Jij bij de Studentenraad?

Heb je zin om mee te bouwen aan de toekomst van jouw opleiding of campus? Wil jij ook de stem laten horen van jouw medestudenten? Of heb je liever zin om het beleid van Odisee mee te bepalen? Dan is de Studentenraad op zoek naar jou!

Elk academiejaar worden er rond maart verkiezingen gehouden voor het volgende academiejaar. Hierbij kan je je kandidaat stellen om opleidingsvertegenwoordiger en/of campusvoorzitter te worden. Wanneer je bent verkozen als opleidingsvertegenwoordiger door je medestudenten, dan kan je kiezen of je je ook nog verkiesbaar stelt om in het Dagelijks Bestuur van de Studentenraad te zetelen als studentbestuurder. 

Hieronder vind je de data, het verloop en de functieprofielen terug van de verkiezingen. 

Studenten babbelen op trapje

De data voor de verkiezingen voor academiejaar 2023-2024:

  • 30 maart 2023: Stel je kandidaat als studentenvertegenwoordiger of campusvoorzitter (deadline: 23 april 2023)
  • 1 mei 2023: Kies je studentenvertegenwoordiger en campusvoorzitter & stel je eventueel kandidaat voor het Dagelijks Bestuur (deadline: 10 mei 2023)
  • 16 mei 2023: KIES-AV

 

Hoe verloopt de procedure precies? 

MAIL 1: Oproep kandidaturen studentenvertegenwoordigers
In deze eerste mail kan je je kandidaat stellen als studentenvertegenwoordiger van je opleiding en/of je campus. 

TIP: Laat zeker een motivatietekstje achter bij je kandidatuur. Het informeert andere studenten over je motivatie en ze zijn ook gewoon leuk om te lezen!

MAIL 2: Stemming kandidaten
In deze tweede mail kan je stemmen voor jouw vertegenwoordigers. Zij zullen volgend academiejaar jouw belangen als studenten binnen de opleidingen en campus verdedigen en mee vorm geven.

MAIL 3: Stel je kandidaat als student binnen het Dagelijks Bestuur.
Binnen dit team van studenten ga je actief mee aan de slag. Neem zeker een kijkje op onze overzichtspagina met de bestuursfuncties. De ervaring leert ons dat je misschien nog wel wat vragen hebt. In Corona-tijden ontvangen we je graag voor een online gesprek. Graag een seintje via onze FB-pagina of via mail.

MAIL 4: Bekendmaking van de resultaten & uitnodiging voor de Algemene kiesvergadering.
Het is beklonken. Jij wordt studentenvertegenwoordiger! We kunnen de opleidingen en het instellingsbestuur verblijden met een grote groep aan nieuwe enthousiaste STUVERS, want zo noemen wij elkaar!

Op onze Algemene kiesvergadering verkiezen we tot slot ons nieuw Dagelijks Bestuur. Zij zullen vanaf dan mee de koers varen voor een volledig academiejaar. 

We sluiten deze avond steeds supergezellig af met een lekker aperitief en diner. De ideale kans om elkaar al wat beter te leren kennen!

 

 

Word vertegenwoordiger van jouw opleiding!

Als je ervoor kiest om vertegenwoordiger te worden van je opleiding, word je het aanspreekpunt voor je medestudenten. Je wordt de link tussen de studenten van je opleiding en de Algemene Studentenraad. Dit wil zeggen dat je deelneemt aan de vergaderingen van de ASR (ongeveer 3 vergaderingen per semester). Deze vergaderingen zijn open voor alle studenten, dus ook als je niet verkozen wordt, ben je hier zeker welkom. Je debatteert er mee over allerlei onderwerpen die de studenten aanbelangen, en je verdedigt de belangen van je medestudenten. Op die manier kan je input leveren voor het beleid van de instelling. Bovendien heb je de mogelijkheid actief te participeren als je ervoor kiest een mandaat op te nemen binnen de studentenraad.

