Disclaimer

Odisee besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de geleverde inspanningen kan Odisee niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, 100% nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Odisee de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. De informatie op de website kan Odisee dan ook niet juridisch binden.

In de website zijn ook een aantal links opgenomen naar andere sites. Odisee kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites. Als u onjuistheden vaststelt of er lijkt iets niet te kloppen dan kunt u ons dat meedelen via een e-mail.

Het beheer van de website is in handen van de webmaster:

Dienst Informatica Odisee

Warmoesberg 26

1000 Brussel

Twee studentes aan een computer