Onderzoekscentrum Sociaal Werk

Als Onderzoekscentrum Sociaal Werk staan wij voor kwaliteitsvol praktijkgericht onderzoek. Daarmee dragen we bij aan dienstverlening en onderwijs. We stellen de realisatie van grondrechten centraal en engageren ons voor sociale rechtvaardigheid, volwaardig burgerschap en menselijke waardigheid. Hierbij is de grootstedelijke context onze focus. Brussel is onze uitvalsbasis en inspiratiebron.

sociaal werk Odisee
In de kijker

#PlekVrij: particuliere opvang van Oekraïense vluchtelingen in België

Oproep #PlekVrij werd massaal beantwoord maar wat nu?

In februari 2022 lanceerde de overheid de campagne #PlekVrij/#PlaceDispo, met de oproep om Oekraïense vluchtelingen thuis onderdak te bieden. De campagne was een succes. In juni 2022 lanceerden we een grootschalige online bevraging van personen en gezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvingen, of opgevangen hadden, of die overwogen om dit te doen. Meer dan 650 gastgezinnen namen deel. Met dit project willen we de overheid en sociale organisaties informeren over de behoeften, mogelijkheden en grenzen van de gastgezinnen, en de mensen die zij opvangen.

Het rapport

Gastgezinnen van Oekraïense vluchtelingen: wie zijn ze en wat hebben ze nodig?

Het onderzoeksrapport bespreekt de resultaten van de online bevraging, die massaal werd ingevuld.
Het geeft ons een concrete inkijk in de drijfveren en ervaringen van de gastgezinnen.

  • Wie zijn deze gastgezinnen?
  • Wat zijn of waren hun beweegredenen om op deze oproep in te gaan?
  • Met welke uitdagingen kregen ze te maken?
  • Welke ondersteuning hebben ze nodig?

We hopen dat de overheden er genoeg inspiratie in vinden om een degelijk en duurzaam ondersteuningskader aan te bieden aan alle betrokkenen.

huisje in kleuren van Oekraiense vlag

We ontwikkelen kennis en methodieken in samenwerking met burgers en werkveld. Zij zijn voor ons onmisbare en evenwaardige partners. We ontwerpen interventies die leiden tot duurzame maatschappelijke verandering. Zo geven wij vorm aan onderzoek als een emanciperende en verbindende praktijk. Als onderzoekscentrum in Brussel zijn we een aanspreekpunt voor stedelijk sociaal werk.

Onze huidige projecten en toekomstig onderzoek zetten we uit langsheen drie thematische lijnen. Deze lijnen, of speerpunten, verbinden onderzoeksprojecten met elkaar en staan ons toe om gericht expertise te ontwikkelen. Deze speerpunten zijn:

Andere verhalen: In ons onderzoek staan verhalen centraal. We vinden hiermee aansluiting bij de doorleefde realiteit van stadsbewoners en we zijn erop gericht om hun gedempte stemmen een microfoon te bieden. Zo nemen we hen ernstig in hun vermogen om de stad te verbeelden en valideren we hun kennis en expertise. Op die manier willen we gevestigde denkkaders doorbreken en de canon van sociaal werk innoveren.

Burgerschap: Met ons onderzoek willen we bijdragen aan de realisatie van volwaardig burgerschap voor iedereen. We vertrekken hierbij vanuit de vaststelling dat burgerschap voor velen een precair gegeven is. Daarom ondersteunen en ontwikkelen een waaier aan prakijken die bouwen aan een inclusief, stedelijk burgerschap als alternatief voor een vaak ontoereikend staatsburgerschap.

Lerende gemeenschappen: De notie van een lerende gemeenschap is ons derde speerpunt. In de grootstad leren we van en met elkaar. De Brusselaars zijn mede-onderzoekers. Ons onderzoek is niet neutraal, maar dienstbaar aan hun verhalen en de realisatie van hun burgerschap. Dit betekent dat we onze rol als onderzoeker steeds kritisch onder de loep houden en altijd streven naar co-creatie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderzoekscentrum Sociaal Werk

Onderzoeksprojecten in de kijker

Maak kennis met onze onderzoekers

Ontmoet de onderzoeker

Wil je meer weten of samenwerken?

Contacteren

Neem contact op met de coördinator.

Samenwerken

Wil je meer info over de verschillende mogelijkheden om samen te werken?