Urban Diversities: Challenges for social work (NL)

Het project Urban diversities bracht studenten, bewoners van superdiverse stadswijken, sociaal werkers en docenten uit vijf verschillende landen samen. Gezamenlijk leerden we stedelijke complexiteiten en spanningen herkennen en er mee aan de slag te gaan.

Dit deden we via een blended learning cursus, bestaande uit een lokaal community service learning (CSL) traject, gecombineerd met virtuele transnationale uitwisseling.

Go to the English version

Urban diversities challenges for social work
Looptijd
/
Financiering
Erasmus+ KA2

De grote steden in Europa staan voor complexe uitdagingen. Enerzijds kennen ze grote ongelijkheid op inkomen, huisvesting, veiligheid, mobiliteit, kansen, consumptie, macht en privileges. Anderzijds zijn ze plekken van hoop, ontwikkeling, sociale mobiliteit en sociale vernieuwing. Hoe dit met elkaar te verbinden, is misschien wel de grootste opdracht voor het sociaal werk nu en straks.

Voor sociaal werkers brengen die stedelijke complexiteit en haar dualiteit uitdagingen met zich mee. Oftewel, hoe kan je een stad leren ‘lezen’ en inzicht krijgen in de dynamieken die er spelen? Hoe leer je te navigeren door verschillende, soms tegenstrijdige stedelijke realiteiten? Hoe krijg je zicht op de aanwezige noden en krachten? Hoe vind, selecteer en combineer je relevante en adequate kennis? Hoe moet je handelen? Welke rol hoor je als sociaal werker op te nemen in het krachtenspel tussen al die actoren die actief zijn in de stad?

Om studenten goed voor te bereiden op het uitoefenen van sociaal werk in complexe stedelijke contexten, ontwikkelden docenten uit Brussel (België), Turku (Finland), Manchester (Groot-Brittannië), Debrecen (Hongarije) en Utrecht (Nederland) het vak ‘Urban Diversities’.

Samen sociaal werk leren in de grootstad staat er voorop. Dat samen leren bestaat uit twee sporen. Ten eerste doorlopen studenten in hun eigen stad een ‘Community Service Learning (CSL)’ traject, een ervaringsgerichte onderwijsvorm. Studenten nemen een taak op zich binnen een organisatie of gemeenschap, en reflecteren daarbij voortdurend op hun ervaringen. Leren en werken binnen CSL-trajecten gebeurt nadrukkelijk sámen met werkveld en cliënten.

Ten tweede komen studenten, docenten en sociaal werkers uit de verschillende betrokken steden geregeld online samen. Ze geven elkaar conceptuele input, spreken over hun ervaringen, zoeken naar overeenkomsten en verschillen, en ontwikkelen gezamenlijk nieuwe ervaringskennis.

Mooie onderscheiding voor onderzoeksproject Urban Diversities

Het Erasmus+ KA2-project Urban Diversities behaalde het Epos-kwaliteitslabel ‘Voorbeeld van een goede praktijk’. Een onderscheiding die enkel is weggelegd voor projecten die een eindscore behalen van 80% of meer. Het project bracht studenten, bewoners van superdiverse stadswijken, sociaal werkers en docenten uit vijf verschillende landen samen. Gezamenlijk leerden ze stedelijke complexiteiten en spanningen herkennen en er mee aan de slag te gaan.

Urban diversities EPOS kwaliteitslabel

Projectpartners

Hogeschool Utrecht, Manchester Metropolitan University, University of Debrecen, Turku University of Applied Sciences

Maak kennis met de onderzoekers

Wil je meer weten over dit project?