Specialist Technieken

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Referentie 2021-CO-22
Solliciteren kan tot en met 27 juni '21

Jouw taakinhoud

Als specialist technieken sta je in voor het preventief en curatief onderhoud van de technische installaties (verwarmingsketels, luchtgroepen, koelingen, elektrische installaties) op onze campus te Brussel. 
Je werkt nauw samen met je collega’s binnen de technische dienst en bent medeverantwoordelijk voor het correct en conform functioneren van de technische installaties.

Deze job houdt volgende taken in:

 • je staat in voor het preventief onderhoud van de technische installaties;
 • je zorgt voor het up-to-date brengen en houden van de technische inventaris;
 • je staat in voor de planning en opvolging van keuringen, risicoanalyses en audits, je maakt tijdig de afspraken met de keuringsorganismen/firma’s en je volgt (waar nodig met gespecialiseerde firma’s) de opmerkingen uit de rapporten op;
 • je voert kleine installatiewerken uit binnen verwarming, koeling, ventilatie en elektriciteit;
 • je staat in voor het curatief onderhoud: het opsporen en herstellen van diverse defecten;
 • je denkt mee na over onze gebouwbeheerssystemen: je analyseert bestaande gegevens en werkt optimalisatievoorstellen uit;
 • je biedt ondersteuning bij de coördinatie van taken van de gespecialiseerde arbeiders; bij afwezigheid van de coördinator technische dienst neem je bepaalde verantwoordelijkheden over;
 • je intervenieert bij defecten of storingen, desgevallend buiten de werkuren.

Jouw profiel

 • Je hebt een brede technische opleiding genoten op bachelor-of graduaatniveau of bent gelijkwaardig door ervaring.
 • Je bent sterk in werkplanning: je behoudt het overzicht over nog uit te voeren taken, openstaande vragen,… tot er een afdoende oplossing bereikt wordt.  Je hebt daarbij steeds aandacht voor de doelstellingen/timing betreffende de prioritaire taken (zoals bepaald binnen de dienstwerking) en kan daarnaast flexibel inspelen op dringende vragen, herstellingen,…
 • Je neemt initiatief en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
 • Je kan vlot overweg met Microsoft Office. Je bent bereid de gebruikte softwarepakketten binnen de organisatie aan te leren (Planon, ProCure, …). Indien je ervaring hebt met specifieke softwaretools m.b.t. gebouwenbeheer is dit een pluspunt.
 • Je houdt rekening met de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
 • Je werkt nauwkeurig en denkt na vooraleer uit te voeren. 
 • Je waakt streng over de veiligheid (je hebt kennis van veiligheidsvoorschriften en past ze toe) en de kwaliteit van het uitgevoerde werk. 
 • Je kan zowel in team als zelfstandig werken.
 • Je communiceert helder. 
 • Je bent handig en bereid om bij te leren. 

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een contract van onbepaalde duur als voltijdse bediende. Overstap naar een statutaire aanstelling is mogelijk.
 • Verloning overeenkomstig graad B1 (weddeschaal 581 of 582) of graad B2 (weddeschaal 592), afhankelijk van de relevante ervaring. Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • Voltijdse tewerkstelling van 38u per week.
 • Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen zoals voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst KULeuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....
 • De opdracht wordt uitgeoefend op de campus in Brussel.
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een functierelevante proef en/of een  selectiegesprek.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Odisee Meneer Vacature