Privacyverklaring

Deze ‘Privacyverklaring’ regelt hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Odisee vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warmoesberg 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0408.429.584 (Hierna: ‘Odisee’). Odisee is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die via haar website verkregen worden.

Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens we van jou verzamelen wanneer je onze website bezoekt of wanneer je gebruikt maakt van de diensten die Odisee via haar website aanbiedt, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, met wie wij ze delen, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

In deze Privacyverklaring willen wij jou bovendien ook informeren over ons cookiebeleid

Wanneer in deze verklaring gerefereerd wordt naar ‘onze’ of ‘deze’ website, wordt de specifieke website bedoeld die start met https://www.odisee.be.

Welke persoonsgegevens?

Odisee verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je via onze website een formulier invult waarbij je je inschrijft voor een openlesdag, infodag, walk-in, SID-in of bezoek aan een beursstand of wanneer je een brochure aanvraagt of je je inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Meer bepaald kan je via deze formulieren de volgende persoonsgegevens aan ons verstrekken: je naam, voornaam, geslacht, e-mailadres, adres, telefoonnummer, de opleiding waarvoor je interesse betoont, het moment van inschrijving.

Sommige gegevens worden ook automatisch verzameld wanneer je onze website bezoekt, doordat wij gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in de browser van een gebruiker). Meer bepaald kunnen daarbij volgende persoonsgegevens worden verwerkt: je IP-adres, je browsertype, de door jou ingestelde taal, wanneer en hoe lang je onze website bezoekt,… Meer informatie over hoe we gebruikmaken van cookies, kan je vinden in onze cookieverklaring

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Gegevens die jij aan ons geeft

De persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, verwerken wij voor de volgende doeleinden:

  • Voor de praktische organisatie van infomomenten, openlesdagen, walk-ins, sid-ins,… Zo kunnen wij jou bijvoorbeeld na inschrijving een bevestigingsmail of herinneringsmail sturen;
  • Om je informatie toe te sturen over de door jou aangegeven interesses;
  • Om je bevragingen te sturen in het kader van je studiekeuze;
  • Om te antwoorden op verzoeken om inlichtingen die jij ons via onze website doorstuurt.

Gegevens die we automatisch verzamelen

De persoonsgegevens die wij automatisch van jou verzamelen wanneer je onze website bezoekt, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Om onze website te beheren en verbeteren, zodat we de inhoud ervan op jouw kunnen afstemmen om je een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden;
  • Voor het uitvoeren van statistische analyses met betrekking tot jouw bezoek- en klikgedrag. Zo willen wij bijvoorbeeld graag weten hoeveel bezoekers op de infodagen zich effectief inschreven. Bij het maken van deze analyses worden jouw persoonsgegevens steeds geanonimiseerd.

Voor derden

De gegevens die je bij het invullen van een inschrijvingsformulier op de website aan ons meedeelt, worden doorgegeven aan een door ons gekozen softwareleverancier met het oog op een gerichte en gepersonaliseerde e-mailmarketing. Ook voor het verzenden van post en sms-berichten werken wij samen met een door ons gekozen partner, aan wie wij de door jou ingevulde persoonsgegevens doorgeven.

Odisee maakt gebruik van cookies die afkomstig zijn van derde partijen (Google Analytics, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat). Meer informatie hierover vind je in onze Cookieverklaring. Voor de cookies die deze ‘Social media’-partijen plaatsen en de data die zij hierbij verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen daarover op hun eigen websites geven. Let er op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat wij noch invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Meer specifiek heb je het recht om:

  • ons te vragen inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken en een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we van jou hebben;

  • ons te vragen je persoonsgegevens te updaten of te corrigeren;
  • ons te vragen om je persoonsgegevens te wissen;
  • je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming).

Indien je graag een van deze rechten wil uitoefenen kan je daarvoor een e –mail sturen naar privacy@odisee.be.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop je jouw persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. De eigenaar behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.