Kadet. Intergenerationele ondersteuningstool voor grootouders en brussen

Als een kind ernstig of langdurig ziek wordt met eventuele bijhorende hospitalisaties, heeft dit een impact op de hele familie, in de eerste plaats op de ouders, broers en zussen (brussen) en grootouders. Alle familieleden kampen in dergelijke crisissituaties met onzekerheden en bezorgdheden over het zieke kind en zijn tegelijkertijd ook elkaars belangrijkste vangnet en steunpilaar om de moeilijke periode te overbruggen. Met het project Kadet ontwikkelden we een intergenerationele ondersteuningstool voor grootouders en brussen.Deze vernieuwende tool won de 'New to the Field Award', op het jaarlijks congres in Krakau van SOPHIA, Network for the Advancement of Doing Philosophy with Children (juni 2023). De award houdt in dat onze Europese partners gaan bekijken hoe de tool ingezet kan worden om leerkrachten te versterken wanneer ze met kinderen over gevoelige thema's willen praten zoals verdriet, ziekte of eenzaamheid.Kadet werd ook genomineerd door de kinderjury van de Berrie Heesenprijs 2023. Deze tweejaarlijkse prijs erkent en viert de meest waardevolle initiatieven die bijdragen aan de bevordering van kinderfilosofie. 

Kadet tekening
Looptijd
/
Financiering
PWO

Uit onderzoek blijkt dat ouders bezorgd zijn dat ze te weinig aandacht besteden aan de noden van de brussen. Verder blijkt dat grootouders net goed geplaatst zijn om de tekortkomingen in emotionele en praktische steun op te vangen.  

Kadet wil daarom het huidige ondersteuningsaanbod voor gezinnen met een ernstig of langdurig ziek kind uitbreiden door de ondersteuningsrol van grootouders voor brussen te onderzoeken. Aansluitend willen we nagaan hoe de relatie grootouder-ouder verder ondersteund kan worden.

Verder hopen we met dit project zorgverleners te informeren en te sensibiliseren over de belangrijke rol die grootouders innemen in dergelijke crisissituaties en hoe ze hen gepast kunnen ondersteunen en betrekken.

Aan de hand van kwalitatief onderzoek worden de noden van zowel grootouders, brussen, ouders als zorgverleners in kaart gebracht. Studenten Gezinswetenschappen voerden diepte-interviews met dertig grootouders. Het onderzoeksteam ging ook praten met vijf ouders en tien zorgverleners om te bekijken wat de noden van grootouders zijn en hoe we ze beter kunnen ondersteunen. 

Op basis van deze nodendetectie ontwikkelden we het praat- en doeboek ‘Kadet’, een intergenerationele ondersteuningstool uitgewerkt om grootouders te ondersteunen in hun rol ten opzichte van de brussen. Deze tool wordt in 2023 uitgetest en geïmplementeerd  in verschillende settings zoals pediatrische afdelingen van ziekenhuizen, gezins-, ouder-, patiënten- en grootouderverenigingen.

In de media

In hun april-nummer (2023) besteedde Plus Magazine best wat aandacht aan het Kadet-project:

Maak kennis met de onderzoekers

Liesbet Coopman

Liesbet studeerde af als pediatrisch verpleegkundige in 2016, waarna ze startte met de master of Science in de Verpleeg- en Vroedkunde aan de UGent. In 2018 begon ze als verpleegkundige te werken in het Jan Yperman Ziekenhuis. In januari 2019 verdedigde ze haar masterproef ‘Sleutelmomenten en noden van ouders met een kind op de neonatologie’, deze was gekoppeld aan het onderzoeksproject NeoParent. Na het afstuderen, kon Liesbet dan ook verder werken op het project NeoParent en werd ze als onderzoeker tewerkgesteld binnen dit project. Naast haar werk als onderzoeker en verpleegkundige, begeleidt ze sinds 2019 studenten Verpleegkunde tijdens hun stage en bachelorproef. In 2021 zette Liesbet haar werk als verpleegkundige in het ziekenhuis stop en maakte ze de overstap naar parttime zelfstandig thuisverpleegkundige. In september 2021 werd het nieuwe onderzoeksproject KADET opgestart, waar Liesbet de projectleider van is.

Eef Cornelissen

Eef Cornelissen is als onderzoeker verbonden aan onderzoekskern ExploRatio Odisee. Eef is filosoof van opleiding en gespecialiseerd in de Socratische gespreksmethode. De focus binnen haar onderzoeksprojecten ligt op het versterken van kritische denk- en dialoogvaardigheden van professionals om constructief te leren omgaan met hedendaagse uitdagingen zoals polarisatie binnen onderwijs en samenleving.

Maaike Jappens

Maaike Jappens is sociologe en licentiaat in de familiale en seksuologische wetenschappen. Zij doctoreerde in 2020 aan de VUB over de rol van grootouders in gescheiden families. en werkte tot einde 2023 op dit project voor het Kenniscentrum Gezinswetenschappen . Momenteel werkt ze op de VUB als onderzoeker bij de onderzoeksgroep TOR

Inge Tency

Inge studeerde in 1999 af als vroedvrouw en volgde een Master in Gezondheidsvoorlichting en opvoeding en de Academische Lerarenopleiding in combinatie met een deeltijdse job in het ziekenhuis. Ze werkte als wetenschappelijk medewerker in de Vrouwenkliniek van UZGent/UGent en werkte een doctoraat af rond infectie en vroeggeboorte. Sinds 2012 is Inge werkzaam binnen de opleiding Vroedkunde als docent en onderzoeker. Ze is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke leerlijn en is ankerpersoon internationalisering. Inge is hoofdonderzoeker van het NeoParent-project waar o.a. een app werd ontwikkeld om ouders te ondersteunen met een baby op neonatologie. 

Onze partners

HoGent, VUB, Erasmushogeschool Brussel, UZ Gent Platform Rouw en verlies, UZ Gent Pediatrische afdeling Hemato-oncologie, Ronald McDonaldhuis Brussel, Okra vzw, Steunpunt Kinderepilepsie, vzw Kleine Prins, Hartekinderen vzw, Mucovereniging vzw, Tuki vzw, Bednet en Project besBreekbaar van Hemeldakbewoners