Ga internationaal

Studeren aan een buitenlandse instelling, stage lopen of deelnemen aan projecten over de grens… Odisee confronteert je volop met Europa en zelfs met andere werelddelen. Als je wilt, kun je zelf het buitenland gaan verkennen en enkele maanden elders les of stage volgen. Je wordt er ondergedompeld in een vreemde taal en cultuur. Zo zet je de verworven kennis om in de praktijk. Een belangrijke troef voor je toekomst. Je snuift trouwens niet alleen tijdens je buitenlandse verblijf een internationale sfeer op. Ook op je eigen campus studeren mensen uit alle werelddelen.

wereldbol in kamer

Iets voor mij?

Heb je twijfels over de mogelijkheden die er voor jou bestaan om een internationale toets aan jouw traject toe te voegen, kom dan even praten met de medewerkers van de Dienst Internationale Relaties.  

Ook met een specifieke zorg- of ondersteuningsbehoefte kan je naar het buitenland. Binnen het Erasmus+ programma zijn er speciale subsidies voor studenten met een specifieke ondersteuningsnood die op uitwisseling wensen te gaan en is het misschien mogelijk een voorbereidend verkennend bezoek te plannen. Praat er over met de ankerpersoon internationalisering van je opleiding, misschien kunnen we je in contact brengen met iemand die het jou voordeed.... 

Kind met lama in Peru
De mogelijkheden

Welke opties zijn er om op uitwisseling te gaan?

Erasmus+ studie of stage

Odisee beschikt over een Erasmus Charter om deel te nemen aan Erasmus+ programma. Via het Erasmus+ programma kan je een gedeelte van je studieperiode en/of stage in het buitenland doorbrengen. 

Odisee heeft met een groot aantal Europese partnerinstellingen in verschillende landen een overeenkomst afgesloten die het mogelijk maakt om in het buitenland les te volgen.  

Kies je voor een Erasmus+ stage, dan loop je stage zonder bemiddeling van een Europese partnerhogeschool of -universiteit. Dit bij een organisatie naar keuze of een stageplaats afkomstig uit het stageaanbod van je opleiding. 

Studie of stage buiten Europa

Wil je je grenzen nog verder verleggen dan kan je als Odisee student ook studeren bij een partnerinstelling buiten Europa. Momenteel is de Dienst Internationale Relaties volop bezig met het aangaan van partnerschappen met instellingen van hoger onderwijs buiten Europa waardoor er nog niet voor elke opleiding een aanbod is.  

Ga je liever op stage? Odisee heeft een groot aantal duurzame partnerschappen opgebouwd waardoor er een ruim aanbod aan stageplaatsen buiten Europa is. De Dienst Internationale Relaties stelt jou een aantal geselecteerde lokale partners of bemiddelingsorganisaties voor, met wie je voor een stage buiten Europa kan samenwerken. 

Erasmus Belgica

Dankzij Erasmus Belgica kan je studeren aan een hogeschool of universiteit van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap van België of stage lopen in Wallonië/de Oostkantons. Je krijgt zo de kans om via deze uitwisseling je effectief te integreren in de taal en in de cultuur van een andere Gemeenschap van België. 

Intercommunautaire uitwisseling

Deze uitwisselingsmogelijkheid is enkel toegankelijk voor studenten uit het studiegebied Onderwijs en Handelswetenschappen en bedrijfskunde en streeft ernaar om de samenwerking en contacten tussen de taalgemeenschappen te bevorderen. Odisee studenten van bovenstaande studiegebieden hebben de mogelijkheid om een kort studieprogramma te volgen aan een partnerinstelling van de Franstalige Gemeenschap van België.

Vrouw wandelt voorbij blauwe woning
Een internationale ervaring zonder financiële zorgen

Naar het buitenland met een beurs

Als je op uitwisseling gaat bij Odisee, kan je hiervoor financieel ondersteund worden. Financiële ondersteuning is mogelijk onder de vorm van een beurs of via een financiële tegemoetkoming van STUVO+. Voor uitwisselingen binnen Europa zijn er Erasmus+ beurzen beschikbaar, maar ook uitwisselingen naar ander continenten of tussen gemeenschappen kunnen worden ondersteund met een beurs. 

De beurzen brengen het verkrijgen van een Vlaamse studietoelage of het recht op verminderd inschrijvingsgeld niet in het gedrang. 

