Studeren met een uitkering

Ben jij werkzoekend? Dan is dit hét moment om eens stil te staan bij de manier waarop je jouw verdere loopbaan wil vormgeven. Nu je even geen professionele verplichtingen hebt zou je dat (bijkomend) diploma kunnen behalen waar je altijd al van droomde. Of je zou je kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten door je om- of bij te scholen. Van ICT naar de zorg, van het bedrijfsleven naar een job in de natuur of van de bouwsector naar het onderwijs... het is nooit te laat om je carrière een nieuwe wending te geven.

Als je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB kun je in bepaalde gevallen studeren mét behoud van je werkloosheidsuitkering en zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt. Of je hiervoor in aanmerking komt hangt onder meer af van je huidig(e) diploma('s) en je studieprogramma. Op deze pagina lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen, en welke opleidingen van Odisee erkend zijn door VDAB als OKOT-opleiding.

Volwassen studenten
Informeer je goed

Studeren via VDAB. Kom ik in aanmerking?

Uitgebreide informatie over wie in aanmerking komt voor een ‘vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt’, hoe en wanneer je die moet aanvragen, wat de erkende en niet-erkende opleidingen zijn (dit wijzigt jaarlijks), wat je moet doen in geval van een weigering van een aanvraag… vind je op de website van VDAB.

Hou er rekening mee dat het bedrag van je werkloosheidsuitkering tijdens je studieloopbaan kan wijzigen. Meer informatie hierover vind je op de website van de RVA en VDAB.

 • Optie 1: geen vrijstelling van beschikbaarheid

  In bepaalde situaties – bijvoorbeeld als je voor minder dan 27 studiepunten bent ingeschreven, de lessen hoofdzakelijk na 17 uur en/of op zaterdag plaatsvinden, je bent ingeschreven met een examencontract… – mag je studeren zonder toelating van VDAB, op voorwaarde dat je beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. Je kunt hiervoor dus geen vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt aanvragen.

 • Optie 2: automatische vrijstelling

  Het is ook mogelijk om te studeren zonder beschikbaar te moeten zijn én zonder je uitkering te verliezen. Meer nog: in bepaalde gevallen geniet je van financiële voordelen zoals een verplaatsingsvergoeding en kinderopvangvergoeding, en hoef je geen inschrijvingsgeld te betalen. Maar dan moet de opleiding die je kiest erkend zijn door VDAB én moet je bij je inschrijving voldoen aan de OKOT-opleidingsvoorwaarden. Is dat het geval, krijg je automatisch een vrijstelling voor de arbeidsmarkt. 

 • Optie 3: vrijstelling aanvragen

  Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor een automatische vrijstelling, kun je er in bepaalde omstandigheden toch een krijgen. Je moet die wel op eigen initiatief aanvragen bij VDAB. Dat is bijvoorbeeld het geval als je opleiding niet erkend is door VDAB of je studieprogramma meer dan 27 studiepunten omvat. Ook als je een specifiek studietraject volgt, zoals een erkende VDAB-opleiding met een VDAB-overeenkomst, gelden er specifieke voorwaarden. Informeer je goed voor je met je opleiding start om niet voor onaangename verrassingen te komen. 

 • Optie 4: bijklussen als vrijwilliger

  Wil je als werkzoekende bijklussen als vrijwilliger, dan moet je meestal een aangifte van je vrijwilligerswerk doen bij de RVA en hier goedkeuring voor vragen (meer info vind je hier). Vergeet dat niet, want als je dit niet doet kun je gesanctioneerd worden.

Studeren voor een knelpuntberoep

OKOT-opleiding

OKOT staat voor OnderwijsKwalificerend OpleidingsTraject. Hieronder vind je een overzicht van alle VDAB-erkende OKOT-opleidingen bij Odisee (academiejaar 2022-2023).

Voldoe je bij de start van je studie aan de OKOT-opleidingsvoorwaarden, krijg je automatisch een vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Je moet in dat geval dus geen aparte vrijstellingsaanvraag indienen.

Stap snel naar de VDAB-werkwinkel in jouw buurt, bel naar de VDAB-servicelijn op het gratis telefoonnummer 0800 30 700 of contacteer je VDAB-bemiddelaar om met je OKOT-opleiding te starten. 

volwassen studenten in gesprek