Odisee Goes Abroad

Zet jij binnenkort de stap om op studie- of stagemobiliteit te gaan?

Op deze pagina vind je meer concrete informatie over de bestemmingen, stageplaatsen, studiepartners, beursmogelijkheden en hoe je je kandidaat kan stellen voor een uitwisseling tijdens of kort na je afstuderen. 

Iedere opleiding heeft vaste studie- en stagepartners. Voor specifieke vragen over de partners kan je terecht bij de ankerpersoon internationalisering van je opleiding. 

Weet je niet zeker wie je ankerpersoon/departmental coordinator internationalisering is? 

Een handig overzicht van de ankerpersonen per opleiding vind je hieronder. Contacteer hen gerust voor meer informatie of hulp.

 

landschap

Waar kan je naartoe?

Stage of studie, binnen of buiten Europa?

Aan welke hogeronderwijsinstelling kan jij een semester in het buitenland studeren? 

Met welke stagepartner heeft jouw opleiding een overeenkomst? 

Wist je dat we ook programma's aanbieden bij partners in onze Franstalige gemeenschap? 

Ontdek welke partners we hebben buiten Europa in de stagebrochure en welke studiepartners we in Europa hebben via een handig overzicht.

Raadpleeg zeker het Odisee reisadvies van zodra je bestemming concreter wordt. 

bestemmingswegwijzer
Kandidaatstelling

Stel je hier kandidaat voor een uitwisseling in semester 2 van AJ 24-25

Belangrijke data

Heb je interesse om een mobiliteitsoptie tijdens jouw studies op te nemen?

Hou dan zeker rekening met volgende deadlines:

15 december: Deadline kandidaatstelling semester 1, AJ + 1

15 maart: Deadline beursaanvraag + kandidaatstelling semester 2, AJ + 1

1 mei: Uiterste deadline voor een kandidaatstelling semester 2, AJ + 1 - zonder beurs

 

Opgelet! Stages in het Verenigd Koninkrijk (VK) worden sterk afgeraden

Sinds de Brexit is een visum voor het VK noodzakelijk om er een stage te kunnen doen. De procedure voor het verkrijgen van een visum is complex en biedt geen garantie op succes. In de meeste gevallen hangt hier ook een stevige kostprijs aan vast (+/- 1500€ excl. visum).

Bovendien neemt het aanvraagproces voor een visum minstens 10 weken in beslag. Hou hier zeker rekening mee.  Contacteer outgoing.exchange@odisee.be voor meer informatie.

AIESEC

Studenten uit bedrijfsmanagement, toegepaste informatica, sociaal werk en verpleegkunde (campus Brussel) kunnen via onze partner AIESEC op zoek gaan naar een buitenlandse stageplaats. Surf naar de website van AIESEC en klik door naar 'Join us' om een ontmoeting in te plannen met het AIESEC team en je mogelijkheden samen te bekijken.

Naar het buitenland met een beurs? 

Voor uitwisselingen die binnen mobiliteitsopties (1, 2, 3 of 6) plaatsvinden, kan er een financiële tegemoetkoming worden aangevraagd in de vorm van een beurs. 

Er zijn verschillende beurzen waar je je kandidaat voor kan stellen. Via onze online beurzentool kom je snel te weten welke beurs voor jou van toepassing is.

Je kandidaat stellen voor een beurs doe je via de online beurzentool en dit voor 15 maart  in het academiejaar vóór je naar het buitenland gaat. 

Na het indienen van je beursaanvraag moet je kandidatuur nog verschillende stappen doorlopen. Studenten die zich kandidaat stellen voor semester 1 weten voor de zomer meer over hun beurs. Voor studenten die in semester 2 weg willen, volgt er meer informatie in het najaar. 

Voor de korte mobiliteit (optie 5) zijn er geen beurzen voorzien. 

/

Erasmus+ beurs

Voor alle studenten die naar één van de landen van EU, Ijsland, Lichtenstein, Noorwegen, Noord-Macedonië, Servië of Turkije willen gaan, is er in principe een Erasmus+ beurs ter beschikking. De Europese Commissie legt hiervoor wel strenge regels qua verblijfsduur op. Voor een studie of stage binnen Europa moeten er 60 dagen zitten tussen de eerste en de laatste dag van de onderwijsactiviteiten/stage.

