Workshops Welzijn en maatschappij

Uw leerlingen ontdekken hoe de gezondheidszorg wereldwijd evolueert. Ze maken bovendien kennis met zorg op afstand.

Op afspraak.
els.verstichel@odisee.be
 

Maatschappij

Deze workshop wordt online aangeboden!

gratis | contact | inschrijven

 

Welke documenten krijgt u mee bij de dokter? Hoeveel moet u betalen voor een doktersbezoek? Hoeveel kosten medicijnen? Allerlei vragen waar uw leerlingen tijdens deze workshop een passend antwoord op krijgen.

Op afspraak.

Maatschappij

Deze workshop wordt online aangeboden!

gratis | contact | inschrijven

 

Uw leerlingen oefenen aan de hand van concrete zorgsituaties op empathische patiëntencommunicatie in het Frans. De nadruk ligt op spreken, maar ook luisteren (videofragmenten) en lezen (tekstjes, folders) zullen aan bod komen.

communicatie in een Franstalige zorgsituatie - mondelinge interactie

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

gratis | contact | inschrijven

Uw leerlingen krijgen een inleiding EHBO. Daarnaast krijgen ze Basic Life Support (BLS) en het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) onder de knie.
Geen voorkennis vereist. Voor secundair onderwijs - alle graden
Maatschappij - Biologie - EHBO

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

gratis | contact | inschrijven

Tijdens de stages in de opleiding Verpleegkunde kom je op verschillende afdelingen in aanraking met kinderen. Op de spoedafdeling, het operatiekwartier en natuurlijk ook op de kinderafdeling. Het is belangrijk dat je in acute noodsituaties goed leert reageren en weet waar je op moet letten. In deze workshop overlopen we de theorie, daarna oefenen we onze reanimatieskills.

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

gratis | contact | inschrijven

Wat zijn de voor- en nadelen van borstvoeding en flesvoeding, wat zijn de houdingen bij borstvoeding en hoe bereiden we flesvoeding? In een interactieve workshop behandelen we al deze aspecten.

Gezondheid – borstvoeding – flesvoeding

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

gratis | contact | inschrijven

De twee scheppingsverhalen uit het boek Genesis worden nader bekeken en hun impact op het samenleven nu en dit op een literaire en historische benadering.

Deze workshop wordt online aangeboden!

Gratis / contact 

Reflecteren hoort bij elke job waar jij het belangrijkste werkinstrument bent. In deze workshop maak je speels en interactief kennis met de methodiek Active Reviewing, die aanzet tot reflecteren. Uw leerlingen leren reviewwerkvormen kennen waar actie en creativiteit centraal staan. Active reviewing is onlosmakelijk verbonden met groepsontwikkeling en met ervaringsleren. Schrijf je in, doe actief mee en ’go with the flow’!

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

 

Een opvoeder-begeleider stelt samen met zijn cliënt een plan op om positieve verandering te realiseren. Meestal doet hij dit via gesprekken. Wist je dat er ook online mogelijkheden zijn om samen dit verhaal vorm te geven? In deze sessie krijgen uw leerlingen een korte inleiding in het online hulpverlenen en bekijken we samen enkele leuke voorbeelden om aan de slag te gaan.

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

Met de recente gebeurtenissen rond terrorisme wordt het belang van menselijke relaties nog duidelijker. Hoe kan goede communicatie die bevorderen? Zitten (voor)oordelen in de weg? Wat is het verschil tussen sympathie en empathie? Op een interactieve manier ervaren uw leerlingen dat empathie vleugels geeft om op eigen kracht te vliegen.

Communicatie - luisteren - empathie

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

Ken je dat? Je hebt je mening klaar over het buurmeisje met een hoofddoek of die jongen die er duidelijk warmpjes inzit. En toch, elke persoon is uniek. We zijn meer dan een aantal kenmerken. Met dobbelstenen laten we het lot spelen en krijg je een nieuwe identiteit. Zo ontdekken uw leerlingen hoe geslacht, kleur, geaardheid, afkomst, beperking,… leven en identiteit op verschillende manieren beïnvloeden.

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

Deze interactieve les over diversiteit en levensbeschouwing omvat onder andere speloefeningen om elkaar beter of op een andere manier te leren kennen. Met enkele korte filmpjes leren uw leerlingen bij over diversiteit en levensbeschouwing.

