O-statuut*

Heb je extra onderwijsnoden en kreeg je in het verleden reeds verhoogde zorg? Heb je een specifieke diagnose? Samen met jou bekijken we waar je moeilijkheden ervaart en wat mogelijke aanpassingen kunnen zijn. Je kan hiervoor een aanvraag doen tot een O-statuut*, waarbij de O staat voor extra Ondersteuning. 

Studenten met een O-statuut* hebben recht op een aantal faciliteiten. Deze ondersteunende maatregelen worden in overleg met jou en de opleiding verleend.

Een O-statuut* vraag je aan bij de zorgcoördinator van je campus voor 15 oktober voor het eerste semester en voor 21 maart voor het tweede semester. Het advies luidt echter: hoe sneller, hoe beter! Hoe sneller deze aanvraag gebeurt, hoe sneller je kan genieten van je faciliteiten.

Onderstaand stappenplan legt uit hoe je een O-statuut* aanvraagt. 

studenten op bank met laptop
 1. 1

  Check of een O-statuut* nodig is voor jou

  Als student bij Odisee heb je recht op een aantal inclusieve faciliteiten & software. Vaak zijn studenten met een concentratiestoornis of een diagnose dyslexie, dysorthografie en/of dyscalculie hiermee al voldoende vooruit geholpen. Het is dus belangrijk om eerst even te overwegen of een aanvraag van een O-statuut* voor jou echt noodzakelijk/zinvol is.

  Vanuit STUVO bieden wij ook heel wat online workshops voor studenten aan, onder meer over planning en studievaardigheden. Ook deze kunnen je op vlak van studiemethode al een heel eind op weg helpen. 

   

 2. 2

  Kijk na of je in aanmerking komt

  Het O-statuut* kan worden toegekend aan studenten met:

  • een leerstoornis
  • een langdurige fysieke of psychische ziekte
  • een concentratiestoornis
  • een autismespectrumstoornis
  • een auditieve, visuele of motorische beperking
  • een verslag verhoogde zorg uit het secundair onderwijs
 3. 3

  Verzamel de nodige documenten

  Om een O-statuut* aan te vragen, moet je de nodige attesten of verslaggeving indienen. Hou er rekening mee dat het verzamelen hiervan enige tijd in beslag kan nemen. Begin hier tijdig mee.

 4. 4
 5. 5

Belangrijke aandachtspunten

Aanpassingen op maat

In het gesprek met de zorgcoördinator wordt bekeken welke zorg je kreeg in het secundair onderwijs en hoe dit kan worden vertaald naar je studies aan onze hogeschool. 
Op basis hiervan kunnen een aantal faciliteiten toegekend worden. Uiteraard kunnen deze nog wijzigen gedurende je studieloopbaan. Merk je dat de toegekende faciliteiten ontoereikend zijn? Neem dan opnieuw contact op met je zorgcoördinator.  

Specifieke zorg

Heb je specifieke zorg nodig, dient bepaalde infrastructuur van de campus aangepast te worden, moeten bepaalde leermiddelen (cursussen, lesmateriaal) aangepast worden, verwacht je niet aan alle onderdelen van het curriculum (zoals omschreven in het jaarprogramma) te kunnen deelnemen of heb je vragen over de haalbaarheid van je studietraject?

Neem dan voor je inschrijving contact op met de zorgcoördinator. Contactgegevens per campus vind je hierboven bij stap 5. 

Belangrijke deadlines

Eerste semester: 15 oktober
Tweede semester: 21 maart

Dien je je aanvraag te laat in? Je maakt pas aanspraak op faciliteiten vanaf de start van het volgende semester. 

Jongen - Gele muts

Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent ook dat de zorgcoördinatoren geen informatie over jou doorgeven aan derden zonder jouw expliciete toestemming. Ook met je ouders zullen wij niet rechtstreeks communiceren.

* Het O-statuut is momenteel in het onderwijs- en examenreglement opgenomen als "bijzonder statuut functiebeperking". Zie BIJLAGE REGLEMENT BIJZONDERE STATUTEN, artikel 2.