Expertise en dienstverlening

Odisee zet via praktijkgericht onderzoek en dienstverlening in op toekomstgerichte uitdagingen en duurzame, maatschappelijk verantwoorde oplossingen voor bedrijven en organisaties uit het werkveld. 

Zit uw bedrijf, organisatie of school met een innovatievraag en bent u benieuwd of een onderzoek op maat iets voor u is? Onze onderzoeksexpertise en dienst- of adviesverlening kunnen het verschil maken.

Dienstverlening

Odisee heeft heel wat expertise in huis

Praktijkgericht onderzoek start bij Odisee onveranderlijk vanuit een vraag of een probleemstelling van een bedrijf, organisatie, school of de maatschappij. Samen met u werken we graag aan de ontwikkeling van nieuwe praktijken, producten en processen en de verbetering van bestaande. We zetten daarbij volop in op toekomstgerichte uitdagingen en duurzame, maatschappelijk verantwoorde innovaties. Zonder overdrijven kunnen we stellen dat duurzaamheid een belangrijk thema is voor elke onderzoeksgroep van Odisee. Zo zetten we in op duurzaam ondernemerschap in familiebedrijven en kmo’s, duurzaam (ver)bouwen en duurzame chemische extractiemethodes. Maar ook dierenwelzijn, duurzame landbouw en veehouderij, aquacultuur, duurzame technologie en innovatie komen aan bod. Bovendien besteden we ook aandacht aan specifieke doelgroepen, zoals het gezin, ouderen en mensen in een grootstedelijke context.

Maar onze Odisee-expertise beperkt zich niet alleen tot de vermelde onderzoeksthema’s. Als co-hogeschool blijven we voortdurend in beweging. Neem contact met ons op en ontdek samen met Odisee waarmee wij u van dienst kunnen zijn.

Onze basishouding is werken in co-creatie met partners binnen en buiten de hogeschool, tussen verschillende disciplines en met andere wetenschappelijke instellingen, nationaal en internationaal. We zoeken naar gevalideerde oplossingen die écht werken binnen het bedrijf, de organisatie of de school.
Dirk Smits
Directeur Onderzoek en Internationalisering

Kennisinstelling in en voor Brussel

Odisee, verankerd in het kloppende hart van Brussel, is niet zomaar een kennisinstelling; het is een drijvende kracht voor vooruitgang in de lokale gemeenschap. Odisee zet in op Brussel en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ga naar onze themapagina Brussel

Campus Brussel Hermes vanuit de lucht

Circulariteit

Circulariteit is niet meer weg te denken uit heel wat sectoren en disciplines. Ook Odisee werkt aan innovatieve oplossingen om grondstoffen zo lang mogelijk te benutten en waardecreatie te realiseren met minimale impact op het milieu. We zetten in op een holistische benadering van complexe systemen, het identificeren van duurzame praktijken en het ontwikkelen van strategieën die de overgang naar een circulaire samenleving ondersteunen. Ga naar onze themapagina circulariteit

Circulariteit

Ouderenzorg

Onze onderzoekslijn “Ouderenzorg” richt zich op innovaties in de zorgsector specifiek gericht op ouderen. We werken aan projecten op het gebied van preventie, e-health, kwaliteit van leven voor ouderen en meer. Ga naar onze themapagina ouderenzorg (in opbouw)

Ouderenzorg

Duurzame en inclusieve arbeidsmarkt

We moeten dringend werk maken van een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt. Dat is niet alleen vanuit het oogpunt van de mensenrechten van belang. In een krappe arbeidsmarkt kunnen werkgevers het zich niet permitteren om potentieel talent onbenut te laten of verloren te laten gaan. Een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt is ook essentieel als de overheid tegen 2030 haar werkzaamheidgraad van 80% wil realiseren. Ga naar onze themapagina duurzame en inclusieve arbeidsmarkt

Man in suit thumbs up

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op en we bekijken samen de mogelijkheden.