Veerkracht en zelfzorg

In deze opleiding ga je op zoek naar wat allemaal een impact heeft op je veerkracht.  Je staat stil bij je eigen overtuigingen, krachten en valkuilen die samenhangen met je rol als hulpverlener. 

Daarnaast ga je in op de context die jouw functioneren beïnvloedt: het appèl en gedrag van de cliënten, de organisatiecultuur, de verwachtingen van de samenleving.

We wisselen ervaringen en good practices uit en ondernemen acties om de eigen veerkracht te versterken.
Die kan je dan meteen implementeren in je werkcontext!

Veerkracht en zelfzorg
Veerkracht en zelfzorg

Iets voor jou?

Hulp- en zorgverleners uit de brede sociale sector.

Achtergrond

Uit onderzoek van Securex blijkt dat 1 op de 10 Belgische werknemers kampt met een burn-out. Uit eerdere cijfers van de FOD Volksgezondheid blijkt dat 6% van de artsen en verpleegkundigen een burn-out heeft. Zelfs dubbel zo veel loopt een ernstig risico. Alles wijst op gelijkaardige cijfers voor welzijnswerkers. Je kunt pas goed voor iemand zorgen als je goed voor jezelf zorgt. Zeker voor een hulpverlener zou zelfzorg bovenaan de agenda moeten staan. In het onderzoeksproject Stilvallen geeft veerkracht (met dank aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie) wilden we professionals aanzetten tot het verder ontwikkelen van onderlinge verbinding en versterken van veerkracht.

Veerkracht is de kracht om alert te reageren op (on)verwachte veranderingen en de moed te hebben om het best mogelijke antwoord te bieden op de uitdagingen van elke dag, met zorg en mildheid voor jezelf en met je waarden als kompas. Het is de kracht om bewust te zijn van het huidige moment en in verbinding te blijven met jezelf en met de mensen die er voor jou toe doen.

Tafel met 6 poten

We zien veerkracht als een tafel met verschillende poten: naarmate de poten elk op zich steviger zijn, des te groter is de totale kracht. We kunnen onze veerkracht versterken op verschillende manieren.

De 6 poten zijn:  stilstaan en reflectie, waardengericht leven en werken, kiezen, mildheid, zelfmeesterschap en verbinden. 

Elke poot vatten we op als een uitnodiging tot exploratie: op welke manier speelt het specifieke thema op dit moment in jouw leven en werk mee? We nodigen uit om erover na te denken, samen uit te wisselen en - waar gewenst - tot actie over te gaan!

Twee trajecten

Je kan kiezen tussen 2 trajecten:

 • 1-daagse vorming

  Tijdens deze dag gaan we in op het thema veerkracht. We bieden basisinzichten aan via werkvormen en uitwisseling.

 • 3-daagse vorming

  Er wordt gewerkt met een gesloten groep. Er wordt dieper ingegaan op de methodieken en concrete persoonlijke acties worden uitgewerkt. Er wordt teruggekoppeld na elke les. Maximaal 10 deelnemers.

Docente

Caroline Damman is klinisch psychologe en gedragstherapeute. Ze heeft 15 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Nu is ze als docent verbonden aan de opleiding Orthopedagogie van de Odisee Hogeschool. 

Voor Stilvallengeeftveerkracht geeft ze vormingen aan hulp- en zorgverleners uit het brede werkveld rond veerkracht en zelfzorg. Deze vormingen richten zich naar de individuele hulp- en zorgverlener, naar zijn leidinggevende of worden uitgewerkt op maat van een team. Deze opdracht combineert ze met het begeleiden van jongeren en volwassenen als therapeut in haar privépraktijk.

Stilvallen

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle info m.b.t. de vormingen.

 • Waar?

  De vormingen vinden plaats op Odisee Hogeschool - Campus Schaarbeek, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek.

 • Wanneer?

  1-daagse vorming: donderdag 31 maart 2022 van 9.00 tot 16.00 uur.

  3-daagse vorming: deze vorming werd jammer genoeg GEANNULEERD.

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor de 1-daagse vorming bedraagt € 150.

  Het studiegeld voor de 3-daagse vorming bedraagt € 375.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Jongen - Gele muts