Opleidingsspecifieke kosten

2-jaarlijks inventariseert STUVO de studiekosten van de opleidingen conform de procedure

De kosten die als gevolg van de pandemie niet gemaakt werden, zijn toch vermeld in detailoverzichten per opleiding, maar niet in rekening gebracht van de totaalkost voor 2020-2021.

Hieronder vind je een indicatie van de studiekosten 2022-2023 per opleiding op basis van de 2-jaarlijkse inventarisatie van 2020-2021.

Daarenboven werd vanaf 2021-2022 iedere opleiding aan een softwarebundel gekoppeld. De kost hiervan wordt mee opgenomen in de algemene facturatie van de opleidingsspecifieke kosten, die verrekend wordt één keer in het eerste semester en één keer in het tweede semester. Dit verloopt aan de hand van een online betaling via het studentenportaal. Een overzicht van de jaarlijkse softwarekost vind je onderaan deze pagina.

Bacheloropleidingen

persoon die studeert

Softwarebundels

Softwarebundel 1 is gratis, softwarebundel 2 kost € 20 en softwarebundel 3 kost € 50. Deze kost komt dus bovenop de kost die vermeld is in de 2-jaarlijkse inventarisatie van 2020-2021 die hierboven vermeld is per opleiding als indicatie voor de studiekosten voor het academiejaar 2022-2023.