 

Generieke beurs

Deze beurs dekt enkel uitwisselingen (optie 1, 2 of 3) vanaf 60 dagen bij één van de vaste Odisee projecten buiten Europa. De generieke beurzen zijn specifiek gericht op studenten uit ondervertegenwoordigde groepen:

  • Studenten die een Vlaamse studietoelage ontvangen
  • Studenten erkend via het VAPH
  • Werkstudenten in een werktraject. De student moet werknemer zijn of werkzoekende waarbij de opleiding kadert in een door de arbeidsbemiddelingsdienst voorgesteld traject naar werk. 
  • De student mag nog niet in het bezit zijn van een masterdiploma of een tweede cyclusdiploma.

Erasmus+ beurs

Voor alle studenten die binnen Europa weggaan (optie 1 of 3), is er in principe een Erasmus+ beurs ter beschikking. De Europese Commissie legt hiervoor wel strenge regels qua verblijfsduur op. Zo dien je bijvoorbeeld minstens 60 dagen effectief in het buitenland te verblijven. 

Priority Country Programme beurs

Voor studie-uitwisselingen (optie 3) in Brazilië, Chili, Japan, Mexico, Marokko, Rusland Verenigde Staten en Zuid-Afrika reserveert het Departement Onderwijs beurzen.

Odisee studenten die in het aanbod van studiepartners een partner uit deze landen terugvinden, kunnen in aanmerking komen voor een Priority Country Programme.

Het studieprogramma bij de partner moet minimaal 60 dagen duren.

VLIR-UOS beurs

Odisee studenten die een studiereis maken naar of een stage lopen in een Global Minds partnerland, die erkend wordt in het programma van de opleiding, kunnen in aanmerking komen voor een VLIR-UOS beurs. De studiereis of stage (optie 2 of 3) moet minimaal 60 dagen bedragen en georganiseerd worden bij één van de vaste Odisee partners buiten Europa.

Winterlandschap

Inclusieve mobiliteit

Inclusie

Bij Odisee willen we ál onze studenten voorbereiden op de geglobaliseerde wereld en iedereen de kans bieden om zich te ontwikkelen tot een ondernemende professional met een engagement in de maatschappij én om te groeien als persoon. Dit bekomen we door aangepaste curricula (internationalisation@home en virtuele uitwisselingen) én uitwisselingsopties van een week tot een volledig academiejaar. Ook bij het toekennen van mobiliteitsbeurzen hanteren we interne selectieprocedures waarbij we alle mogelijke drempels in acht proberen nemen.

Studenten die drempels ervaren om op fysieke uitwisseling te gaan, staan we bij de dienst Internationale Relaties graag bij.  Inclusie en diversiteit zijn ook één van de grote prioriteiten van het Erasmus+ programma. Extra top-ups kunnen daardoor toegekend worden aan studenten die moeilijkheden ondervinden.

Naast financiële steun, kunnen studenten met een ondersteuningsnood misschien een voorbereidend bezoek brengen aan een Erasmus+ bestemming. 

Duurzaamheid

Op een duurzame manier van en naar je bestemming reizen, moedigen we bij Odisee ten volle aan. Verplaatsingen met de bus, trein of zelfs de wagen (via een erkend autodeelsysteem) hebben minder impact op het klimaat dan wanneer je het vliegtuig zou nemen. Studenten die ervoor kiezen om duurzaam naar hun bestemming te reizen, krijgen een green travel bonus van 50 euro via het Erasmus+ programma.

natuur
Bereid je goed voor

Praktische zaken

Taalvoorbereiding

Je talenkennis is van doorslaggevend belang om van je studie- of stageverblijf buiten Vlaanderen een succes te maken. Daarom raden we je aan een bepaald niveau van de taal die je tijdens je verblijf nodig hebt, te beheersen. Welke taal je voor jouw uitwisseling onder de knie moet krijgen hangt af van de bestemming van je stage- of studieverblijf en je gekozen programma. Het is dus niet steeds de landstaal van jouw bestemming.  

Om je taalniveau bij te spijkeren krijg je van de Dienst Internationale Relaties de nodige tips en we ondersteunen je ook door het inschrijvingsgeld van een officiële taalcursus (gedeeltelijk) terug te betalen. Als je op Erasmus+ uitwisseling binnen Europa vertrekt, wordt er jou een verplichte online taaltest toegestuurd voor vertrek en na terugkomsten krijg je een gratis taaltest aangeboden waardoor je, eenmaal ter plekke, kan blijven spijkeren aan je taal.  

