Postgraduaten

Elke dag zien nieuwe technologieën het licht. Zowel in de exacte als de sociale wetenschappen komen voortdurend nieuwe inzichten, theorieën en methodes naar boven. De wet- en regelgeving verandert. Onze maatschappij verstedelijkt, vergrijst, wordt diverser en individueler. Als professional in een wereld in verandering is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Of misschien voel je als pas afgestudeerde (bachelor of master) de nood aan een bijkomende specialisatie in een vakgebied.

Een postgraduaat is daar de perfecte manier voor. In een traject van 20 tot 60 studiepunten kun je specifieke kennis en vaardigheden opfrissen, actualiseren, verdiepen of verbreden. Zo sta je als professional sterker in je schoenen, kun je doorgroeien naar een nieuwe functie of een volledig nieuwe wending aan je carrière geven.

Onze opleidingen voor volwassenen maken deel uit van Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen. Continue.be is een initiatief van de Associatie KU Leuven.

Continue, dat is levenslang leren

Onze postgraduaten per interessegebied

 

 

Expertise vanuit het werkveld

Via permanente vorming bouwen we met diverse bedrijven en organisaties een duurzame samenwerking en vertrouwensband op. Dankzij hen krijgen we een zicht op de vormingsnoden die leven binnen hun werkveld. Ze leveren ook input i.v.m. de ontwikkelingen en uitdagingen binnen hun domein en bouwen mee aan de opleidingen die aan deze noden willen tegemoetkomen.

We mogen steunen op de expertise aanwezig binnen hun organisaties en hun netwerk om experten aan te trekken als lid van de opleidingscommissie of als gastdocent in onze opleidingen. Via deze structurele samenwerkingsverbanden kunnen we permanente vormingen aanbieden die steeds actueel zijn.

Expertise vanuit onderzoek

Permanente vorming is ook een platform waar onderzoekers en ervaringsdeskundigen met elkaar in contact komen. Deelnemers kunnen er hun eigen beroepspraktijk aanvullen met recente theoretische en wetenschappelijke kennis, terwijl onderzoekers er hun wetenschappelijke inzichten kunnen toetsen aan de praktijk, verrijken en valoriseren en hun netwerk uitbouwen. Permanente vorming ontstaat uit een dialoog met ‘lerende organisaties’ die ook vaak zelf innovatief actief zijn en mekaar kunnen bevruchten.

Odisee kan zowel rekenen op onderzoeksexpertise vanuit de eigen instelling als expertise vanuit KU Leuven. De sterke historische band tussen Odisee en KU Leuven blijft nog steeds bestaan via de gemeenschappelijke programma’s die ze organiseren.

Levenslang leren bij Odisee

Odisee bouwt mee aan een maatschappij waarin ‘levenslang leren’ een centrale plaats inneemt. Professionals en andere geïnteresseerden ervaren meer dan ooit een nood aan het actualiseren, opfrissen, verdiepen, verbreden of heroriënteren van de al verworven kennis en competenties.

Odisee wil tegemoet komen aan deze opleidingsbehoeften en biedt daarom een gevarieerd en kwaliteitsvol aanbod aan postgraduaten aan. We doen dit niet alleen maar wel in co-creatie met een hele waaier aan partners vanuit het werkveld. Ook KU Leuven is een bijzondere partner in dit verhaal gezien een groot aantal postgraduaten georganiseerd wordt in samenwerking met en mede gecertificeerd wordt door KU Leuven.

Ons aanbod richt zich vooral op het ondersteunen van bedrijven en organisaties om mensen lang(er) en duurza(a)m(er) in te zetten op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat werknemers regelmatige bijscholing en heroriëntering nodig hebben om de globalisering, de razendsnelle ontwikkelingen op technologisch vlak en de wijzigende aard van het werk meester te blijven.  Daarnaast zorgen deze uitdagingen ook voor meer specialisatie, en bieden we programma’s aan die mensen de kans geven zich inhoudelijk in een bepaald domein te verdiepen dankzij de bijdrage van experten in onze opleidingen. Maar evenzeer stellen deze uitdagingen de vraag naar verbreding van competenties waarbij expertise vanuit verschillende domeinen wordt samengebracht en vanwaaruit interdisciplinaire samenwerking voortvloeit.

Kortom, onze postgraduaten laten deelnemers toe om zich blijvend deskundig in te zetten in een snel evoluerende maatschappij en zich daarbij kritisch en zingevend op te stellen.

Vacature Header

Centra permanente vorming verbonden aan Odisee

 • Odisee Advanced Education (OAE)

  Odisee Advanced Education (OAE) bundelt de expertise in het verlengde van onze professionele bacheloropleidingen en praktijkgericht onderzoek. Postgraduaten worden aangeboden in elk van de interessegebieden: Business & Digital, Education, Health, Social en Tech & Environment.

 • De EHSAL Management School (EMS)

  De EHSAL Management School (EMS) is uitgegroeid tot een van de leidinggevende business schools in Vlaanderen. Het opleidingscentrum biedt diverse lang- en kortlopende opleidingen aan rond bedrijfswetenschappen en managementvorming. Enerzijds kun je hier als pas afgestudeerde bachelor of master je basisopleiding aanvullen met een praktijkgerichte specialisatie, via de postgraduaat  dagprogramma’s. Anderzijds biedt EMS talloze opleidingen voor wie al actief is in het bedrijfsleven of andere sectoren.

  Meer info op de website van de EHSAL Management School.

 • De Preventie & Milieu Academy (PMA)

  De Preventie & Milieu Academy (PMA) verenigt opleidingen gespecialiseerd in preventie, welzijn en milieu met een focus op langlopende opleidingen tot preventieadviseur en milieucoördinator. Naast de opleiding Preventieadviseur niveau 1 en 2 kun je ook kiezen voor de specialisaties Arbeidshygiëne, Ergonomie of Psychosociale aspecten. Odisee werkt hiervoor samen met experten verbonden aan verschillende faculteiten van KU Leuven en talloze specialisten in het werkveld.

  Meer info op de website van de Preventie & Milieu Academy. 

 • De Fiscale Hogeschool (FHS)

  De Fiscale Hogeschool (FHS) in Brussel is al 50 jaar lang specialist in hoogstaande fiscale opleidingen. Aan de Fiscale Hogeschool kun je een postgraduaat volgen als dagopleiding van één jaar of als avondopleiding van twee jaar. Alle postgraduaten worden gekenmerkt door een sterk praktijkgerichte invalshoek. Ze baseren zich op de meest recente fiscale wetgeving en worden onderwezen door docenten met een ruime ervaring in het werkveld. Daarnaast biedt FHS elk semester grondige snelcursussen aan in personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en vennootschapsrecht.

  Meer info op de website van de Fiscale Hogeschool.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?