Balcon-e

Looptijd
/
Financiering
PWO
Onderzoeksproject

Balcon-e

In het project Balcon-e ontwikkelen we tools om de veiligheid van betonnen balkons objectief te beoordelen. Heel wat betonnen constructies in Europa bereiken stilaan het einde van hun levensduur. Via specifieke protocols en een rekentool gaan we na of en hoe bestaande betonnen balkons hersteld kunnen worden.

De eerste stap is het stellen van een diagnose: wat is de aard, omvang en oorzaak van de schade? Hiervoor zal een inspectieprotocol opgesteld worden dat richtlijnen geeft omtrent de aanpak, meetlocaties en te gebruiken meettechnieken. 

Een volgende stap is het beoordelen van het balkon. Hoe is het gesteld met het (rest)draagvermogen en de duurzaamheid in oorspronkelijke en huidige situatie? Hiervoor zal een digitale rekentool ontwikkeld worden die de balkons zal beoordelen. 

Na een correcte diagnose en beoordeling kan een duurzame hersteltechniek geselecteerd worden. Door middel van een LCA en LCC analyse zullen verschillende technieken vergeleken worden op vlak van milieu-impact en herstelkost. 

Voor dit project zullen er een representatief aantal case-studies (verschillen in locatie, bouwjaar, oriëntatie ...) worden uitgevoerd. Aan de hand van deze bevindingen kan het ontwikkelde inspectieprotocol en bijhorende rekentool worden bijgesteld.  

Balcon-e onderzoeksproject
Balcon-e

Onze partners

Wil je meer weten over dit project?