Wanneer je je kandidaat gesteld hebt, hoef je geen verdere actie te ondernemen om deze beurs aan te vragen. Na goedkeuring van de uitwisseling door jouw opleiding neemt de Dienst Internationale Relaties contact met je op om de beursvoorwaarden verder te bespreken.

Odisee neemt via het Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) deel aan het Erasmus+ programma. Het Erasmus+ programma maakt het mogelijk om een gedeelte van je studieperiode en/of stage in het buitenland te doorbrengen. 

Generieke beurs

Deze beurs dekt enkel uitwisselingen vanaf 60 dagen bij één van de vaste Odisee projecten buiten Europa. De generieke beurzen zijn specifiek gericht op studenten uit ondervertegenwoordigde groepen:

  • Studenten die een Vlaamse studietoelage ontvangen
  • Studenten met een functiebeperking, erkend via het VAPH
  • Werkstudenten in een werktraject. De student moet werknemer zijn of werkzoekende waarbij de opleiding kadert in een door de arbeidsbemiddelingsdienst voorgesteld traject naar werk.

De student mag bovendien nog niet in het bezit zijn van een masterdiploma of een tweede cyclusdiploma.

Priority Country Programme beurs

Voor studie-uitwisselingen in Brazilië, Chili, Japan, Mexico, Marokko, Rusland Verenigde Staten en Zuid-Afrika reserveert het Departement Onderwijs beurzen.

Odisee studenten die in het aanbod van studiepartners een partner uit deze landen terugvinden, kunnen in aanmerking komen voor een Priority Country Programme.

Het studieprogramma bij de partner moet minimaal 60 dagen duren.

VLIR-UOS reisbeurs

Odisee studenten die een studiereis maken naar of een stage lopen in een land waar VLIR-UOS mee samenwerkt, die erkend wordt in het programma van de opleiding, kunnen in aanmerking komen voor een reisbeurs van VLIR-UOS. De studiereis of stage moet minimaal 60 dagen bedragen en georganiseerd worden bij één van de vaste Odisee partners buiten Europa.

De studiereis of stage moet doorgaan in één van de 29 scholarship landen of één van de bijkomende landen (Bangladesh, Brazil, Colombia, Ghana, India, Sri Lanka, Suriname, Zambia).

Taalvoorbereiding

“De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld,”  zijn de gevleugelde woorden van de bekende filosoof Ludwig Wittgenstein.                                                                                        

Studeren of stage lopen in het buitenland is ideaal om je grenzen te verleggen, ook op het vlak van talenkennis. Bovendien worden bij sollicitaties zeer vaak vreemde-taleneisen gesteld: tot 75 % van de advertenties, stelde de VDAB vast.                                                                                                       

Vanuit de dienst Internationale Relaties maakten we de "talenbrochure" waar je tal van bruikbare tips in kan vinden voor de talen:  Frans, Engels, Spaans, Duits, Portugees en Italiaans.

studenten aan tafel

Welke taal moet je onder de knie krijgen?

Het lijkt ons logisch dat je een mondje Frans praat als je naar Frankrijk gaat, wat Spaans als je naar Spanje gaat, wat Engels in de VS of  Duits als je naar Duitsland gaat. Kies je bijvoorbeeld Finland als bestemming, dan verwachten we niet dat je het Fins meester wordt, maar zal je wel op het Engels getest worden. Ga je bijvoorbeeld in Spanje een Engelstalig programma volgen dan zal ook het Engels belangrijk zijn voor jouw uitwisseling.

 

Hoe word je door Odisee ondersteund?

In de talenbrochure vind je allerlei tips om je taal op te krikken, maar wist je ook dat Odisee het inschrijvingsgeld terugbetaalt van een officiële taalcursus en dit tot een maximum van 150 euro per persoon? 

