Onderzoekscentrum Sociaal Werk

Als Onderzoekscentrum Sociaal Werk staan wij voor kwaliteitsvol praktijkgericht onderzoek. Daarmee dragen we bij aan dienstverlening en onderwijs. We stellen de realisatie van grondrechten centraal en engageren ons voor sociale rechtvaardigheid, volwaardig burgerschap en menselijke waardigheid. Hierbij is de grootstedelijke context onze focus. Brussel is onze uitvalsbasis en inspiratiebron.

sociaal werk Odisee

We ontwikkelen kennis en methodieken in samenwerking met burgers en werkveld. Zij zijn voor ons onmisbare en evenwaardige partners. We ontwerpen interventies die leiden tot duurzame maatschappelijke verandering. Zo geven wij vorm aan onderzoek als een emanciperende en verbindende praktijk. Als onderzoekscentrum in Brussel zijn we een aanspreekpunt voor stedelijk sociaal werk.

Onze huidige projecten en toekomstig onderzoek zetten we uit langsheen drie thematische lijnen. Deze lijnen, of speerpunten, verbinden onderzoeksprojecten met elkaar en staan ons toe om gericht expertise te ontwikkelen. Deze speerpunten zijn:

Andere verhalen: In ons onderzoek staan verhalen centraal. We vinden hiermee aansluiting bij de doorleefde realiteit van stadsbewoners en we zijn erop gericht om hun gedempte stemmen een microfoon te bieden. Zo nemen we hen ernstig in hun vermogen om de stad te verbeelden en valideren we hun kennis en expertise. Op die manier willen we gevestigde denkkaders doorbreken en de canon van sociaal werk innoveren.

Burgerschap: Met ons onderzoek willen we bijdragen aan de realisatie van volwaardig burgerschap voor iedereen. We vertrekken hierbij vanuit de vaststelling dat burgerschap voor velen een precair gegeven is. Daarom ondersteunen en ontwikkelen een waaier aan prakijken die bouwen aan een inclusief, stedelijk burgerschap als alternatief voor een vaak ontoereikend staatsburgerschap.

Lerende gemeenschappen: De notie van een lerende gemeenschap is ons derde speerpunt. In de grootstad leren we van en met elkaar. De Brusselaars zijn mede-onderzoekers. Ons onderzoek is niet neutraal, maar dienstbaar aan hun verhalen en de realisatie van hun burgerschap. Dit betekent dat we onze rol als onderzoeker steeds kritisch onder de loep houden en altijd streven naar co-creatie.

In de kijker

E-course dak- en thuisloosheid in Brussel

Dak- en thuisloosheid vormen een grote maatschappelijke uitdaging in steden over de hele wereld. Brussel is geen uitzondering. In 2022 kende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een stijging van bijna 20% dak- en thuislozen ten opzichte van 2020. Vergeleken met 2008 gaat het zelfs om meer dan een verviervoudiging. 

Dat dakloosheid bestaat zie je in de Brusselse straten. Maar ook achter de gevels van onze hoofdstad, in metro- en treinstations, in auto’s en tenten leven mensen in meer verborgen situaties van dak- of thuisloosheid.

Als sluitstuk van een onderzoeksproject over Informele sociaalwerkpraktijken rond verborgen thuisloosheid in het Brussels Gewest ontwikkelden we een e-course omtrent dak- en thuisloosheid. In deze e-course analyseren we dak- en thuisloosheid in Brussel. Want een beter begrip is de eerste stap naar betere oplossingen. We richten ons hierbij op alle geïnteresseerden en in het bijzonder op (toekomstige) sociale professionals.

Dak- en thuisloosheid e-course
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderzoekscentrum Sociaal Werk

Onderzoeksprojecten in de kijker

Maak kennis met onze onderzoekers

Ontmoet de onderzoeker

Wil je meer weten of samenwerken?

Contacteren

Neem contact op met de coördinator.

Samenwerken

Wil je meer info over de verschillende mogelijkheden om samen te werken?