Onderzoekscentrum De Taalbouwers

We onderzoeken onderwijs in taal én taal in onderwijs. Nieuwe inzichten, instrumenten en methodieken komen tot stand via praktijkgericht onderzoek in co-creatie met scholen en leerkrachten.

Onderzoekscentrum De Taalbouwers intro

Taal is een belangrijk thema in de recente onderwijsactualiteit. Denk maar aan de berichten over de achteruitgang van het begrijpend lezen, of de uiteenlopende voorstellen om meertalige kinderen te ondersteunen.  Wars van alle controverse bouwen we met het onderzoekscentrum de Taalbouwers aan de onderwijspraktijk.

Het centrum werd in 2017 opgericht om de organisch gegroeide samenwerking tussen taalonderzoekers van de verschillende lerarenopleidingen te versterken. Sindsdien breidde het aantal taalprojecten erg uit. Ook werken we alsmaar vaker samen met academische partners, andere hogescholen, of onderwijsondersteuners..

De Taalbouwers doen praktijkgericht onderzoek in samenwerking met het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Onze onderzoeksprojecten focussen zowel op mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid. We analyseren de huidige praktijk, ontwerpen instrumenten en methodieken en streven een diepgaand inzicht na in de voorwaarden die leiden tot een succesvolle professionalisering. We pinnen ons hierbij niet vast op een bepaalde theoretische stroming binnen de taaldidactiek, maar laten ons leiden en inspireren door wat elders werkt. Daarbij hebben we oor voor de goede praktijken en bekommernissen van leerkrachten en scholen. We communiceren uitvoerig via alle mogelijke kanalen om de kloof tussen onderzoek en praktijk te verkleinen. Zo delen we regelmatig onderzoeksinzichten op de blog kleutergewijs.

In de kijker

Enkele van onze onderzoeken op een rijtje.

Wil je meer weten of samenwerken?

Contacteren

Neem contact op met de coördinator.

Samenwerken

Wil je meer info over de verschillende mogelijkheden om samen te werken?