Opleiding Vroedkunde stapt mee in PATH-project voor betere pre- en postnatale hulp

Wij schrijven ons verhaal

Lees alle verhalen

Met een nieuw project wil hogeschool Odisee samen met enkele professionele partners meer bewustmaking creëren voor pre- en postnatale depressie. Want vandaag krijgt 90 procent van de Europese vrouwen die met zwangerschapsdepressie kampen niet de juiste hulp. Odisee gaat zorgverleners beter opleiden om depressie te herkennen en te voorkomen, en ouders beter voorbereiden op een zwangerschap.

De geboorte van een kind zou een mooi moment moeten zijn, maar voor 10 à 20 procent van de vrouwen is dat niet het geval. Zij hebben te kampen met pre- of postnatale depressie: psychische problemen die niet altijd herkend en erkend worden. “Volgens Europese cijfers krijgt ongeveer 90 procent van deze patiënten niet de hulp de ze nodig hebben. En daar willen we verandering in brengen”, zegt Inge Tency, docent in de bacheloropleiding Vroedkunde aan Odisee (Campus Sint-Niklaas) en een van de trekkers van het project. “PATH is een nieuw, Europees gefinancierd project dat vrouwen, gezinnen en zorgprofessionals in staat stelt om psychische problemen met betrekking tot de geboorte op een succesvolle manier te voorkomen, herkennen of behandelen. Met PATH willen we enerzijds ouders al van vóór de geboorte voorbereiden op hun nieuwe rol en op die manier psychische problemen voorkomen. Anderzijds gaan we zorgprofessionals ook leren om psychische problemen met betrekking tot de zwangerschap op een efficiënte manier aan te pakken.”

Bijscholing voor vroedvrouwen

“Met PATH willen we op een vernieuwende manier duurzame trainingen ontwikkelen en implementeren, zowel online als face to face, om pre- en postnatale psychische problemen beter te herkennen en voorkomen”, zegt Katrien De Wilde, opleidingshoofd Vroedkunde aan Odisee. “We werken daarvoor samen met dertien partners uit België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.” In ons land zijn naast hogeschool Odisee ook Artesis Plantijn (AP), vzw Gehechtheid in Ontwikkeling (GiO), het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV) en het Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel betrokken. “Elke partner heeft zijn eigen taak binnen het initiatief. Vanuit Odisee zorgen we voor de nodige bijscholing van vroedvrouwen. We willen hen de nodige vaardigheden aanleren om bij vrouwen symptomen van depressie op te sporen, en, indien nodig, hen door te verwijzen naar de juiste hulpverleners.”

Taboe doorbreken

“We hopen er met PATH bovenal voor te zorgen dat depressie tijdens en na de zwangerschap meer aandacht en erkenning krijgt”, besluit Inge Tency. “Want we merken nog te vaak dat er een taboe rust op pre- en postnatale depressie, en dat patiënten en zorgverleners te weinig op de hoogte zijn van de signalen die wijzen op depressie.”

Meer info

PATH is een project van Interreg 2 Zeeën 2014-2020, een Europees Programma voor het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland en België, dat deels wordt gefinancierd door het European Regional Development Fund. Meer info op http://www.interreg2seas.eu/.

Partners

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen verzorgt de eigenlijke patiëntenzorg en het contact voor de Vlaamse regio. Daarnaast ontwikkelt het UZA een opleiding voor iedereen die in contact komt met zwangere vrouwen. Dat doet het UZA samen met vzw GiO, vroedvrouwen, artsen, administratieve medewerkers en natuurlijk de psychologen verbonden aan de perinatale eenheid. Vzw GiO ontwikkelt een opleiding tot praktijkspecialist in de perinatale psychische zorg, gericht op teamverantwoordelijken binnen zorgorganisaties voor jonge ouders, zodat zij vanuit een expertfunctie vorming kunnen bieden aan hun medewerkers.

Contact (niet voor publicatie)

Inge Tency, lector Odisee opleiding Vroedkunde. E-mail: inge.tency@odisee.be

Katrien De Wilde, Odisee opleidingshoofd Vroedkunde. E-mail: katrien.dewilde@odisee.be


90 % van de vrouwen met pre- of postnatale depressie krijgt niet de juiste hulp.