De taalcursus die je volgt, moet in de doeltaal van je stage- of studiemobiliteit zijn. Bijvoorbeeld: je legt je stage in het Engels af in Portugal. Je kan een terugbetaling krijgen voor een taalcursus in het Engels, niet voor het Portugees.

Let wel, de voorwaarde is dat je kandidaatstelling door je opleiding is goedgekeurd conform het onderwijs- en examenreglement. Daarnaast dien je een attest van betaling van het taalcursusgeld en een attest waaruit blijkt dat je geslaagd bent voor te leggen.

Als je op Erasmus+ uitwisseling binnen Europa vertrekt, wordt er jou een verplichte online taaltest toegestuurd voor vertrek en na terugkomst. Zo krijg je zicht op de vordering die je maakt. Als het niveau van je taaltest zich onder B1 situeert voor vertrek, krijg je een gratis online taalcursus toegestuurd die je kan benutten tijdens je uitwisseling.

Talenbeleid

Bekijk hoe Odisee Taalsterk jouw slaagkansen kan verhogen

Inclusieve en duurzame mobiliteit

Bij Odisee willen we ál onze studenten voorbereiden op de geglobaliseerde wereld en iedereen de kans bieden om zich te ontwikkelen tot een ondernemende professional met een engagement in de maatschappij én om te groeien als persoon. Dit bekomen we door aangepaste curricula (internationalisation@home en virtuele uitwisselingen) én uitwisselingsopties van een week tot een volledig academiejaar. Ook bij het toekennen van mobiliteitsbeurzen hanteren we interne selectieprocedures waarbij we alle mogelijke drempels in acht proberen nemen.

Hieronder vind je alvast welke extra mogelijkheden en diensten er ter beschikking zijn. 

community

De inclusiecoaches zijn er om naar je te luisteren en je ze goed mogelijk te ondersteunen. Ervaar je drempels waardoor het moeilijk voor je is naar het buitenland te gaan? Weet dat je dan terecht kan bij een inclusiecoach.

Nood aan een gesprek? Maak tijdig een afspraak met de inclusiecoach van je campus via odisee.be/o-statuut

Ga je op uitwisseling met een Erasmus+ beurs? Overweeg je voor het hele traject van je reis naar je bestemming een duurzaam alternatief voor het vliegtuig? Verplaatsingen met de bus, trein of zelfs de wagen (erkend autodeelsysteem) hebben minder impact op het klimaat. Het Erasmus+ programma voorziet een green travel bonus van 50 euro wanneer je ons kan aantonen dat je met een duurzaam vervoersmiddel bent vertrokken naar je gastinstelling. Tijdens je uitwisseling kan je een bewijsstuk van green travel (=trein/busticket/betaalbewijs van erkend autodeelsysteem) aan DIRO bezorgen via outgoing.exchange@odisee.be. Een éénmalige green travel top-up 50 euro wordt uitgekeerd bij de betaling van je tweede Erasmus+ beursschijf na je terugkeer van de uitwisseling.

Je kan ook extra dagen beurs in functie van je verplaatsing aanvragen via e-mail doordat je doorgaans langer onderweg bent dan met het vliegtuig. Deze effectieve dagen worden eveneens uitbetaald bij de laatste betaling van de beurs.

Studenten die drempels ervaren om op fysieke uitwisseling te gaan, staan we bij DIRO graag bij. 

Inclusie en diversiteit is ook één van de grote prioriteiten van het Erasmus+ programma. Het Erasmus+ programma benadrukt het belang van gelijke kansen voor alle potentiële deelnemers, zoals personen met zogenaamde  “fewer opportunities”. Dit kunnen bijna-beursstudenten, studenten met een Vlaamse studietoelage, studenten in een werktraject en studenten met een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zijn. Voor deze studenten is er een "top-up" van 250 euro per maand voorzien bovenop de maandelijkse Erasmus+ beurs.

Wanneer je je kandidaat stelt voor een uitwisseling, kan je in het online formulier aangeven of je Vlaams beursstudent; bijna-beursstudent bent of een functiebeperking met attest VAPH hebt. DIRO verwerkt deze informatie zodat de “top-up” automatisch in je Erasmus+ beurs verrekend wordt.

