Inclusieve faciliteiten

Omdat we voor alle studenten de kans op studiesucces zo groot mogelijk willen maken, zorgen we ervoor dat elke student toegang heeft tot bepaalde faciliteiten. Dit wil zeggen dat je als student automatisch recht hebt op onderstaande zaken. Je hoeft hier geen aanvraag voor in te dienen. We maken hieronder een onderscheid tussen onderwijs- en examenfaciliteiten.

Handen op elkaar - teamwork

Onderwijsfaciliteiten

 • toegang tot digitale bestanden van cursusmateriaal

 • toegang tot het lesmateriaal bij het begin van de les, tenzij er onderwijskundige redenen zijn om dat (voor een deel van het materiaal) niet te doen

 • duidelijke informatie over opdrachten en evaluatie op één plek of op telkens dezelfde plek in Toledo

 • opnames van online lessen of een valabel alternatief

 • toelating om je laptop / aangepaste software / hulpmiddelen te gebruiken. ​​Je docent kan hiervan afwijken als dit praktisch niet haalbaar is of niet veilig. 

Examenfaciliteiten

 • extra tijd bij een schriftelijk examen: bovenop de standaardtijd van een examen wordt 1/3 extra tijd voorzien. Een examen dat bestaat uit een beoordeling op één bepaald moment mag maximaal een halve dag (ca. drie uur, inclusieve tijd inbegrepen) in beslag nemen.

 • laten voorlezen van examenvragen 

 • extra voorbereidingstijd bij mondelinge examens. Dit geldt niet voor praktijkexamens zonder voorbereidingstijd. Spreek vooraf af met je docent voor de praktische uitwerking. 

 • neergeschreven examenvragen bij mondelinge examens 

 • mogelijkheid om gebruik te maken van een geluidsdempende hoofdtelefoon (te ontlenen op je campus) of oordopjes 

 • de taal wordt alleen in rekening gebracht bij de evaluatie wanneer correct taalgebruik (o.a. een correcte spelling) opgenomen is in de ECTS-fiche van het OPO (= opleidingsonderdeel)

 • toelating om een vertalend woordenboek te gebruiken tijdens een examen tenzij anders vermeld is in de ECTS-fiche van een OPO 

 • gebruik maken van een eenvoudig zakrekenmachine voor basisbewerkingen (tenzij dit een leeruitkomst is van het OPO)

 • toelating om iets kleins te eten en drinken op het examen (bv. druivensuiker, kleine droge snack)

Misschien zijn deze faciliteiten voor jou voldoende om eventuele moeilijkheden op te vangen. Ben je hier toch niet voldoende mee geholpen? Vraag dan een O-statuut aan.