Verzekeringen

Trek je naar het buitenland in het kader van jouw opleiding en wordt jouw uitwisseling officieel geregistreerd bij de Dienst Internationale Relaties, dan wordt de verzekering die je Odisee-student hebt ook uitgebreid naar het buitenland.  

Hou er rekening mee dat je zelf ook nog bepaalde zaken zal moeten regelen: 

  • Ziekteverzekering (mutualiteit); 

  • Annuleringsverzekering; 

  • Specifieke risico’s die niet binnen de verzekeringen van Odisee vallen. 

Wanneer je officieel geselecteerd bent om een uitwisseling te doen, ontvang je meer informatie over verzekeringen, administratie en veiligheid. 

Wat nu gedaan?

Overtuigd dat zo’n studie- of stageverblijf in het buitenland ook iets voor jou is? Of heb je nog heel wat bijkomende vragen, maar ben je toch geprikkeld? 

  • Binnen elke opleiding wordt er voor studenten uit de eerste en/of tweede opleidingsfase een infosessie georganiseerd. Daar krijg je beter zicht op de specifieke mogelijkheden voor jouw opleiding.  
  • Vervolgens dien je jouw kandidatuur in tegen een afgesproken datum bij de Dienst Internationale Relaties. De opleiding bekijkt jouw aanvraag en geeft een advies of je uitwisseling geselecteerd kan worden.  

  • Krijg je toestemming voor een uitwisseling, dan start je samen met de Dienst Internationale Relaties aan de administratieve voorbereiding en bepaal je met de ankerpersoon internationalisering uit jouw opleiding de inhoudelijke verwachtingen.

Stage na afstuderen

Studeer je binnenkort af en wil je alsnog naar het buitenland?

Stage na afstuderen

Ben je student aan Odisee en studeer je binnenkort af? Ben je niet naar het buitenland kunnen gaan en wil je alsnog je kans grijpen? Of ben je op uitwisseling geweest en heb je de smaak te pakken? Dat kan, met een Erasmus+ beurs voor stage na afstuderen kan je na je studies alsnog naar het buitenland om ervaring op te doen zowel binnen & buiten Europa.

Je vindt alle informatie terug op website van Students On The Move.

Alternance-traject in Frankrijk

Een Alternance-student is een student met minimum een Bachelordiploma die gemiddeld 3 weken per maand werkt en de resterende een toegepaste studierichting aan een Franse business school volgt. DewaConnect ondersteunt deze studenten/werknemers in hun zoektocht naar een Alternance-werkplek in Vlaanderen of Frankrijk. Het voordeel is dat je internationale ervaring opdoet en op één schooljaar een internationaal diploma behaalt. Daarnaast kan je jouw Frans verbeteren en bestaat de kans dat je na afloop definitief aangenomen wordt. De combinatie van werken en studeren kan interessant zijn voor studenten om het beste van beide werelden te combineren in één traject.

Meer informatie vind je op de website van DewaConnect.

Bij vragen over een van de bovengenoemde trajecten, contacteer de Dienst Internationale Relaties. 

Hondenslee

Internationalisation@home

Via een uitwisseling kan je op ontdekking gaan in de wereld maar ook op de campus brengt Odisee de wereld naar je toe. We willen alle studenten, ook diegenen die niet naar het buitenland trekken, de kans bieden om zich voor te bereiden op de geglobaliseerde wereld. In de curricula van onze opleidingen wordt er ruimte gemaakt voor contact met buitenlandse studenten, docenten en partners uit het werkveld en werken we met internationale bronnen, perspectieven en leerdoelen. 

Studenten die les volgen
Dienst Internationale Relaties Odisee

Onze medewerkers

Tinneke Timmermans

Tinneke Timmermans

Diensthoofd Onderzoek en Internationalisering

Steven Demunter

Steven Demunter

Mobiliteitscoördinator internationalisering 

Camille Schollaert

Camille Schollaert

Mobiliteitscoördinator inkomende studenten - Communicatie & Events 

Mobility-Online

Caroline Van der Veer

Caroline Van der Veer

Mobiliteitscoördinator Studie 

Internationalisation@home Officer

Nele Vermeulen

Nele Vermeulen

Mobiliteitscoördinator Stage buiten EU 

Global Engagement Officer

Sarah Spruytte

Sarah Spruytte

Mobiliteitscoördinator Inkomende studenten

Tine Vangheluwe

Tine Vangheluwe

Mobiliteitscoördinator internationalisering 

/
/
De wereld wacht op jou

Create memories that last forever