ExploRatio | Onderzoekscentrum Kritisch denken

ExploRatio focust op het stimuleren van het kritisch, creatief en logisch denken over wetenschap en maatschappij.

ExploRatio introductie

Explo

Een onderzoekende houding stimuleren bij leerlingen staat voorop. We focussen hierbij op methodieken gegrond in het onderzoekend en ontwerpend leren.

Ratio

Er is geen onderzoek zonder reflectie. We geven aandacht aan lesmethodieken waar via dialoog en filosoferen kinderen leren spreken en denken over centrale concepten of heikele thema’s binnen wetenschap en maatschappij.

In de wereld

We werken samen met scholen, musea, docenten, onderzoekers en filosofen die samen het denken bij jongeren willen prikkelen en zo het denken over duurzaamheid, ethiek, wetenschap, natuur, technologie, STEM, waarden en onderwijs stimuleren bij jongeren en (buiten)schoolse onderwijsprofessionals.

We werken aan dialoog-en reflectietechnieken bruikbaar in de klas om stil te staan bij thema’s op de snijlijn van maatschappij, wetenschap, STEM, duurzaamheid en diversiteit. Dit omvat projecten over conceptverwerving, inzicht in wetenschap, duurzaamheidseducatie, waardenontwikkeling of filosoferen.

We ontwikkelden methodieken bruikbaar in de klas. Deze kennen een tweede leven in kaartspellen, methodieken of lesmappen bruikbaar op school, in natuureducatieve centra, musea of aan de keukentafel.

www.filozoo.be

www.wetenschapsreflex.be

www.ecozoo.be

www.ideeenfabrieknatuurwetenschappen.be

www.stem3D.be

www.wetenschapsbalans.be

Project in de kijker

FiloZoo

FiloZoo filosofeert over wetenschap, dieren en mensen. Twijfelen, onderzoeken, filosoferen en argumenteren staan centraal. Het twijfelschaap, kenniskonijn, de filokikker, de argumenteerbeer en de exploraf bevragen de wereld voor jong en oud.

FiloZoo Exploartio Odisee
In de kijker

Enkele van onze onderzoeken op een rijtje.

Wil je meer weten of samenwerken?

Contacteren

Neem contact op met de coördinator.

Samenwerken

Wil je meer info over de verschillende mogelijkheden om samen te werken?