 

Iedereen moet, ondanks een lichamelijke of geestelijke beperking of een ander gezondheidsprobleem, ten volle gebruik kunnen maken van de geboden kansen van het Erasmus+ programma. Studenten met een functiebeperking gestaafd door een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap die kiezen voor een Erasmus+ uitwisseling komen in aanmerking voor de “top-up” van 250 euro per maand bovenop de gebruikelijke maandelijkse Erasmus+ beurs.

Studenten met een O-statuut kunnen daarnaast bijkomende financiering aanvragen als de kosten die rechtstreeks verband houden met de functiebeperking (vb. aangepaste huisvesting, reisbijstand, medische hulp, hulpmiddelen, aangepast lesmateriaal of een begeleider) niet gedekt kunnen worden door de reguliere Erasmus+ beurs. Je kan dan samen met DIRO een aanvraag voor Inclusion Support indienen op basis van een raming van reële kosten voor een bijkomende financiële tussenkomst. Je dient de aanvraag samen met DIRO minstens 6 weken voor de begindatum van de uitwisseling in.

Studenten met een functiebeperking kunnen ook ondersteuning krijgen van een partnerinstelling, een inclusiecoach en een zorgcoördinator. 

Studenten met een functiebeperking kunnen indien gewenst een voorbereidend bezoek brengen aan een Erasmus+ bestemming, nadat ze van hun opleiding een positief advies kregen voor hun uitwisselingsaanvraag. Zo kan je de haalbaarheid van je uitwisseling nagaan, wat betreft de omkadering en ondersteuning in functie van je beperking. Eén persoon mag je bij dit bezoek vergezellen.

Op voorhand of na positief advies van je opleiding breng je met de inclusiecoach van je campus je zorgvragen in kaart. Vervolgens stem je op basis hiervan met DIRO het programma af van je voorbereidende bezoek. Dit programma kan bijvoorbeeld volgende zaken omvatten: kennismaking met een contactpersoon/assistent/zorgcoördinator/buddy ter plekke, de toegankelijkheid van de campusgebouwen/stageplaats bekijken, enkele lessen volgen, het traject naar je stageplaats screenen, de toegankelijkheid van je kot bekijken,…

DIRO vraagt ten laatste vier weken voor de geplande datum van je bezoek een financiering aan bij EPOS. Op basis van jouw programma en je reis- en verblijfskosten wordt een inschatting van de kosten gemaakt. Tijdens je verblijf schiet je de kosten voor. Na je verblijf vul je een evaluatieformulier in en wordt een bedrag, op basis van de vooraf gemaakte kostenraming, terugbetaald.

Twijfel je of de partnerinstelling waar je interesse voor toont toegankelijkheid en extra omkadering aan studenten aanbiedt? 

Vele instellingen geven via deze website aan welke omkadering en faciliteiten zij bieden voor studenten met specifieke noden: https://inclusivemobility.eu/institutions

Laat je inspireren door de verhalen van andere studenten die verhoogde drempels ervaren over studeren in het buitenland.

Ontdek snel de vele voordelen van op uitwisseling gaan: https://inclusivemobility.eu/testimonials

Erasmus+ stage na afstuderen

Ga je binnenkort afstuderen en wil je nog op Erasmus? 

Ben je student aan Odisee en studeer je binnenkort af? Ben je niet naar het buitenland kunnen gaan en wil je alsnog je kans grijpen? Of ben je op uitwisseling geweest en heb je de smaak te pakken gekregen?

Dan kan je met een Erasmus+ beurs voor stage na afstuderen een stage ervaring in het buitenland opdoen en dit tot 12 maanden nadat je bent afgestudeerd! 

Alle voorwaarden en informatie vind je op de website van Students On The Move.

Vragen? Contacteer ons gerust via outgoing.exchange@odisee.be

Interesse in een stage na afstuderen? 

De infosessie vindt plaats op dinsdag 14 mei om 17u via Teams. Sla alvast de Teams-link op!

foto van toetsenbord waarbij op de tabknop "internship" staat.
Kandidaatstelling

Stel je hier kandidaat voor een uitwisseling in semester 2 van AJ 24-25