Studentenbegeleider STUVO (50%)

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’. 

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

 

De dienst Studentenvoorzieningen (STUVO) helpt alle studenten van Odisee en KULeuven die op onze campussen studeren, zowel in de professionele als de academische opleidingen, met als doelstelling om hun studie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zij voert een beleid dat enerzijds gericht is op het creëren van mogelijkheden tot ontwikkeling, ontmoeting en netwerking als basis voor verdere maatschappelijke integratie en loopbaankansengericht en anderzijds op het wegnemen van financiële, psychosociale, medische of sociaalculturele barrières die het studeren belemmeren. Hiertoe bieden zij een uitgebreide en zéér toegankelijke dienstverlening zowel op vlak van financiën, psychologische problemen, op kot gaan, functiebeperking en een vrijetijdsaanbod.

 

Referentie 2022-CO-20
Solliciteren kan tot en met 17 augustus '22

Jouw taakinhoud

Als lid van het team studentenbegeleiding van STUVO+ kan je volgende opdrachten opnemen:

 • je ondersteunt, begeleidt en coacht studenten met als bedoeling om hun studie zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
 • je neemt de zorg en begeleiding van studenten met functiebeperkingen op en werkt hiervoor nauw samen met de zorgcoördinator;
 • je werkt in een team mee aan initiatieven die het welzijn van de studenten op de campus bevorderen (introductiedagen, culturele/sportieve activiteiten, sensibiliseringsacties enz);
 • je verwijst studenten met ernstige problemen door en volgt de doorverwijzing op;
 • je neemt een signaalfunctie op m.b.t. relevante psychologische en medische problematieken naar de onderwijs, diensten en beleidsactoren binnen de hogeschool;
 • je ondersteunt de studie- en trajectbegeleiding binnen de opleidingen;
 • je ontwikkelt en verzorgt psycho-educatieve sessies (bijvoorbeeld rond piekeren, faalangst, veerkracht,...);
 • indien nodig neem je samen met je collega's ombudstaken op;

Jouw profiel

 • Je gelooft in de visie van Odisee. 
 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma Humane Wetenschappen (Toegepaste psychologie, Sociaal werk,...) of Gezondheidszorg (Sociaal verpleegkundige,..).
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je staat open voor een divers studentenpubliek.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je bent creatief en ondernemend en beschikt over organisatietalent.
 • Je bent bereid om ook de nodige administratieve taken op te nemen.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving. 
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming. 
 • Een contract van onbepaalde duur als bediende, in een deeltijdse tewerkstelling (50%). 
 • Een deeltijdse tewerkstelling bedraagt 19 uren/week. Werkdagen zijn in overleg te bepalen. 
 • Verloning overeenkomstig graad B1 (weddeschaal B11 of B12) of graad B2 (B21)naargelang de voorgelegde relevante ervaring.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kunnen we opnemen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en je ze schriftelijk kan bewijzen. 
 • Je wordt tewerkgesteld op de campus in Sint-Niklaas.  
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, connectiviteitsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief.  De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een praktijkrelevante opdracht en/of een competentiegericht interview op 2 september.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Caroline Verschueren, diensthoofd STUVO,  via e-mail caroline.verschueren@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, via caroline.verdoodt@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli tot en met 15 augustus. 

3 personen aan tafel