O-statuut

Heb je extra  hulp nodig, kreeg je in het verleden reeds verhoogde zorg of heb je een specifieke diagnose? Samen met jou bekijken we waar je moeilijkheden ervaart en wat mogelijke aanpassingen kunnen zijn. Je kan hiervoor een aanvraag doen tot een O-statuut, waarbij de O staat voor extra Ondersteuning. Studenten met een O-statuut hebben recht op een aantal faciliteiten. Deze ondersteunende maatregelen worden in overleg met jou en de opleiding verleend.

 

studenten op bank met laptop
Begeleiding bij Odisee

Onze studenten aan het woord

Deze video toont wat je kan verwachten aan begeleiding op onze hogeschool. 

Heb je nood aan een O-statuut? Dit vraag je aan bij de zorgcoördinator van je campus voor 15 oktober voor het eerste semester en voor 25 februari voor het tweede semester. Late inschrijvers dienen hun aanvraag in gelijktijdig met de deadline voor het indienen van het ISP. Het advies luidt echter: hoe sneller, hoe beter! Hoe sneller deze aanvraag gebeurt, hoe sneller je kan genieten van je faciliteiten.

Onderstaand stappenplan legt uit hoe je een O-statuut aanvraagt. 

Let op: de aanvraag kan enkel via mail!

 1. 1

  Check of een O-statuut nodig is voor jou

  Als student bij Odisee heb je recht op een aantal inclusieve faciliteiten & software. Vaak zijn studenten met een concentratiestoornis of een diagnose dyslexie, dysorthografie en/of dyscalculie hiermee al voldoende vooruit geholpen. Vanuit STUVO bieden wij ook heel wat online workshops voor studenten aan, onder meer over planning en studievaardigheden. Ook deze kunnen je op vlak van studiemethode al een heel eind op weg helpen. Daarnaast heeft onze hogeschool ook een buddysysteem voor nieuwe studenten. Het is dus belangrijk om eerst even te overwegen of een aanvraag van een O-statuut voor jou echt noodzakelijk/zinvol is.

  Belangrijk:  vanaf academiejaar 2023-2024 gaat het nieuw decreet hoger onderwijs van kracht. Vanaf dan ben je verplicht om in je eerste jaar aan de hogeschool het modeltraject (meestal 60 studiepunten) van je opleiding te volgen en moet je binnen de 2 academiejaren geslaagd zijn voor deze vakken. Wil je omwille van je ondersteuningsnood minder studiepunten opnemen? Dan zal je hiervoor ook je O-statuut (of een ander bijzonder statuut) moeten aanvragen. 

 2. 2

  Kijk na of je in aanmerking komt

  Het O-statuut kan worden toegekend aan studenten met:

  • een leerstoornis
  • een langdurige fysieke of psychische ziekte
  • een concentratiestoornis
  • een autismespectrumstoornis
  • een auditieve, visuele of motorische beperking
  • een verslag verhoogde zorg uit het secundair onderwijs
 3. 3

  Verzamel de nodige documenten

  Om een O-statuut aan te vragen, moet je de nodige attesten of verslaggeving indienen. Hou er rekening mee dat het verzamelen hiervan enige tijd in beslag kan nemen. Begin hier tijdig mee.

 4. 4
 5. 5

  Bezorg je aanvraag aan de zorgcoördinator van je campus

  Bezorg je aanvraagformulier samen met de nodige documenten aan de zorgcoördinator van je campus. Hij / zij contacteert je hierna om een afspraak te maken om je aanvraag te bespreken. 

  Deadline eerste semester: 15 oktober
  Deadline tweede semester: 25 februari

  Je mail naar de zorgcoördinator geldt als bewijs van tijdige aanvraag.

  Late inschrijvers: de deadline om je aanvraag in te dienen valt samen met de deadline van het indienen van het ISP

Belangrijke aandachtspunten

Aanpassingen op maat

In het gesprek met de zorgcoördinator wordt bekeken welke zorg je kreeg in het secundair onderwijs en hoe dit kan worden vertaald naar je studies aan onze hogeschool. 
Op basis hiervan kunnen een aantal faciliteiten toegekend worden. Uiteraard kunnen deze nog wijzigen gedurende je studieloopbaan. Merk je dat de toegekende faciliteiten ontoereikend zijn? Neem dan opnieuw contact op met je zorgcoördinator.  

Specifieke zorg

Heb je specifieke zorg nodig, dient bepaalde infrastructuur van de campus aangepast te worden, moeten bepaalde leermiddelen (cursussen, lesmateriaal) aangepast worden, verwacht je niet aan alle onderdelen van het curriculum (zoals omschreven in het jaarprogramma) te kunnen deelnemen of heb je vragen over de haalbaarheid van je studietraject?

Neem dan voor je inschrijving contact op met de zorgcoördinator. Contactgegevens per campus vind je hierboven bij stap 5. 

Belangrijke deadlines

Eerste semester: 15 oktober
Tweede semester: 25 februari

Late inschrijvers dienen hun aanvraag tegelijk in met de deadline voor het indienen van hun ISP.

Dien je je aanvraag te laat in? Je maakt pas aanspraak op faciliteiten vanaf de start van het volgende semester. 

Jongen - Gele muts

Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent ook dat de zorgcoördinatoren geen informatie over jou doorgeven aan derden zonder jouw expliciete toestemming. Ook met je ouders zullen wij niet rechtstreeks communiceren.