Daarnaast ben je ook de link tussen de studenten van je opleiding en je docenten. De verkozen kandidaten zullen worden uitgenodigd voor de opleidingsvergaderingen. We spreken hier van “Kernteams” . Zij houden zich met twee belangrijke aspecten van de opleiding bezig: het curriculumgerelateerde (o.a. de vakken en de structuur van het programma) en het studentgerelateerde (o.a. de examens en individuele studieprogramma’s). In deze vergaderingen komen docenten, personeel en studenten samen. Het aantal plaatsen voor studenten in deze vergaderingen verschilt per opleiding. Dit is de perfecte gelegenheid om als student suggesties te doen om zo je opleiding te verbeteren.

Bekijk hier het functieprofiel voor Studentenvertegenwoordiger!

Word vertegenwoordiger van jouw campus!

Als je ervoor kiest om vertegenwoordiger te worden van je campus, word je het aanspreekpunt voor je medestudenten. Je maakt deel uit van de studentenvertegenwoordiging in de Campusraad. Hier wordt alle materie met betrekking tot studentenvoorzieningen besproken op de campus. Je debatteert mee over verschillende aspecten van het campusleven, zoals voeding (het studentenrestaurant), mobiliteit, studentenhuisvesting, studentenbegeleiding etc.

Net als de opleidingsvertegenwoordiging, gebeurt de campusvertegenwoordiging op verschillende niveaus. Allereerst is er de studentendelegatie van de Campusraad. Naast studenten zetelen er in deze raad ook docenten en overig personeel van de instelling.

De studentendelegatie duidt bij het begin van het academiejaar zijn vertegenwoordigers aan in de overkoepelende STUVO-raad. Dit is het orgaan waarin het beleid van STUVO+ vormgegeven wordt.

Daarnaast bouw je samen met verkozen en niet-verkozen studentenvertegenwoordigers van jouw campus aan een optimale leer- en campusomgeving. Je zorgt voor de coördinatie van deze groep van studenten. Je behapt de noden en wensen van de studenten op jouw campus goed en weet deze precies te vertalen naar de medewerkers op jouw campus.

Op onze ‘gemengde’ campussen te Aalst, Brussel en Gent houden we hiervoor nauw contact en overleg met de KU-Leuven studenten op deze campussen. Studentennoden zijn vaak gemeenschappelijk van aard. Toch? We streven hier dan ook steeds naar een consensus.

Tot slot zetel je ook in het Dagelijks Bestuur van de Studentenraad. Dit is het bruisende hart van de ASR! 

Bekijk hier het functieprofiel voor Campusvoorzitter!

Word lid van het Dagelijks Bestuur!

Het Dagelijks Bestuur is de draaiende motor van onze Algemene Studentenraad. Dit team van studenten kent geen grenzen. Ze gaan op intensieve wijze aan de slag en in dialoog met onze Hogeschool.

Aan een hoog tempo schrijven ze nota’s, lopen ze van de ene vergadering naar de andere, monitoren alle lopende projecten of sturen ze ze bij... .

Je zou haast denken dat dit geen fijne uitdaging is als student? Maar niets is minder waar. Elke student die in het Dagelijks Bestuur gezeten heeft kijkt hier zéér voldaan op terug.

Onderstaand geven we je een overzicht van onze bestuursfuncties. In de laatste fase van de verkiezingen kan je je hiervoor kandidaat stellen. Maar neem gerust al contact op. We geven je graag op voorhand al wat meer uitleg!

 

- Voorzitter Studentenraad (bekijk hier het functieprofiel)

- Ondervoorzitter Studentenraad (bekijk hier het functieprofiel)

- Bestuurder Communicatie (bekijk hier het functieprofiel)

- Bestuurder Participatie (bekijk hier het functieprofiel)

- Bestuurder Extern (bekijk hier het functieprofiel)

- Campusvoorzitter (bekijk hier het functieprofiel)

- Coördinator studentenleven (bekijk hier het functieprofiel)

- Secretaris (bekijk hier het functieprofiel)

Jij bij de ASR?

Twijfel je nog of de Studentenraad iets voor jou is?

Het antwoord is zeker en vast JA! als je jezelf hierin herkent.

  • Ik leer graag nieuwe mensen kennen en maak graag deel uit van een tof en dynamisch team
  • Ik verdedig graag de belangen van mijn medestudenten
  • Ik onderneem graag actie en wil graag mee de toekomst bepalen van mijn opleiding
  • Ik kom graag op voor de mening van anderen
Jongen - Gele muts