Werktraject / werkstatuut

Combineer je je studies met een job? Dan kan je als werkende student een aantal faciliteiten krijgen.

Werktrajecten worden georganiseerd met de nodige flexibiliteit om studeren en werken mogelijk te maken. Als je een opleiding kiest waarvoor er geen speciaal traject voor werkende studenten bestaat, kun je het werkstatuut aanvragen om werken en studeren voor jou haalbaar te maken. 

Ontdek op deze pagina de beide mogelijkheden zodat de combinatie van werken en studeren vlot kan verlopen. 

 

odisee volwassen student in aula

WERKTRAJECT

Wat?

Odisee biedt voor sommige opleidingen een specifiek traject voor werkende studenten aan. In deze werktrajecten zijn structurele maatregelen voorzien om de combinatie werken-studeren mogelijk te maken en/of worden bijzondere onderwijs- en examenfaciliteiten afgesproken met de trajectbegeleider. 

WERKSTATUUT

Wat?

In opleidingen waarvoor geen werktraject voorzien is, kan aan een student die aan een aantal voorwaarden voldoet, het werkstatuut toegekend worden. Met het werkstatuut kan de student een aantal onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen om werken en studeren haalbaar te maken. 

Voor wie?

Voor iedereen met een deeltijdse of voltijdse job, of werkzoekende, die een (extra) graduaats- of bachelordiploma wil halen. 

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor een werkstatuut als je gedurende het volledige academiejaar minstens 80 uur per maand werkt, (of desgevallend voor ten minste de helft van wat binnen je arbeidssector als een voltijdse tewerkstelling geldt).

OPGELET: Niet van toepassing voor studenten die ingeschreven zijn in een werktraject.
Een overzicht van de opleidingen die we als werktraject aanbieden, vind je hiernaast bij Werktraject

Procedure

Als je ingeschreven bent in een van de onderstaande opleidingen die aangeboden worden als werktraject, dan vragen we om de verklaring voor studenten in een werktraject te downloaden, in te vullen en op te laden in de inschrijvingsapplicatie. Studenten die herinschrijven zullen dit in de herinschrijvingsapplicatie kunnen verklaren. 
Ook als je niet tewerkgesteld of niet uitkeringsgerechtigd bent, dien je deze verklaring in te vullen! 

Het indienen van deze verklaring is een voorwaarde om administratief in orde te zijn.

 

Graduaten

 • Graduaat in de accounting administration (Campus Brussel en Sint-Niklaas - avond)
 • Graduaat in de hernieuwbare systemen (werkstudent campus Aalst)
 • Graduaat in marketing- en communicatiesupport (Campus Brussel - avond)
 • Graduaat in het maatschappelijk werk (Campus Brussel)
 • Graduaat in het programmeren (Campus Aalst en Brussel - avond)
 • Graduaat in het systeem- en netwerkbeheer (Campus Aalst en Brussel - avond)
 • Educatieve graduaatsopleiding in het secundair onderwijs (Campus Aalst en Brussel)

Verkorte opleidingen

 • Verkorte educatieve bachelor lager onderwijs (Campus Brussel)
 • Verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs (Campus Aalst en Brussel)
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs: 1 onderwijsvak (Campus Brussel, Dilbeek en Sint-Niklaas)

Trajecten op maat van volwassenen

 • Bachelor in de gezinswetenschappen traject voor volwassen studenten (Campus Schaarbeek)
 • Bachelor in het sociaal werk - leerroute voor volwassenen (Campus Brussel)
 • Elke HAO-opleiding (hoger afstandsonderwijs) (Campus Aalst, Gent en Sint-Niklaas)
 • Brugprogramma verpleegkunde (Campus Aalst en Sint-Niklaas)

Procedure

 1. Aanvragen werkstatuut

  Bij wie?
  De student doet zijn aanvraag tot het bekomen van het werkstatuut bij de dienst Studentenadministratie. Hij voegt bij zijn aanvraag
  het bewijs van tewerkstelling toe waaruit blijkt dat hij gedurende het volledige academiejaar minstens 80 uur per maand werkt.

  OPGELET: aan studenten uit werktrajecten wordt geen werkstatuut toegekend. In deze trajecten zijn reeds structurele maatregelen voorzien om de combinatie werken-studeren mogelijk te maken. 

  Wanneer? 
  Voor 15 oktober of uiterlijk 2 weken na zijn inschrijving.

  De dienst Studentenadministratie controleert de attesten en brengt de student, het opleidingshoofd/de trajectbegeleider en de ombuds op de hoogte van het toegekende werkstatuut.
   

 2. Aanvragen onderwijsfaciliteiten

  Bij wie?
  Faciliteiten in de onderwijsregeling dienen bij de trajectbegeleider aangevraagd te worden.

  Wanneer? 
  Minstens 10 werkdagen voor het in werking treden van de faciliteit.


   
 3. Aanvragen examenfaciliteiten

  Bij wie?
  Faciliteiten in de evaluatieregeling worden bij de (examen)ombuds aangevraagd.

  Wanneer? 
  Zo snel mogelijk tot maximum 10 werkdagen na de bekendmaking van de examenregeling. Indien binnen deze termijn het examen zelf reeds plaatsvindt dan ten laatste 5 werkdagen voor de datum van het examen.