Vlaams opleidingsverlof

Net zoals het BEV is het VOV een recht dat toegekend kan worden aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en in dat kader op het werk afwezig te zijn met behoud van loon. Je werkgever vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van je uren VOV (je gewettigde afwezigheid dus) aan bij de Vlaamse overheid via een digitaal platform. Voor werknemers in de openbare sector geldt het Vormingsverlof. Meer info over het vormingsverlof?

Gent sfeerbeeld

Het Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof (BEV) naar het Vlaams opleidingsverlof (VOV) goed. Doel is een doorgedreven digitalisering en een vereenvoudiging van de administratie. Voor opleidingen met startdatum 1 september 2019 of later geldt voor Vlaanderen de regelgeving van het VOV in plaats van de regelgeving van het BEV. Enkel werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaams Gewest komen in aanmerking voor VOV.

Wat is het VOV?

Net zoals het BEV is het VOV een recht dat toegekend kan worden aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en in dat kader op het werk afwezig te zijn met behoud van loon. Je werkgever vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van je uren VOV (je gewettigde afwezigheid dus) aan bij de Vlaamse overheid via een digitaal platform.

Wie heeft recht op VOV?

Werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaams Gewest

Privésector: werknemers in de privésector zijn werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Vlaams Gewest: de vestigingseenheid van de werknemer ligt in het Vlaams Gewest.

Minstens 50%: referentie is de maand september van het opleidingsjaar.

Opgelet! Check zeker via de opleidingsdatabank of de opleiding niet enkel recht geeft op VOV indien ze leidt tot een diploma met een hoger niveau dan je al bij de aanvang van de opleiding bezit. Als jijzelf en de opleiding die je volgt aan de wettelijke voorwaarden voldoen, kan je werkgever het VOV niet weigeren, maar je moet de afwezigheden wel in onderling overleg met je werkgever plannen.

Ik ben tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië. Heb ik dan ook recht op VOV?

Als je tewerkgesteld bent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië heb je geen recht op VOV. Je blijft dus resulteren onder het systeem van BEV, met de daaraan verbonden rechten, reglementering én administratie.

Ik ben tewerkgesteld in Vlaanderen en had in 2019-2020 recht op BEV. Kan ik diezelfde opleiding met BEV verderzetten? Of moet ik overstappen op VOV?

Als je - hoewel je in Vlaanderen tewerkgesteld bent - omwille van overgangsmaatregelen dezelfde opleiding in het academiejaar 2020-2021 nog met betaald educatief verlof volgde, kun je die nu niet meer verderzetten met betaald educatief verlof. Je moet overschakelen naar het Vlaams Opleidingsverlof.

Welke opleidingen van Odisee geven recht op VOV?

Alle opleidingen die recht geven op het VOV worden gepubliceerd in de opleidingsdatabank (tik in het veld links op het scherm Odisee). Het betreft dag-, avond- en weekendopleidingen, opleidingen in hoger afstandsonderwijs (HAO) en werkplekleren (bv. stages). Voor een graduaat of bacheloropleiding moet je  wel voor minstens 3 studiepunten ingeschreven zijn met een diploma- en/of een creditcontract.
 

Papier naast een laptop

Hoeveel uren VOV kan ik opnemen?

Je hebt per schooljaar recht op maximum 125 uren VOV. Het concrete aantal uren VOV wordt bepaald door je tewerkstellingspercentage en door het aantal studiepunten dat je opneemt.

Je tewerkstellingspercentage:

• Het maximum van 125 uren wordt herleid in functie van je tewerkstellingspercentage (TWP). bv. TWP in september = 75%: Je hebt recht op 93,75 uren VOV bv. TWP in september = 100%: Je hebt recht op 125 uren VOV

• Als je 50% werkt met een vast uurrooster geldt er een bijkomende voorwaarde: Je hebt enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met de arbeidstijd. Je kan het VOV enkel opnemen tijdens die samenvallende uren.

Het aantal studiepunten dat je volgt in dit academiejaar:

• Wie een professionele bacheloropleiding of postgraduaatsopleiding volgt, heeft recht op 4 uren VOV per opgenomen studiepunt.

• Wie een graduaatsopleiding volgt, heeft recht op 6 uren VOV per opgenomen studiepunt. 

Wanneer mag ik VOV opnemen?

Je kan je VOV opnemen vanaf de dag vóór de startdatum van de opleiding t.e.m. twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen.