Werken en studeren combineren: hoe doe je dat?

Een opleiding volgen is op latere leeftijd anders dan voor de meeste 18-jarigen. Want je hebt een job of zelfs een bedrijf, of je moet rekening houden met bepaalde voorwaarden als werkzoekende. Misschien heb je een gezin, ben je mantelzorger, topsporter of vrijwilliger. Na de les moet je nog inkopen doen, de kinderen ophalen en vergaderingen voorbereiden.

Is studeren aan een hogeschool dan wel iets voor jou? Als je gemotiveerd bent, is het antwoord volmondig ja! Je extra verantwoordelijkheden hoeven je studie helemaal niet in de weg te staan. Dat het soms zwoegen wordt, zullen we niet ontkennen. Maar bij Odisee doen we er alles aan om de combinatie werken, studeren én leven haalbaar te houden. 

Begeleiding koffietas sfeerbeeld LLL
(Opnieuw) studeren als volwassene

Zo pak je het aan

 1. 1

  Duik in het aanbod

  Beslis je om als volwassene (opnieuw) te gaan studeren, dan heb je vast al een specifieke opleiding voor ogen. Toch raden we je aan om ook de rest van het aanbod te verkennen. Al is het maar even. Misschien is er wel een gerelateerde opleiding die je uiteindelijk net iets meer aanspreekt om je carrière een boost of een nieuwe wending te geven. Of misschien stuit je op een minder intensief traject waarmee je eveneens toegang krijgt tot die droomjob. Op deze pagina vind je al onze opleidingen op maat van volwassenen volgens interessegebied. Let hierbij goed op de duur van de opleiding, de gevraagde voorkennis, het aantal verplichte contactmomenten ... En wees eerlijk met jezelf: kun je steeds aanwezig zijn en tijd vrijmaken om de leerstof te verwerken?

 2. 2

  Heb je recht op een tegemoetkoming?

  Om studerende werknemers en zelfstandigen een duwtje in de rug te geven, hebben de overheid en Odisee een aantal tegemoetkomingen in het leven geroepen. Soms gaat het om financiële steun (zoals opleidingscheques, een studietoelage, verminderd studiegeld, een bijkomende tegemoetkoming vanuit de hogeschool ...), soms om extra tijd om te studeren (betaald educatief verlof, Vlaams opleidingsverlof, tijdskrediet ...). Dan wordt een opleiding die op het eerste gezicht te tijdrovend leek ineens wél haalbaar. Je leest meer over de verschillende soorten tegemoetkomingen en de voorwaarden op deze pagina.

 3. 3

  Stel je persoonlijk programma samen

  Kies je voor een bachelor- of graduaatsopleiding, neem dan zo snel mogelijk contact op met de trajectbegeleider. Hij of zij zal samen met jou bekijken of je in aanmerking komt voor vrijstellingen op basis van je huidig(e) diploma('s) en je werkervaring. Vakken waarvoor je bent vrijgesteld, hoef je niet meer te volgen. Ook stellen jullie samen een haalbaar studieprogramma op, afhankelijk van de tijd die je kunt besteden aan je studie. Ga ervan uit dat je voor elk lesmoment nog minstens evenveel uren thuis moet 'werken'. Reken voor een lesdag van acht uur dus nog eens acht uur extra gedurende de rest van de week, om eventuele opdrachten te maken en de leerstof te verwerken. Niet te veel hooi op je vork nemen is dus de boodschap.

 4. 4

  Betrek je gezin erbij

  Vergeet niet om je studieplanning ook te bespreken met je partner en/of je kinderen. We weten uit ervaring dat opleiding, werk en gezin combineren een stuk vlotter lukt bij studenten die veel steun ervaren van het thuisfront. Duidelijke verwachtingen spelen daar een belangrijke rol in. Spreek bijvoorbeeld af dat je partner tijdelijk een aantal taken in het huishouden overneemt, of laat weten aan de kinderen dat ze voortaan met de fiets naar hun hobby moeten. En leg uit dat ook mama of papa examenstress kan hebben, zodat je hele gezin je kan toejuichen vanaf de zijlijn. Wedden dat zij het fantastisch vinden om je te zien groeien doorheen de opleiding? Inzichten die je tijdens je studie verwerft, werpen thuis trouwens ook vaak vruchten af.

 5. 5

  Maak een studieplanning

  Heb je zicht op je studietraject? Maak dan een studieplanning op. Noteer daarbij duidelijk wanneer je aanwezig moet zijn op de campus, of wanneer je een hoofdstuk gaat verwerken via zelfstudie. Het risico bestaat dat andere verantwoordelijkheden anders voorrang krijgen. 'Ik moet het toch pas kennen tegen januari'. Het geheim van een goede leermethode schuilt echter in gespreide herhaling. Wacht dus niet tot enkele weken voor een examen om alle leerstof vanbuiten te blokken, maar tracht elke week enkele uren te blokkeren in je agenda om bezig te zijn met je opleiding. Hoe vaker je de theorie herhaalt, hoe meer er zal blijven hangen. Ook op lange termijn.

 6. 6

  Weet dat je er niet alleen voor staat

  Een bacheloropleiding van 180 studiepunten duurt in voltijds dagonderwijs drie jaar. Over een graduaat van 120 studiepunten doe je fulltime twee jaar. Volwassen studenten spreiden hun opleidingsonderdelen vaak over een langere periode, om het programma minder zwaar te maken. Daardoor kan je opleiding wat langer duren. Het leuke is wel dat je steeds meer kennis verwerft en langzaam maar zeker een krak wordt in je nieuw vak. In de laatste fase van veel opleidingen staat bovendien een stage of een andere vorm van praktijkverdieping op de planning. Maar altijd op maat van jouw mogelijkheden. Zo kun je proeven van je nieuwe toekomst (tip: neem ook alvast een kijkje in onze jobdatabank). Zit je toch even in de knoop? Aarzel niet om contact op te nemen met de docent, je studietrajectbegeleider, onze (gratis) studentenpsychologen of je medestudenten voor steun of advies. Ook rond taalcoaching, examens voorbereiden, omgaan met faalangst ... is ondersteuning mogelijk. Je staat er nooit alleen voor!

STUDIEGELD

Hoeveel kost studeren als volwassene?

Tijdens de opleiding beviel ik van een dochter, bouwden we volop aan ons huisje en vond ik werk in een ziekenhuis ... Elk semester is het wikken en wegen: hoeveel vakken neem ik op, hoe plan ik mijn taken en mijn examens? Maar toch: waar een wil is, is een weg!
Kim De Wit
Oud-studente Health Care Management
Kim De Wit
Opleidingen maat van volwassenen

Heroriënteren of bijscholen

Heb je nooit een diploma hoger onderwijs behaald en wil je nu je kans grijpen? Of wil je je heroriënteren naar een nieuw vakgebied? Kies dan voor een professionele bachelor- of graduaatsopleiding in afstands-, avond- of deeltijds onderwijs. Wil je jouw kennis van je vakgebied actualiseren, verbreden of verdiepen? Dan is een banaba, postgraduaat, navorming of micro-credential iets voor jou. 

Graduaat

Studeer je voltijds, dan kun je afhankelijk van de opleiding die je kiest op een of twee jaar een graduaatsdiploma behalen. Als je jouw studie combineert met een job en/of een gezin kun je vaak kiezen voor een afstands-, avond- of deeltijds traject. Zeker als je al een job hebt in de sector, aangezien ruim een derde van een graduaatsopleiding draait om werkplekleren.

Bachelor

Heel wat bacheloropleidingen bieden een specifiek traject aan voor volwassenen. Vaak gaat het om afstandsonderwijs, waarbij je het grootste deel van de leefstof thuis verwerkt via begeleide zelfstudie. Waar en wanneer je maar wil dus, terwijl je in contact blijft met docenten en medestudenten via de digitale leeromgeving. Dat maakt dat je een grote mate van flexibiliteit ervaart, zonder dat je er alleen voor staat. 

Banaba

Heb je al een bachelor- of masterdiploma op zak, en wil je je specialiseren binnen je domein? Misschien is een bachelor-na-bachelor iets voor jou. Afhankelijk van de opleiding die je kiest word je ofwel op één vaste dag, ofwel op een aantal verplichte lesdagen doorheen het academiejaar op de campus verwacht. Daarnaast wordt heel wat aandacht besteed aan praktijk, al dan niet op je eigen werkvloer.

Postgraduaat

Wil je de vinger aan de pols houden als professional in een wereld in verandering? Of voel je als pas afgestudeerde bachelor of master de nood aan een bijkomende specialisatie? Een postgraduaat is daar de perfecte manier voor. In een traject van 20 tot 60 studiepunten kun je specifieke kennis en vaardigheden opfrissen, actualiseren, verdiepen of verbreden. 

Navormingen

Levenslang leren: tegenwoordig kun je er als professional niet omheen. Spijker je kennis bij, bouw je netwerk verder uit of raak vertrouwd met de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied via een kort- of langdurende navorming. Het aanbod van Odisee en al onze opleidingspartners is specifiek gericht op werknemers, werkgevers en bedrijven. 

Micro-credentials en micro-degrees

Micro-degrees en micro-credentials zijn kortdurende opleidingen bedoeld voor professionals of geïnteresseerden die zich willen verdiepen in een bepaald onderwerp. Het aanbod richt zich op actuele en relevante thema's van de sector, en is verbonden aan onze bachelor- en graduaatsopleidingen. Na afloop ontvang je een creditbewijs.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?