DUBiT | Duurzaam (ver)bouwen in Team

Binnen het expertisecentrum DUBiT (Duurzaam Bouwen in Team) werken studenten, docenten en onderzoekers van de Odisee Hogeschool – cluster Technologie – samen met ondernemers aan technische bouwinnovaties. Op Campus Aalst is hiervoor een bouwtechnisch Labo ingericht die inzet op praktijkgerichte bouwinnovatie met een bijzondere focus op betonherstel en circulariteit van de gebouwschil. Verder worden zowel opleidingen op maat van een bedrijf als sector-overschrijdende navormingen ontwikkeld en gegeven.

DUBiT Aalst foto van container met maquettes inzicht in milieubewust bouwen
Project in de kijker

Interactieve bouwknopen

Een woning is maar zo energiezuinig als zijn zwakste schakel. De zwakke schakels in een woning, zijn de plaatsen daar waar verschillende constructieonderdelen samenkomen, namelijk de bouwknopen. Om een helder inzicht te verschaffen in de complexiteit van de bouwknopen worden de bouwknopen stap na stap opgebouwd. Met behulp van 3-dimensionale animaties brengen we de bouwknopen tot leven. Elke bouwknoop is samengesteld volgens 1 van de 3 basisregels omtrent EPB-aanvaarde bouwknopen (optie B). Het zijn eenvoudige regels waarbij het rekenwerk beperkt blijft. Aangevuld met praktische tips ontstaat deze handige webapplicatie, een nuttig werkinstrument voor de complete bouwwereld.

Nieuws

Op het slotevent van het TETRA-onderzoek ‘To bio or not to bio’ stelden de projectpartners een webtool voor die ze binnen het project ontwikkelden en gebruikt kan worden om de milieu-impact van isolatiematerialen, zowel traditionele als biogebaseerde, met elkaar te vergelijken op het vlak van milieu-impact en demonteerbaarheid. 

Odisee, Universiteit Gent en het WTCB trokken in ‘To bio or not to bio’ na hoe zowel klassieke als biogebaseerde isolatiematerialen zo kunnen worden gemaakt en toegepast dat ze een zo laag mogelijke milieu-impact en een zo hoog mogelijke demontagegraad hebben. Naast onderzoeksresultaten, leverde To Bio or not to bio dus ook een heel praktische webtool op. Dat instrument heeft tot doel de drempel voor het toepassen van isolatiematerialen, zowel traditionele als biogebaseerde, met een lage milieu-impact en een hoge demontagegraad te verlagen.

 

To bio or not to bio slotevent
In de kijker

Enkele van onze onderzoeken op een rijtje.

Ons aanbod

We zijn een praktijkgericht onderzoekscentrum dat inzet op het laagdrempelig gebruik van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. We willen bouwinnovaties bruikbaar maken voor uitvoerders. Dit voor zowel architecten, studiebureaus, overheden, sectororganisaties als bouwbedrijven, studenten en docenten in zowel secundair als hoger onderwijs.

 • voor ONDERNEMERS

  De technologische innovaties in het verduurzamen van onze bebouwde leefomgeving volgen zich in snel tempo op. Het is van belang voor de continuering van een bedrijf dit van nabij te kunnen volgen en op een laagdrempelige manier antwoorden en oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar je voor staat. Vanuit applicatie-gericht onderzoek zetten we bestaand fundamenteel en academisch onderzoek om in praktijkgerichte en onmiddellijk inzetbare resultaten in de vorm van rekenmodules, 3d animaties, uitvoeringsleidraden, enz.

   

  Klik hier voor meer info

 • voor ONDERWIJS

  Onze gebouwde omgeving zal er binnen 10 jaar heel wat anders uitzien dan vandaag. Nieuwe bouwmaterialen en bouwmethoden gaan de strijd aan tegen de klimaatopwarming. Hierbij horen ook nieuwe wetgeving en regelgeving waarmee de bouwers van morgen, vandaag al mee aan de slag dienen te gaan. Het is van belang een leeromgeving te kunnen aanbieden die deze uitdagingen aangaan en de vinger aan de pols heeft omtrent de praktijkgerichte uitvoering van deze bouwinnovaties. Vanuit onze applicatie-gerichte bouwexpertise maken we de innovaties van de toekomst op een eenvoudige en educatief onderbouwde wijze toegankelijk voor zowel docenten als hun studenten.

   

  Klik hier voor meer info

 • voor SECTORORGANISATIES en OVERHEDEN

  We staan voor maatschappelijk grote uitdagingen inzake een klimaatneutrale samenleving. Ook de bouwwereld kan en zal daar zijn steentje aan bijdragen. Wetgeving, regelgeving, bouwtypologieën en validatiemethoden zijn in volle ontwikkeling. Hierbij kunnen wij instaan voor zowel 1/1 advies, je laten participeren in een onderzoeksproject waardoor je op de eerste rij zit inzake bouwinnovaties of we kunnen instaan voor het inrichten van opleidingen op maat van jouw medewerkers of jouw leden.

   

  Klik hier voor meer info

Maak kennis met onze onderzoekers

Wil je meer weten of samenwerken?

Contacteren

Neem contact op met de coördinator.

Samenwerken

Wil je meer info over de verschillende mogelijkheden om samen te werken?