Welkom bij de Studentenraad van Odisee

De Algemene Studentenraad van Odisee, afgekort ASR, is dé studentenraad door en voor studenten over alle Odisee-campussen heen en vertegenwoordigt alle opleidingen binnen de Odisee Hogeschool. Zo neemt de ASR een breed gedragen standpunt in voor al haar studenten!

De Studentenraad bestaat uit een Dagelijks Bestuur, dat in staat voor de continuïteit en het management van de ASR en daarnaast uit een Algemene Vergadering. Die heeft alle beslissingsrechten en bestaat uit opleidingsvertegenwoordigers van alle opleidingen over alle campussen.

Studenten zitten rond tafel aan laptop

Wat doet de Studentenraad?

Als Studentenraad vertegenwoordigen we al onze studenten op verschillende niveaus. Dit begint bij de verschillende opleidingen, waar we de studentenparticipatie helpen te verbeteren en we ondersteuning bieden aan de Studentenvertegenwoordigers binnen elke opleiding. Zo kunnen we onder andere ook het onderwijscurriculum mee vormgeven.

Maar dat is nog niet alles. We beheren ook mee de studentenvoorzieningen, gaande van de catering op de verschillende campussen, naar sport- en cultuurevenementen tot koten voor onze studenten.

Buiten onze hogeschool zetelen we ook nog in tal van externe overlegmomenten.

Extern Studentenoverleg

We maken deel uit van onder andere VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten), Stura KU Leuven (de studentenraad voor alle KU Leuven-studenten) en StAL (de studentenraad voor alle studenten binnen de Associatie Leuven).

Andere externe overlegmomenten

Andere externe overlegmomenten waar we nog in zetelen zijn Brik, de servicedesk voor Brusselse studenten en StuGent, stadsoverleg met alle Gentse hogeronderwijsinstellingen.

Wie zit er achter de Studentenraad?

De Studentenraad bestaat uit twee organen, nl. een Dagelijks bestuur en een Algemene Vergadering. 

Dagelijks Bestuur (DB)

Tot het DB behoren de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, bestuurders communicatie, participatie en extern, coördinator studentenleven en tot slot de vier campusvoorzitters. Zij komen wekelijks samen. Het Dagelijks Bestuur kan beslissingen nemen bij hoogdringendheid, als de AV niet meer tijdig samengeroepen kan worden. Het DB brengt hiervan op de eerstvolgende Algemene Vergadering schriftelijk of mondeling verslag uit. Het DB coördineert dus de interne werking van de Studentenraad. 

Algemene Vergadering (AV)

De AV bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur en alle verkozen Studentenvertegenwoordigers van alle opleidingen over alle campussen. Ze vergadert minimaal vijf keer per academiejaar. Per semester vinden er minstens twee gewone vergaderingen plaats. In mei is er een bijzondere kiesvergadering.

De Algemene vergadering is verantwoordelijk voor de kiesprocedure, het mandateren van Studentenvertegenwoordigers voor de verschillende mandaten en het uittekenen van de beleidsprincipes. 

Beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid. Beslissingen die enkel te maken hebben met een van beide fracties worden genomen door de studenten van de respectievelijke fractie. Voor aanpassingen aan het werkingsreglement, het kiesreglement of het participatiereglement is er een drievierdemeerderheid nodig. De definitieve uitsluiting van een lid vereist ook een drievierdemeerderheid.

Interesse om bij de Studentenraad te komen?

Heb je zin om mee te bouwen aan de toekomst van jouw opleiding of campus? Wil jij ook de stem laten horen van jouw medestudenten? Of heb je liever zin om het beleid van Odisee mee te bepalen? Dan is de Studentenraad op zoek naar jou!

Elk academiejaar worden er rond april verkiezingen gehouden voor het volgende academiejaar. Hierbij kan je je kandidaat stellen om opleidingsvertegenwoordiger en/of campusvoorzitter te worden. Wanneer je bent verkozen als opleidingsvertegenwoordiger door je medestudenten, dan kan je kiezen of je je ook nog verkiesbaar stelt om in het Dagelijks Bestuur van de Studentenraad te zetelen als bestuurder. Meer info vind je hieronder! 

Waar is de ASR mee bezig?

