Studiekosten

Aan elke opleiding hangt een prijskaartje. Zowel de overheid als de dienst Studentenvoorzieningen (STUVO) doen er alles aan om je te laten studeren zonder financiële zorgen. STUVO maakt je graag wegwijs in de verschillende mogelijkheden om je studie betaalbaar te houden. 

Vind je geen antwoord op jouw vraag? Scroll dan helemaal naar beneden, selecteer een campus en contacteer een medewerker! 

Studenten in gesprek 2023
odiseeschaarbeek

Studiegeld

Het studiegeld in het hoger onderwijs is het inschrijvingsgeld dat je betaalt om te mogen studeren. Hoeveel je precies betaalt, hangt af van verschillende factoren die we hier onder de loep nemen.

Leslokalen Hermes

Studietoelage

De studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse overheid. Het recht op een studietoelage zorgt er automatisch voor dat je recht hebt op het beurstarief voor je studiegeld. De studietoelage hangt vast aan verschillende voorwaarden.

studenten aalst

Extra (financiële) ondersteuning

Je kan bij STUVO terecht voor extra (financiële) ondersteuning. Je kan bij ons bijv. een voorschot op je studietoelage of een spreiding van betaling aanvragen. Daarnaast kan je ook een aanvraag indienen voor extra studiefinanciering.

Studenten

Opleidingsspecifieke kosten

Naast het inschrijvingsgeld zijn er nog bijkomende kosten verbonden aan een opleiding. Denk maar aan kosten voor je studieboeken, benodigdheden die je moet aankopen voor je stage, kosten die je moet maken voor je bachelorproef, ...

BBM

Groeipakket / Kinderbijslag

Afhankelijk van je domicilie ontvang je Groeipakket (Vlaanderen) of Kinderbijslag (Brussel). Het recht op Groeipakket / Kinderbijslag is ook verbonden aan bepaalde voorwaarden en kan wijzigen wanneer je jouw inschrijving wijzigt tijdens het academiejaar. 

Studentes terras Gent

Laptop en software nodig?

We helpen je graag bij de zoektocht naar een geschikte laptop. Ook voor de software die je voor je studies nodig hebt, is er een aanbod. Afhankelijk van de noden binnen je opleiding is hier al dan niet ook een kost aan verbonden.

Selecteer je campus en contacteer een medewerker