Begeleiding

Soms loopt studeren niet van een leien dakje. Het is mogelijk dat je op een bepaald moment 'vast' zit: met je studie, je studiekeuze, met jezelf... Weet dat je er dan niet alleen voor staat! Je kunt altijd terecht bij één van onze medewerkers voor een vrijblijvend gesprek. Erover praten met een deskundige buitenstaander is vaak de eerste stap naar een oplossing voor een probleem dat eerst onoverkomelijk leek. Hieronder vind je de verschillende begeleidingsmogelijkheden.

Gesprek met student
voor volwassenen

Studieadvies

Twijfel je tussen twee opleidingen en durf je de knoop niet doorhakken? Of vraag je je af of je wel de juiste studiekeuze hebt gemaakt? Weet je absoluut niet wat je wil en wil je je eigen talenten, sterktes en zwaktes verkennen? Neem dan contact op met een studieadviseur voor een vrijblijvend gesprek.

Jongeman legt iets uit met zijn handen

Studietrajectbegeleiding

Een studietrajectbegeleider is een docent of het opleidingshoofd binnen je opleiding. Deze persoon staat je bij met opleidingsgerelateerde vragen. Dat kan gaan van het verschaffen van specifieke informatie over de betrokken opleiding, samen het meest wenselijke studietraject bekijken...

odisee+dsc_9362marco+mertens

Het O-statuut

Heb je extra onderwijsnoden en kreeg je in het verleden reeds verhoogde zorg? Heb je een specifieke diagnose? Samen met jou bekijken we waar je moeilijkheden ervaart en wat mogelijke aanpassingen kunnen zijn. Je kan hiervoor een aanvraag doen tot een O-statuut*, waarbij de O staat voor extra Ondersteuning. 

student in gesprek met studentenpsycholoog

Psychologische begeleiding

Wil je komen praten over je persoonlijke problemen? Heb je last van faalangst of uitstelgedrag? Of wil je je studiemethode en/of studieplanning verbeteren? Neem contact op met één van onze studentenpsychologen. De gesprekken zijn gratis.

Bachelor sociaal werk header

Ombudsdienst

De Ombudsdienst waakt over je rechten en plichten zoals die beschreven staan in het Onderwijs- en Examenreglement, luistert naar je vragen, geeft je de nodige informatie en bemiddelt zo nodig bij problemen die zich voordoen in de interactie tussen jou en de docent.

Als er zich problemen voordoen in aanloop naar of tijdens de examens neem dan contact op met de Examenombudsdienst.

persoon legt hand op iemands been

Grensoverschrijdend gedrag

Bij Odisee is er geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag. Als het zich toch voordoet, nemen we het ernstig en pakken we het meteen aan.

Handen op elkaar - teamwork

Inclusieve examenfaciliteiten

Als student van Odisee heb je recht op een aantal inclusieve examenfaciliteiten. Je hoeft hier niets extra voor te ondernemen: alle studenten hebben hier automatisch recht op. 

student in zetel

Dringende en externe hulp- en dienstverlening

Hier vind je een overzicht van (dringende) externe organisaties met informatie over uiteenlopende onderwerpen.

2 studenten met laptop in breakruimte

(Online) workshops van STUVO

De dienst Studentenvoorziening (STUVO) organiseert maandelijks een aantal workshops rond verschillende thema's. 

Hiernaast vind je hier ook een aantal opgenomen sessies terug waarin de studentenpsychologen je meer vertellen over studiemethode en -planning, manieren om je uitstelgedrag of faalangst aan te pakken en over hoe je je het best voorbereidt op de examens.

Studente werkt aan laptop

Cloudversie Alinea & Web2Speech

Elke student van Odisee kan gebruik maken van Alinea in the Cloud.
Alinea in the Cloud is een slimme teksthulp waarmee je o.a. teksten kan laten voorlezen, woordvoorspelling kan gebruiken, spellingscontrole kan laten uitvoeren, woorden kan opzoeken en in je digitale boeken en pdf-documenten kan lezen en schrijven. Je kan het programma ook als studeerhulp gebruiken: je kan teksten markeren en samenvattingen maken. Er is ondersteuning in 4 talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits, met automatische taalherkenning en bijpassende stemmen.

/
/
Students for Students

Onze Odibuddy's maken je met veel plezier wegwijs aan onze hogeschool!