelingenfamilies in België, is dit een plus. 
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethodes.
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met onderzoek naar gezinnen in precaire situaties, in het bijzonder van gezinnen op de vlucht.
 • Je beschikt over uitstekende analyse- en communicatievaardigheden. 
 • Ervaring in één van volgende thema’s strekt tot aanbeveling: 
  psychologische ondersteuning van gezinnen in een kwetsbare positie;
  juridische procedures en het beleid omtrent gezinshereniging, integratie en internationale bescherming
  sociaalruimtelijke integratietrajecten van mensen op de vlucht.
 • Je draagt op een collegiale manier bij tot de dienstverlening en administratieve taken binnen het Kenniscentrum en de onderzoekslijn rond vluchtelingengezinnen.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als vlot in team functioneren.
 • Je bent empathisch, werkt nauwkeurig en beschikt over een kritische geest

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving. 
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming. 
 • Een aanstelling als voltijdse contractuele bediende-onderzoeker vanaf 1 november 2021 tem 31 augustus 2024.
 • Inschaling in weddeschaal 502 (master). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.  
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • Door COVID 19-maatregelen werk je vooral van thuis uit, in combinatie met een beperkte fysieke aanwezigheid op de campus. Van zodra de situatie het toelaat, wordt de opdracht uitgeoefend op campus Schaarbeek, mogelijks in combinatie met thuiswerk.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een competentiegericht interview op maandag 28 juni 2021 (mogelijk ook op dinsdag 29 juni 2021).

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Dirk Geldof, via e-mail dirk.geldof@odisee.be of via telefoon 0475 48 40 15.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst via 02-210 13 16 en via e-mail kristien.staes@odisee.be.

 

Odisee Meneer Vacature