Projecten van de Studentenraad

De ASR is dag in dag uit bezig met het vertegenwoordigen van studenten, maar ze heeft ook al heel wat mooie projecten gerealiseerd. Ontdek ze hieronder! 

Studenten aan tafel campus Aalst

Basisvoorwaarden Studentenparticipatie 2023

Samen met de hogeschool streven we duurzame studentenparticipatie na. De voorbije academiejaren werden op Vlaams niveau (oa. door de Vlor en de Vlaamse vereniging van studenten) enkele drempels vastgesteld en blootgelegd. Binnen onze eigen hogeschool zijn we trots op de engagementen die onze studentenvertegenwoordigers aangaan, maar zijn ons bewust dat die vrijwillige inzet ook een inspanning vraagt.

Tijd voor een concrete aanpak! In de schoot van onze Algemene vergadering en na verdere afstemming met onze opleidingen zijn we fier dat we vanaf AC23-24 aan de slag kunnen met, de basisvoorwaarden studentenparticipatie.

studenten_zitten_in_een_leslokaal

Elke stem en mening is van tel!

Hoe kunnen studentenvertegenwoordigers de stem van studenten met diverse noden nog sterker laten horen?  Deze vraag lijkt vanzelfsprekend. Maar  onze studentenvertegenwoordigers geven aan niet in elk dossier goede uitspraken te kunnen doen. In ac23-24 gaan we actief op zoek naar effectieve en efficënte werkwijze om in elk dossier representatieve uitspraken te kunnen doen. Heb jij concrete ideeën waarop we specifieke doelgroep-studenten eenvoudig kunnen bereiken, laat het ons zeker weten. 

 

studenten in groep aan het wandelen tijdens het studentenraadweekend

Studentenraadweekend 23-24

Elk jaar organiseert de Algemene Studentenraad een weekend. Tijdens dit weekend komen de studentenvertegenwoordigers van alle campussen samen. We reflecteren op onze werking, nemen de tijd voor enkele vergaderingen, maar gaan  vooral op weekend om veel plezier te hebben.

Dit academiejaar gingen we op weekend van 8 tot 10 maart 2024. Dit ging door in Hoeve Oswald, regio Sint-Niklaas.

Studenten aan tafel in studentenrestaurant

Studentenrestaurant Brussel 2022

Vakantie wensen

Voldoende vakantie

Studenten die examen afleggen

Evenwichtig Examenrooster 2022

We bewaken mee dat de examenroosters evenwichtig opgesteld zijn, en bovendien rekening houden met alle studenten. Zo krijg je maximale kansen om te slagen!

ICTO-studententip: e-books in tijden van examens

Eerlijke Studiekosten 2022

Software die minder nuttig is? Boeken die je niet nodig hebt? Vanuit de ASR zitten we mee rond te tafel en herinneren we docenten en directieleden eraan de aan te kopen materialen grondig te analyseren en enkel het noodzakelijke te verplichten. Zo betaal je niet teveel. In samenwerking met de sociale dienst van STUVO resulteerde dit in een geüpdatet overzicht van alle opleidingsspecifieke kosten.

Odibuddy - studenten buiten

Uitgaan zonder Zorgen

De ASR staat in nauw contact met de studentenverenigingen in elke stad waar we een campus hebben. We bouwen mee aan plannen en afspraken om fijne en veilige activiteiten te organiseren. Zo blijft je studententijd de tijd van je leven.

Studenten aan bureau

Verhoogde aandacht voor gender en seksuele diversiteit 24-25

Op 14 mei 2024 ondertekenden de studentenraad en de hogeschool het GSA-manifest. Dit manifest heeft als doel een veilige en inclusieve omgeving te creeëren voor alle studenten en medewerkers, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentitei of geslacht. 

/
/
Odibuddy - Students for Students

Wil jij deel uitmaken van onze Odisee Community?

 • 11 104
  vertegenwoordigde studenten
 • 6
  campussen
 • 12
  jaar ervaring
 • 68
  studentenvertegenwoordigers
Meer info

Heb je een vraag of een goed idee? Laat het ons weten!

Contacteer ons

Zit je met vragen, bezorgdheden of frustraties? Blijf er dan zeker niet mee zitten en contacteer de Studentenraad van Odisee. Zo kunnen we samen op zoek gaan naar de gepaste oplossing! 

Meisje - nadenkend