Expertise/aanbod voor directies en leerkrachten

Ondersteuning en bijscholing

Ook als directielid of leerkracht kunt u een beroep doen op de expertise van onze hogeschool. Een pedagogische studiedag mee vormgeven, uw lerarenkorps informeren over het hoger onderwijs, een specifieke bijscholing geven, startende leerkrachten begeleiden … Odisee heeft heel wat experten in huis die kunnen tegemoetkomen aan uw ondersteuningsnood. Bovendien bieden we een brede waaier postgraduaten en navormingen aan, plus een banaba Schoolontwikkeling en psychosociale gerontologie.

Ontdek de vele bijscholingsmogelijkheden op odisee.be/opleidingen

Pedagogische bekwaamheidsbewijzen voor leerkrachten

Heeft u leerkrachten die het bewijs Pedagogische bekwaamheid nog moeten behalen? Of die een bijkomend bekwaamheidsbewijs nodig hebben? Zij komen wellicht in aanmerking voor het ‘Leraar-in-opleiding’-traject binnen onze verkorte educatieve bachelor. Graag stippelen we samen met hen een traject uit op maat. 

Meer info: odisee.be/interessegebiededucation-op-maat-van-volwassenen

Expertise uitwisselen

Geef ons hoger onderwijs mee vorm: denk mee over de curricula voor studenten van morgen, vaardig een collega af als gastdocent of zet samen met ons een co-creatief project op rond een uitdaging in uw school. Of waarom schakelt u geen student in om een (innovatieve) nood van uw school nader te onderzoeken, in het kader van een bachelorproef? De samenwerkingsmogelijkheden zijn eindeloos.

Start de kruisbestuiving: samenwerken@odisee.be : stageplaats zkt. stagiair

studenten werken samen achter laptop een docent staat hen bij