Onderzoekscentra

Door in een onderzoekscentrum samen te werken worden krachten gebundeld, samenwerkingsverbanden gesmeed en versterkt en wordt expertise, ervaring en menskracht gedeeld. Een onderzoekscentrum bundelt dus alle onderzoekers die zich toeleggen op één bepaald onderzoeksthema of speerpunt.