Onderzoekscentra

Door in een onderzoekskern samen te werken worden krachten gebundeld, samenwerkingsverbanden gesmeed en versterkt en wordt expertise, ervaring en menskracht gedeeld. Een onderzoekskern bundelt dus alle onderzoekers die zich toeleggen op één bepaald onderzoeksthema of speerpunt.