Bestuursleden (DB) - Wie is wie?

Hieronder vind je alle leden van het Dagelijks Bestuur (DB) terug voor het academiejaar 2022 - 2023. Je kan hen makkelijk contacteren via e-mail of spreek hen gerust aan op de campus! 

Brent Pauwels

Brent Pauwels

Voorzitter Studentenraad Odisee

Student Elektronica-ICT
Campus Gent

brent.pauwels@student.odisee.be
voorzitter.studentenraad@odisee.be

Robbe Van Leemput

Robbe Van Leemput

Vicevoorzitter Studentenraad Odisee

Student Verpleegkunde
Campus Sint-Niklaas

robbe.vanleemput@student.odisee.be
voorzitter.studentenraad@odisee.be

Dieter Van de Voorde

Dieter Van der Voorde

Bestuurder Communicatie 

Student Verpleegkunde
Campus Brussel
dieter.vandervoorde@student.odisee.be

Jordi De Kokere

Jordi De Kokere

Bestuurder Extern

Chemie
Campus Gent
jordi.dekokere@student.odisee.be

Nicolas Yagan

Nicolas Yagan

Bestuurder Participatie

Student Bedrijfsmanagement
Campus Brussel
nicolas.yagan@student.odisee.be

Noëlla Leclercq

Noëlla Leclercq

Coördinator Studentenleven

Student Business management
Campus Brussel
noella.leclercq@student.odisee.be

Freya De Ruyver

Freya De Ruyver

Secretaris 

Student Elektromechanica
Campus Aalst
freya.deruyver@student.odisee.be

Senne Van den Broeck

Senne Van den Broeck

Campusvoorzitter Aalst

Student Elektromechanica
Campus Aalst

senne.vandenbroeck@student.odisee.be
studentenraad.aalst@odisee.be

Ikram Salad

Ikram Salad

Campusvoorzitter Brussel

Student Business Management - Marketing
Campus Brussel

ikram.salad@student.odisee.be
studentenraad.brussel@odisee.be

Siebe Van de Voorde

Siebe Van de Voorde

Campusvoorzitter Gent

Student Elektronica-ICT
Campus Gent

siebe.vandevoorde@student.odisee.be
studentenraad.gent@odisee.be

Roel Van Hofstraeten

Roel Van Hofstraeten

Campusvoorzitter Sint-Niklaas

Student Verpleegkunde
Campus Sint-Niklaas

roel.vanhofstraeten@student.odisee.be
studentenraad.sintniklaas@odisee.be

Foto Stijn Depuydt

Stijn Depuydt

Participatiecoach 

Stijn.depuydt@odisee.be

Meer info over het Dagelijks Bestuur (DB)

Tot het DB behoren de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, bestuurders communicatie, participatie en extern, coördinator studentenleven en tot slot de vier campusvoorzitters. Zij komen wekelijks samen. Het Dagelijks Bestuur kan beslissingen nemen bij hoogdringendheid, als de AV niet meer tijdig samengeroepen kan worden. Het DB brengt hiervan op de eerstvolgende Algemene Vergadering schriftelijk of mondeling verslag uit. Het DB coördineert dus de interne werking van de Studentenraad.