Opvolgen van de studie door ouders of derden

Wegens de privacywetgeving (Algemene Verordening voor Gegevensbescherming) mag Odisee geen gegevens over haar studenten verstrekken aan derden.Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen aan ouders of derden maar enkel aan de betrokken student zelf. Toch kan u als ouder of derde op verschillende manieren de studieloopbaan van de student volgen.

Privacy toets op een klavier

Academische kalender

De academische kalender biedt een overzicht van start en einde academiejaar, semesters, onderwijsactiviteiten, examenperiodes, inhaalactiviteiten, vakanties en feestdagen.

Examenresultaten

Na elke examenperiode worden de examenresultaten bekendgemaakt via het online studievoortgangsdossier. Dit gebeurt op vooraf vastgelegde data.

Naast de behaalde examenresultaten, worden ook eventuele studievoortgangsbewakingsmaatregelen vermeld in het studievoortgangsdossier. 

Als u de student laat inloggen op zijn/haar studievoortgangsdossier in uw aanwezigheid, dan kan u samen de officiële examenresultaten online bekijken.

Inloggen kan vanaf elke computer met internetverbinding en elke ingeschreven student kan inloggen. 

Diploma

Vanaf de maand december, volgend op het academiejaar van afstuderen worden diploma's uitgereikt. Een student die afgestudeerd is kan, in afwachting van het definitief diploma, na afstuderen met een voorlopig attest solliciteren of inschrijven aan een onderwijsinstelling.Meer info over het voorlopig attest en het officieel diploma vindt u hier

Groeipakket/Kinderbijslag

Als er discussie is over kinderbijslag, kan de student via de selfservicetoepassing een attest afdrukken met de opgenomen studiepunten. Dit attest kan aan het kinderbijslagfonds bezorgd worden.

Indien de student niet - of voor onvoldoende studiepunten is ingeschreven, ontvangt men geen kinderbijslag meer.

 

Wat doen indien men geen kinderbijslag meer ontvangt?

Leerkrediet

Een centrale databank van de Vlaamse overheid houdt het leerkrediet bij van alle studenten. Die databank kan elke student zelf raadplegen via Mijn Burgerprofiel en zo de stand van zijn/haar leerkrediet online opvolgen.

De student kan inloggen met zijn/haar e-ID-kaart.