Het Dagelijks Bestuur - Wie is wie?

Hieronder vind je alle leden van het Dagelijks bestuur terug voor het academiejaar 2021 - 2022. Je kan hen makkelijk contacteren via e-mail of spreek hen gerust aan op de campus! 

Jielke Nys

Jielke Nys

Voorzitter Studentenraad Odisee

Student Gezinswetenschappen
Campus Brussel
Jielke.nys@student.odisee.be

Margot Buyl

Margot Buyl

Vicevoorzitter Studentenraad Odisee

Student Gezinswetenschappen
Campus Brussel
Margot.buyl@student.odisee.be

Robbe Van Leemput

Robbe Van Leemput

Bestuurder Communicatie 

Student Verpleegkunde
Campus Sint-Niklaas
Robbe.vanleemput@student.odisee.be

Hanieh Nasseri

Hanieh Nasseri

Bestuurder Extern

Student Biomedische Laboratoriumtechnologie
Campus Gent
Hanieh.nasseri@student.odisee.be

Steffi Verbruggen

Steffi Verbruggen

Bestuurder Participatie

Student Medische Beeldvorming
Campus Brussel
steffi.verbruggen@student.odisee.be

Pieter-Jan De Bruycker

Pieter-Jan De Bruycker

Coördinator Studentenleven

Student Business Management
Campus Brussel
pieterjan.debruycker@student.odisee.be

Logo ASR

Joyce De Boeck

Secretaris 

Student Chemie
Campus Gent
joyce.deboeck@student.odisee.be

Logo ASR

Freya De Ruyver

Campusvoorzitter Aalst

Student Elektromechanica
Campus Aalst
Freya.deruyver@student.odisee.be

Steffi Verbruggen

Steffi Verbruggen

Campusvoorzitter Brussel

Student Medische Beeldvorming en Radiotherapie
Campus Brussel
Steffi.verbruggen@student.odisee.be

Logo ASR

Siebe Van de Voorde

Campusvoorzitter Gent

Student Elektronica-ICT
Campus Gent
Siebe.vandevoorde@student.odisee.be

Jonathan Van Hemelrijck

Jonathan Van Hemelrijk

Campusvoorzitter Sint-Niklaas

Student Secundair Onderwijs
Campus Sint-Niklaas
Jonathan.vanhemelrijk@student.odisee.be

Foto Stijn Depuydt

Stijn Depuydt

Participatiecoach 

Stijn.depuydt@odisee.be

Meer info over het Dagelijks Bestuur (DB)

Tot het DB behoren de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, bestuurders communicatie, participatie en extern, coördinator studentenleven en tot slot de vier campusvoorzitters. Zij komen wekelijks samen. Het Dagelijks Bestuur kan beslissingen nemen bij hoogdringendheid, als de AV niet meer tijdig samengeroepen kan worden. Het DB brengt hiervan op de eerstvolgende Algemene Vergadering schriftelijk of mondeling verslag uit. Het DB coördineert dus de interne werking van de Studentenraad.