Werkveldervaring in de opleiding Verpleegkunde

Werkveldervaring

Een ander woord voor werkveldervaring is stage. Tijdens je opleiding oefen je de leerstof eerst in goed uitgeruste skillslabs en loop je daarna stage in verschillende ziekenhuizen en settings. Je duikt nu echt de praktijk in.

In het eerste jaar ga je in november al gedurende vier weken op stage. Tijdens die stage draai je gewoon mee tussen de echte professionals.

Het stagebureau regelt voor jou een stageplaats en koppelt je aan een stagebegeleider van de school die jouw leerproces op stage begeleidt.

Algemeen inzetbaar

Bij Odisee leiden we je op tot een algemeen inzetbare verpleegkundige, die op een heel gevarieerd werkterrein aan de slag kan.

Je loopt dan ook stage binnen de zeven Europees gedefinieerde verpleegkundige domeinen:

  • heelkunde
  • geneeskunde
  • ouderenzorg
  • pediatrie
  • moeder- en kindzorg
  • geestelijke gezondheidszorg
  • thuiszorg

Tijdens je vierjarige opleiding bereiden we je goed voor op het werkveld, je loopt in totaal namelijk zo’n 2300 uren stage!

We kiezen voor een persoonlijke manier van stagebegeleiding. Dat betekent dat de manier van begeleiding zal verschillen van student tot student, en helemaal op maat is van jouw noden.

6
weetjes over werkveldervaring
1
Ruim aanbod

Odisee voorziet een gigantisch aanbod aan stageplaatsen: van Oost-Vlaanderen tot Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel, en daarbovenop nog heel veel regionale mogelijkheden. Je kunt stage lopen binnen de dertig kilometer van één van de campussen. Aangezien Odisee over meerdere campussen beschikt, zijn de mogelijkheden dan ook enorm!

2
Stageperioden

Je krijgt van in het begin de kans om je voor te bereiden op het leven van een verpleegkundige in het werkveld. Zo kun je proeven hoe het is om stage te lopen tijdens weekends en feestdagen en kan het zijn dat je een keertje stage loopt tijdens de krokus- of herfstvakantie. Tijdens de kerstvakantie, de paasvakantie en van 11 juli t.e.m. 15 augustus kun je je batterijen opladen of de tijd nemen om te studeren, want dan is de hogeschool gesloten en wordt er geen stage gelopen.

3
Naar het buitenland

Ook een stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden, zowel voor een korte als voor een langere periode. Dat kan al vanaf je tweede opleidingsjaar binnen Europa en vanaf je derde opleidingsjaar ook buiten Europa. We hebben bijvoorbeeld partners in Portugal en Finland, maar evengoed in Afrika en India. De wereld ligt aan je voeten!

4
Leerzorgcentrum

Een aantal van je docenten maken deel uit van een leerzorgcentrum. De praktijklector van de hogeschool is dan deels tewerkgesteld in de organisatie die het leerzorgcentrum inricht: een  ziekenhuisafdeling, een woonzorgcentrum, een spoeddienst… Je krijgt zo de kans om nauw samen te werken met je docent op de dienst zelf.

5
Trajectstages

Odisee biedt ook trajectstages aan. Dat kan bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum, waar je dan kennismaakt met alle verschillende disciplines binnen die ene zorginstelling. Je bent dan o.a. aanwezig bij de opname van een bewoner, je neemt deel aan een bewonersvergadering...

6
Leerwerkplaatsen

In je derde opleidingsjaar biedt Odisee verschillende leerwerkplaatsen aan. Zet je schrap, want met een groep medestudenten neem je onder begeleiding van je docenten en leerzorgcoaches gedurende een achttal weken een deel van een ziekenhuisafdeling of woonzorgcentrum over. Helemaal zelfstandig!