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

In deze vorming zoomen we in op het belang van grootouders voor hun kleinkinderen en vice versa. We vertrekken vanuit de ervaring van de leerlingen. Wat betekenen hun grootouders voor hen? Wat zijn de leukste momenten samen? We kijken naar het belang van de band grootouder-kleinkind vanuit (ontwikkelings)psychologische en maatschappelijke kaders. Uw leerlingen zullen na deze vorming met nieuwe zin en inspiratie de relatie met hun grootouders verzorgen.

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

Met de recente gebeurtenissen rond terrorisme wordt het belang van menselijke relaties nog duidelijker. Hoe kan goede communicatie die bevorderen? Zitten (voor)oordelen in de weg? Wat is het verschil tussen sympathie en empathie? Op een interactieve manier ervaren uw leerlingen dat empathie vleugels geeft om op eigen kracht te vliegen.

Communicatie - luisteren - empathie

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

 

Deze interactieve les over diversiteit en levensbeschouwing omvat onder andere speloefeningen om elkaar beter of op een andere manier te leren kennen. Met enkele korte filmpjes leren uw leerlingen bij over diversiteit en levensbeschouwing.

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

 

Ken je dat? Je hebt je mening klaar over het buurmeisje met een hoofddoek of die jongen die er duidelijk warmpjes inzit. En toch, elke persoon is uniek. We zijn meer dan een aantal kenmerken. Met  dobbelstenen laten we uw leerlingen het lot spelen en krijgen uw leerlingen een nieuwe identiteit. Zo leren ze hoe geslacht, kleur, geaardheid, afkomst, beperking,… hun leven en identiteit op verschillende manieren beïnvloeden.   

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

 

Tijdens deze wandeling van twee uur door een Brusselse wijk naar keuze leren uw leerlingen kijken naar deze context vanuit de ogen van een sociaal-agogisch werker. Waar kijk je naar, hoe verduidelijk je de vraag van een buurt of een inwoner, hoe betrek je groepen en individuen …? Kortom, je leert de buurt eerst lezen zodat je de taal spreekt om te interveniëren.

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

Uw leerlingen oefenen aan de hand van concrete zorgsituaties op empathische patiëntencommunicatie in het Frans. De nadruk ligt op spreken, maar ook luisteren (videofragmenten) en lezen (tekstjes, folders) zullen aan bod komen.

Talen - Nederlands - Frans - zorgsector

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

De leerlingen krijgen een inleiding EHBO. Daarnaast krijgen ze Basic Life Support (BLS) en het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) onder de knie.

Biologie - EHBO

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

Reflecteren hoort bij elke job waar jij het belangrijkste werkinstrument bent. In deze workshop maak je speels en interactief kennis met de methodiek Active Reviewing, die aanzet tot reflecteren. Uw leerlingen leren reviewwerkvormen kennen waar actie en creativiteit centraal staan. Active reviewing is onlosmakelijk verbonden met groepsontwikkeling en met ervaringsleren. Schrijf je in, doe actief mee en ’go with the flow’!

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

Een opvoeder-begeleider stelt samen met zijn cliënt een plan op om positieve verandering te realiseren. Meestal doet hij dit via gesprekken. Wist u dat er ook online mogelijkheden zijn om samen dit verhaal vorm te geven? In deze sessie krijgen uw leerlingen een korte inleiding in het online hulpverlenen en bekijken we samen enkele leuke voorbeelden om aan de slag te gaan.

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

De technologische vooruitgang creërt naast het verbeteren van onze levensstandaard, ook nieuwe vragen. Is een wetenschapper verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van zijn uitvinding? Moeten we grenzen opleggen aan wetenschap? Tot waar precies rijkt de verantwoordelijkheid van de wetenschappers? En is wetenschap wel waardenvrij?

Maatschappij – Welzijn - Wetenschap

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.

Deze workshop belicht de relatie tussen geloof en wetenschap. Is de evolutietheorie wetenschap of geloof? Staat wetenschap los van geloof? Moet je in wetenschap geloven? En mag een gelovige aan wetenschap doen? Aan de hand van deze vragen, maar ook stellingen en kwesties, verdiepen uw leerlingen zich in deze kwestie.

Welzijn - Wetenschap

Door de coronamaatregelen kan deze workshop niet plaatsvinden.